Kontakt oss

Facebook ikon Twitter logo Print side

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Dialogprosessen

Dialogprosessen for 2017 startet opp med ordførers møte med brukerrådslederne, torsdag 26. januar.

Dialogprosessen mellom brukere av kommunens tjenester, politikere og administrasjon er i gang igjen for 2017. Torsdag 26. januar møtte ordfører, Tuva Moflag, brukerrådslederne i kommunestyresalen. For de virksomhetene som ikke har brukerråd møtte virksomhetslederne.

Ordføreren innledet møtet med noen hovedtall og grep i forhold til budsjettet for 2017. Ett av punktene som nå er ivaretatt, er bedre belysning ved barnehagene. Dette er en sak som har kommet fram via dialogprosessene tidligere. Ordfører informerte videre om nyhetene i organiseringen av dialogprosessen, jf. kommunestyrets vedtak av 7. desember 2016. Årshjulet som er utarbeidet for prosessen i 2017 ble også presentert. Samtlige dialogmøter skal i år avholdes i ukene 11, 14 og 17. Det skal inviteres fire politikere til hvert møte fra kommunestyret og hovedutvalgene.

Referat fra møte 26. januar 2017

Referater fra dialogmøtene i 2017

Dato for dialogmøter 2017

Årshjul 2017

Veiledning for brukerråd og dialogprosess


Publisert: 13.10.2015 09:34
Sist endret: 12.06.2017 14:56
      IsDev: False
      IsProd: True
      Current: prod
      Is("test"): False
      UrlPrefix: /external/ssp/
      Url("client-grunt/prokom/inter-ver3/prod/prokom.css"): /external/ssp/client-grunt/prokom/inter-ver3/prod/prokom.css