Facebook ikon Twitter logo Print side

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Dialogprosessen

Dialogprosessen for 2019 startet opp med ordførers møte med brukerrådslederne, onsdag 23. januar.

Dialogprosessen mellom brukere av kommunens tjenester, politikere og administrasjon er i gang igjen for 2019. Onsdag 23. januar møtte ordfører, Hanne Opdan, brukerrådslederne i kommunestyresalen. For de virksomhetene som ikke har brukerråd møtte virksomhetslederne.

Ordfører redegjorde for tidsplan for dialogprosessen og viktigheten av å ha god kontakt med innbyggerne i kommunen, samt dialogprosessens rolle i dette arbeidet. Rådmann, Jane Short Aurlien, gjennomgikk deretter hovedtrekkene i budsjett og handlingsplan for 2019-2022. Videre redegjorde rådmannen for fremtidig organisering av virksomhetene i Nordre Follo kommune. Det ble åpnet for spørsmål underveis.

I år vil samtlige dialogmøter bli avholdt i ukene 13, 14 og 15. Det inviteres 4-5 politikere til hvert møte fra kommunestyret og hovedutvalgene.

Referat fra møte 23. januar 2019

Dato for dialogmøter 2019

Årshjul 2019

Veiledning for brukerråd og dialogprosess


Publisert: 13.10.2015 09:34
Sist endret: 07.02.2019 14:10