Kontakt oss

Facebook ikon Twitter logo Print side

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Kontrollutvalg

Kontrollutvalget består av 7 medlemmer og 11 varamedlemmer og forestår på vegne av kommunestyret det løpende tilsyn med forvaltningen i kommunen.

Kontrollutvalget påser at revisjonen fungerer på betryggende måte. Kontrollutvalgets møter er åpne for publikum. Dette gjelder ikke saker som har juridisk hjemmel for lukking.

Kontrollutvalget har følgende møter våren 2018:

Torsdag 18. januar klokken 1800, Fellesmøte med Oppegård Kontrollutvalg i Oppegård rådhus

Mandag 22. januar klokken 18.00, Kommunestyresalen

Mandag 19. mars klokken 18.00, Kommunestyresalen

Mandag 14. mai klokken 18.00, Formannskapssalen

Mandag 11. juni klokken 18.00, Kommunestyresalen

 

Kontrollutvalget for perioden 2015 - 2019:

Lars Chr. Bilet, FRP, leder, e-post: lars@mrcoffee.no

Bente Njøs Paulshus, H, Medlem, e-post: bentenpaulshus@gmail.com / tpaulshu@online.no

Karl M. Johnsen, PP, Medlem, e-post: karl-3@online.no

Roar Thun, AP, Nestleder, e-post: roar.thun@y2.no

Svein Kamfjord, V, Medlem, e-post: svein.kamfjord@ks.no / kamfjord1@gmail.com

Anne Marit Holene, SP, Medlem, e-post: a-m.holene@online.no

Torill Rønsen Ekeberg, SV, Medlem, e-post: treski@live.no  

Møteinnkallinger

Møteinnkalling KU 05.03.18    Vedlegg sak 11/18

Møteinnkalling KU 22.01.18

Tilleggsak KU 22.01.18

Møteprotokoller

Møteprotokoll KU 22.01.18

Sakspapirer fra tidligere år

Forvaltningsrevisjonsrapporter

Byutvikling i Ski - 2017

Kunstisflaten/Møteplassen - 2017

Forvaltningsrevisjonsrapport - Omorganisering - økonomi og IKT 2016

Forvaltningsrevisjonsrapport - Psykisk helsearbeid for barn og unge 2016

Forvaltningsrevisjonsrapport - Internkontroll 2016

Forvaltningsrevisjonsrapport - Sikkerhet og Beredskap 2015

Forvaltningsrevisjonsrapport - PPT i skole og barnehage 2015

Forvaltningsrevisjonsrapport - Vann og avløp 2015

Årsrapporter

Årsrapport fra kontrollutvalget for 2016

Årsrapport fra kontrollutvalget for 2015

Årsrapport fra kontrollutvalget for 2014.pdf 

Årsrapport fra kontrollutvalget for 2013.pdf

Kontaktinformasjon

Leder: Lars Chr. Bilet
Mob: 404 70 441
E-post: lars@mrcoffee.no

Utvalgsekretær: FIKS
Tlf: 64 96 20 58
Mob: 928 83 392
E-post: fiks@follofiks.no


Publisert: 13.10.2015 09:40
Sist endret: 02.03.2018 09:36
      IsDev: False
      IsProd: True
      Current: prod
      Is("test"): False
      UrlPrefix: /external/ssp/
      Url("client-grunt/prokom/inter-ver3/prod/prokom.css"): /external/ssp/client-grunt/prokom/inter-ver3/prod/prokom.css