Forstørr tekst Kontrast Tekst til tale

Facebook ikon Twitter logo Print side

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Stortings- og sametingsvalget 2017

Valgdagen for stortings- og sametingsvalget 2017 er søndag 10. og mandag 11.september i Ski kommune.

Forhåndsstemme

Velgere som ikke er i hjemkommunen på valgdagen den 11. september 2017, kan forhåndsstemme enten i Norge, i utlandet, på Svalbard eller Jan Mayen.

Er du bortreist på dagen og/eller i perioden før valget kan det avlegges tidlig forhåndsstemme på ønsket parti fra 3.juli 2017 i servicetorgets åpningstid i Rådhuset (08.00 - 15.00). Endrede åpningstider vil bli annonsert særskilt. 

Her vil det også være anledning til å forhåndsstemme ordinært fra onsdag 10.august til 8.september 2017 i Rådhusets åpningstid.

Forhåndsstemme fra utlandet, Svalbard og Jan Mayen
Velgere som er bosatt i utlandet, eller som oppholder seg midlertidig i utlandet, kan forhåndsstemme hos utenriksstasjoner eller stemmemottakere som er oppnevnt av Sysselmannen på Svalbard og av Valgdirektoratet.

Du finner mer informasjon om hvor og hvordan du stemmer fra utlandet, Svalbard og Jan Mayen på valg.no.

Har du flyttet?

Har du flyttet, og ønsker å stemme i din nye kommune, må du melde flytting til folkeregisteret før 30. juni.

Du har stemmerett og er manntallsført i den kommunen du er registrert i Folkeregisteret som bosatt 30. juni 2017. Melder du flytting etter denne datoen, har du stemmerett i din gamle kommune. Mer informasjon finner du her.

Valgkort

Alle velgere får tilsendt valgkort. På valgkortet finner du informasjon om åpningstid og hvilket valglokale du skal bruke på valgdagen. Du trenger ikke valgkortet for å stemme, men det går raskere. Husk legitimasjon!

Legitimasjon

Ta med legitimasjon når du skal stemme, det er ikke nok å oppgi navn og fødselsdato.

Gode eksempler på legitimasjon er pass, førerkort og bankkort med bilde, men du kan også bruke annen type legitimasjon. Kravet er at den inneholder velgerens navn, fødselsdato og bilde.

Mer informasjon om dette finner du her.

Valgkretsene

Ski kommune deles i 8 valgkretser.
  • Kråkstad krets
  • Finstad krets
  • Langhus krets
  • Hebekk krets/ Ski Rådhus
  • Bøleråsen krets
  • Siggerud krets
  • Kontra krets
  • Vevelstad krets

Valglokalene og stemmested

Valglokalenen vil bli kunngjort senere. Du vil få beskjed i god tid før valget på tilsendt valgkort om din krets og tilhørende stemmelokale.

Se valg.no for flere opplysninger om valget 2017.

Valgstyret

Valgstyret består av Formannskapets medlemmer og velges av kommunestyret. Valgstyret har det formelle ansvaret for gjennomføring av kommunnestyre- og fylkestingsvalg og Stortingsvalg.

Myndighet etter valgloven:

Valgstyre ivaretar de oppgaver som valgloven tillegger valgstyret og som kommunestyret ikke må fatte vedtak i selv.

Saksdokumenter fra Valgstyret finner du under vår møtekalender.


Publisert: 22.03.2017 10:38
Sist endret: 12.07.2017 14:39