Facebook ikon Twitter logo Print side

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Aktuelle politiske saker

Du finner kommunens politiske saker under Politisk møtekalender.

Onsdag 20. juni blir det heldagsmøte i kommunestyret i Ski rådhus. Møtet finner sted i Kommunestyresalen i 6. etasje og begynner kl. 09.00.

Dette er blant sakene som skal behandles:

  • Utvidet lånegaranti Nordre Follo renseanlegg IKS
  • Kommuneplan for Nordre Follo 2019-2030
  • Detaljregulering - Parkveien 2C og 4 - 2. gangs behandling
  • Vedlikeholdsplan kommunale bygg 2019-2021
  • Kommunale tiltak i ny videregående skole i Ski sentrum
  • Årsregnskap med årsberetning 2017
  • Budsjettjustering per 1. tertial 2018

Du kan lese alle sakspapirene på Ski kommunes nettsider. Kommunestyremøtene sendes på NettTV.


Publisert: 20.11.2015 14:40
Sist endret: 18.06.2018 08:30