Kontakt oss

Facebook ikon Twitter logo Print side

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Borgerlig vigsel

Fra 1. januar 2018 overtar kommunene ansvaret for borgerlige vigsler fra domstolene.

Tilbud om vigsel

Kommunens tilbud gjelder for kommunens innbyggere og personer som ikke er bosatt i Norge, men som fyller vilkårene for å inngå ekteskap i Norge.

Det er tilstrekkelig at én av brudefolkene er bosatt i kommunen for at plikten gjelder. Hvem som anses å være bosatt i kommunen følger av de alminnelige regler om folkeregistrering av bostedsadresse.

I Ski kommune er det ordfører Hanne Opdan, varaordfører Camilla Hille og konstituert rådmann Jane Short Aurlien som har myndighet til å vie brudefolk. 

Prøvingsattest

Før ekteskapet kan inngås må ekteskapsvilkårene prøves. Det vil si at det skal kontrolleres at de som skal gifte seg oppfyller vilkårene i ekteskapsloven. Det er folkeregistermyndigheten (skattekontoret) som prøver at ekteskapsvilkårene er oppfylt.

Er vilkårene oppfylt utstedes en prøvingsattest som er gyldig i fire måneder fra utstedelse.

Prøvingsattesten gis på bakgrunn av egenerklæring fra begge brudefolkene, forlovererklæring og eventuelle andre dokumenter (oppholdstillatelse/ dokumentasjon på skifte/ anerkjennelse av utenlandsk skilsmisse).

Skjemaer finnes på skatteetatens hjemmeside eller hos statlig blankettarkiv.

Når man har fått prøvingsattesten kan man ta kontakt med kommunen for å få fastsatt en tid for seremonien.

Datoer for vigsler i 2018

Frist for å bestille vigsel: Fire uker i forveien.

Fastsatte datoer for vigsel er 12. januar, 23. februar, 23. mars, 20. april og 11. mai. Flere datoer kommer etterhvert.

Vielsene vil foregå fra kl. 11.00 til 15.00, og hver seremoni tar ca. 30 minutter.

Etter nærmere avtale kan det gjennomføres vielser på lørdager.

Sted for vielsen

Vi tilbyr fine lokaler på Waldemarhøy bygde- og kultursenter for vielsen. Lokalene er universelt utformet og forflytningshemmede kan kjøre helt frem til lokalet.

Waldemarhøy ligger sentralt plassert i Ski med gangavstand til tog og buss. Parkering skjer på parkeringsplass i Kirkeveien.

Hva koster det?

Vielsen er gratis, men kostnader utover selve vielsesritualet dekkes av brudeparet selv.

Ønsker dere vielse utenfor ordinær åpningstid koster dette 1000 kr. Skal vielsen foregå utenfor kommunen vil kommunens ekstrautgifter til reisegodtgjørelse og overtidsbetaling komme i tillegg.

Kontakt

Alle henvendelser om borgerlig vielse gjøres på epost til postmottak@ski.kommune.no.


Publisert: 25.09.2017 08:29
Sist endret: 29.11.2017 09:37
      IsDev: False
      IsProd: True
      Current: prod
      Is("test"): False
      UrlPrefix: /external/ssp/
      Url("client-grunt/prokom/inter-ver3/prod/prokom.css"): /external/ssp/client-grunt/prokom/inter-ver3/prod/prokom.css
    
Start Kari chatbot