Facebook ikon Twitter logo Print side

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Registreringsplikt for å selge tobakk og tobakkssurrogater

Alle som selger tobakksvarer skal være registrert i tobakkssalgsregisteret og betale en tilsynsavgift.

Alle virksomheter som skal selge tobakksvarer mv må nå registrere seg i det nye Tobakkssalgsregisteret senest 14 dager før salgsstart. Her registreres virksomheter som selger tobakk og tobakkssurrogater: Tobakkssalgsregisteret .

Registrerings- og tilsynsordningen for salg av tobakk og tobakkssurrogater skal bedre salgsstedenes overholdelse av tobakksskadeloven og særlig hindre salg av tobakksvarer og tobakkssurrogater til mindreårige. Fra 2018 er kommunene pålagt å føre tilsyn med registrerte salgssteder av tobakksvarer mv., og i den forbindelse gir vedtaket i Formannskapet, Ski kommune 25.10.18 følgende konsekvens for kommunens utsalgssteder:

  • Det er fastsatt en årlig tilsynsavgift på kr 4500,- for faste utsalgssteder og kr 1200,- for midlertidige utsalgssteder.
  • Registrerte utsalgssteder vil automatisk motta faktura i løpet av gjeldende år.
  • Trygg 24 vil foreta årlig, eller ved behov flere, tilsyn av alle utsalgssteder.
  • Ved overtredelse av lover og regelbrudd kan det pålegges/gjennomføres sanksjoner etter tobakksskadeloven §§ 8 og 9.

 

Les mer om Tobakkssalgsregisteret på Helsedirektoratet sin nettside.


Publisert: 02.11.2017 09:16
Sist endret: 15.11.2018 15:08