Forstørr tekst Kontrast Tekst til tale

Facebook ikon Twitter logo Print side

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Barn og unge

Barn og unges interesser i planleggingen

Barn og unges interesser skal ivaretas i planarbeidet. Kommunen har oppretthold ordningen med barnerepresentant. Representanten skal delta i planprosesser og tilse at barn og unges interesser blir i varetatt og bl.a. etterspørre medvirkning. Barnerepresentanten har møteplikt, talerett og forslagsrett i Plan og byggesakutvalget i saker etter plan og bygningsloven.

Barnerepresentant oppnevnes for 4 år og følger kommunestyreperioden.
Barnerepresentant er Liv Marit Bølset, folkehelserådgiver.
Vara for barnerepresentanten: Dag Rune Sæthre, skolefaglig rådgiver.

Barn og unges interesser i planleggingen

Barn og unges kommunestyre - BUKS 

består av tre representanter fra elevrådet på hver grunnskole i Ski kommune.

BUKS møtes en gang i året.
BUKS består av representanter for elevrådene ved den enkelte skole. Møtet ledes av ordføreren, og har samme form som et ordinært kommunestyremøte. Gjennom BUKS lærer elevrådsrepresentantene om politiske prosesser, økonomiske prioriteringer og likhetsprinsippet.

Mandatet til BUKS er å fordele midler til tiltak ved skolene, som innkjøp av fotballmål, stereoanlegg osv. I tillegg er det anledning til å stille ordføreren forberedte spørsmål som opptar elevene, som kantinedrift eller oppussing av skoler.

 


Publisert: 30.11.2015 18:29
Sist endret: 02.12.2015 09:03