Forstørr tekst Kontrast Tekst til tale

Facebook ikon Twitter logo Print side

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Spørsmål og interpellasjoner

Her ligger spørsmål og interpellasjoner fra det enkelte kommunestyremøte.

18.01.2017

Interpellasjon fra Tore Berit Kristiansen (Rødt) om bussrute 525

14.12.2016

Interpellasjon fra Kurt Soltveit (KRF) om ernæring på sykehjemmene  

07.12.2016

Interpellasjon fra Helge Bunæs (H) om eierstrategi og eiermøter   

09.11.2016

Interpellasjon fra Arvid Herland (AP) om kapasitetssvikt på Ski stasjon.      
Innbyggerspørsmål fra Aksjonsgruppa for bevaring av skotbu skole v/Anette Enes om forslag til nedleggelse av Skotbu skole.    
Innbyggerspørsmål fra SU representant for Blåveiskroken barnehage, Ingeborg Barth om forslag til nedleggelse av blåveiskroken barnehage.     

12.10.2016

Interpellasjon fra Per Magnar Huse (H) om ny miljøvennlig metode for fjerning av ugress 
Interpellasjon fra Anne Kristine Linnestad (H) om medisinkontroll for beboere på sykehjem og i omsorgsboliger 

01.06.2016

Innbyggerspørsmål fra Sidsel Selvik om utredning av nasjonalpark i Østmarka 
Interpellasjon fra Hans Martin Larssen om norm for universell utforming av uteområder - Ved anleggsarbeid - Anleggsarbeider i Nordbyveien 
Interpellasjon fra Larssen, Hemsen, Moe og Kristiansen om gang- og sykkelveier - Veiene må skilles fra hverandre  

11.05.2016

Innbyggerspørsmål fra Morten Andersen, kontaktperson for de berørte, i forbindelse med vann/kloakk i kjellere i Myrveien og Slettaveien  

13.04.2016

Interpellasjon fra Aksel Georg Roksti (MDG) om Hebekk skolekorps og Hebekk skole

09.03.2016

Innbyggerspørsmål fra Torill Rønsen Ekeberg om eldreomsorgen i kommunen
Interpellasjon fra Ola Øygard (PP) om kommunalt frikort  
Interpellasjon fra Hans Martin Larssen (H) om forurensingsloven  
Interpellasjon fra Anne Kristine Linnestad (H) om tilbud om BPA i Ski kommune  
Interpellasjon fra J. Kristian Bjerke (H) om samarbeid for raskere integrering og færre utenfor arbeidslivet  

03.02.2016

Begrunnet spørsmål fra Anders Eidsvaag Graven om manglende vegadresser  

02.12.2015

Interpellasjon fra Kurt Soltveit (KRF) om eldreomsorg  
Spørsmål fra Tore Bernt Kristiansen (Rødt) om botilbud til mennesker med rusavhengighet og/eller psykiske lidelser 
Interpellasjon fra Ola Øygard (PP) om flyktninger i Ski kommune    
Interpellasjon fra Ola Øygard (PP) om Nordbyveien og Hebekkområdet   
Interpellasjon fra Ola Øygard (PP) om jernbanebrua og trafikkavvikling i Ski sentrum  

17.06.2015

Interpellasjon fra Andre Kvakkestad (FRP) om statlig finansiering av eldreomsorgen  
Interpellasjon fra Bård Hogstad (SV) om bosetting av flyktninger  
Interpellasjon fra Camilla Edi Hille (V) om forebygging av seksuelle overgrep i våre barnehager  
Interpellasjon fra Lars Chr. Bilet (FRP) om problemer med bygget Siggerud skole  

06.05.2015

Interpellasjon fra Alexander Bratsberg (AP) om Nasjonalforeningen for folkehelsen  
Interpellasjon fra Bård Hogstad (SV) om regjeringens endringer av arbeidsmiljøloven  
Interpellasjon fra Hans Martin Larssen (H) om velferdsteknologi  

08.04.2015

Interpellasjon fra Tor Anders Østby (SP) om hjemmesykepleien  
Interpellasjon fra Tuva Moflag (AP) om opplevelseskort for barn og unge  

04.02.2015

Interpellasjon fra Amund Kjernli (AP) om konferansesenter og flerbrukssenter Ski Næringspark  


Publisert: 08.12.2015 10:02
Sist endret: 27.01.2017 10:05