Facebook ikon Twitter logo Print side

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Aktuelle politiske saker

Du finner kommunens politiske saker under Politisk møtekalender.

Onsdag 12. desember blir det heldagsmøte i kommunestyret i Ski rådhus. Møtet finner sted i Kommunestyresalen i 6. etasje og begynner kl. 09.00.

Dette er sakene som skal behandles:

  • Detaljregulering - Linås - 2. gangs behandling
  • Ski vest: Finstad skole - ungdomsskole - barnehage
  • Mindre endring av reguleringsplan for Vardåsveien 8
  • Planinitiativ for hensetting Ski syd og ny avgreining Østre linje
  • Supplering av meddommere til Follo tingrett og Borgarting lagmannsrett
  • Valg av revisjonsordning for Nordre Follo kommune
  • Rådmannens forslag til budsjett og handlingsplan 2019-2022

Du kan lese alle sakspapirene på Ski kommunes nettsider. Kommunestyremøtene sendes på NettTV.


Publisert: 20.11.2015 14:40
Sist endret: 10.12.2018 14:26