Facebook ikon Twitter logo Print side

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Stortings- og sametingsvalget 2017

Valgdagen for stortings- og sametingsvalget 2017 er søndag 10. og mandag 11.september i Ski kommune.

Valgresultater

Det kom inn 4550 forhåndsstemmer i Ski kommune. Resultatet av disse vil bli publisert kl. 21.00.

Fra 11. september kl. 21.00 finner du resultater fra opptellingen i Ski kommune her.

Her finner du også resultater fra de enkelte kretsene i kommunen.

Forhåndsstemme

Velgere som ikke er i hjemkommunen på valgdagen den 11. september 2017, kan forhåndsstemme enten i Norge, i utlandet, på Svalbard eller Jan Mayen.

I Ski rådhus kan du til og med 8. september forhåndsstemme på følgende tidspunkter:

Mandag til fredag klokken 08.00 til 15.00.

I tillegg vil det være mulig å forhåndsstemme disse tidspunktene:

  • Lørdag 26. august kl. 10.00 - 14.00
  • Lørdag 2. september kl. 10.00 - 14.00
  • Torsdag 31. august kl. 08.00 - 19:00

Forhåndsstemme fra utlandet, Svalbard og Jan Mayen
Velgere som er bosatt i utlandet, eller som oppholder seg midlertidig i utlandet, kan forhåndsstemme hos utenriksstasjoner eller stemmemottakere som er oppnevnt av Sysselmannen på Svalbard og av Valgdirektoratet.

Du finner mer informasjon om hvor og hvordan du stemmer fra utlandet, Svalbard og Jan Mayen på valg.no.

Forhåndsstemme hjemme - ambulerende stemmegiving
Dersom du på grunn av sykdom eller uførhet ikke kan komme deg til valglokalet kan du søke om å få forhåndsstemme hjemme.

Søknaden må inneholde:

  • Fullt navn
  • Adresse
  • Telefonnummer

Søknaden sendes til: Valgstyret i Ski kommune, Postboks 3010, 1402 Ski, eller på epost til politisksekretariat@ski.kommune.no. Du kan også ringe 900 69 346.

Får du innvilget hjemmestemming kommer to valgmedarbeidere hjem til deg i løpet av uke 35-36. Før de kommer, vil de ta kontakt med deg per telefon for å avtale møtetidspunkt. I løpet av møtet må du fremvise legitimasjon.

Har du flyttet?

Har du flyttet, og ønsker å stemme i din nye kommune, må du melde flytting til folkeregisteret før 30. juni.

Du har stemmerett og er manntallsført i den kommunen du er registrert i Folkeregisteret som bosatt 30. juni 2017. Melder du flytting etter denne datoen, har du stemmerett i din gamle kommune. Mer informasjon finner du her.

Valgkort

Alle velgere får tilsendt valgkort. På valgkortet finner du informasjon om åpningstid og hvilket valglokale du skal bruke på valgdagen. Du trenger ikke valgkortet for å stemme, men det går raskere. Husk legitimasjon!

Legitimasjon

Ta med legitimasjon når du skal stemme, det er ikke nok å oppgi navn og fødselsdato.

Gode eksempler på legitimasjon er pass, førerkort og bankkort med bilde, men du kan også bruke annen type legitimasjon. Kravet er at den inneholder velgerens navn, fødselsdato og bilde.

Mer informasjon om dette finner du her.

Valgkretser og stemmelokaler

Valglokalene i Ski kommune vil være åpne søndag 10. september fra klokken 14 til 20, og mandag 11. september fra klokken 9 til 21.

Kråkstad

Stemmelokale i Kråkstadhallen

Adresse
Kråkstadveien 134, 1408 KRÅKSTAD

Finstad

Stemmelokale i gymsalen på Finstad skole

Adresse
Markveien 24, 1406 SKI

Langhus

Stemmelokale i gymsalen på Langhus skole

Adresse
Bøhlerveien 4, 1405 LANGHUS

Hebekk/Ski rådhus

Grunnet byggearbeidene på Hebekk skole vil stemmelokale for Hebekk krets i år være i foajéen på Rådhusteatret.

Adresse
Idrettsveien 8, 1400 SKI

Bøleråsen

Stemmelokale i gymsalen på Bøleråsen skole

Adresse
Bølerkollen 2, 1405 LANGHUS

Siggerud

Stemmelokale i Siggerudhallen

Adresse
Gamle Siggerudvei 4, 1404 SIGGERUD

Kontra

Stemmelokale i gymsalen på Ski skole

Adresse
Kirkeveien 21, 1400 SKI

Vevelstad

Stemmelokale i gymsalen på Vevelstadåsen skole

Adresse
Vevelstadåsen 30, 1405 LANGHUS

Valgstyret

Valgstyret består av Formannskapets medlemmer og velges av kommunestyret. Valgstyret har det formelle ansvaret for gjennomføring av kommunnestyre- og fylkestingsvalg og Stortingsvalg.

Myndighet etter valgloven:

Valgstyre ivaretar de oppgaver som valgloven tillegger valgstyret og som kommunestyret ikke må fatte vedtak i selv.

Saksdokumenter fra Valgstyret finner du under vår møtekalender.

Stemmegiving


Publisert: 22.03.2017 10:38
Sist endret: 11.09.2017 14:38