Facebook ikon Twitter logo Print side

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Styringsdokumenter

Budsjett- og handlingsplan

Budsjett og handlingsplan viser kommunens prioriteringer og ønskede resultater i fireårsperioden.

Budsjett og handlingsplan  2018-2021

Rådmannens forslag til budsjett og handlingsplan 2019-2022

Styringsdokumenter

Planstrategi 2016-2019

Kommuneplan 2011 - 2022

Kommunikasjonsstrategi

Delegering av myndighet

Oversikt over delegert myndighet.

Årsmeldinger

Formålet med årsberetningen er å beskrive kommunens resultater og aktiviteter. Resultatene må ses i forhold til de mål og premisser som settes i kommuneplan og budsjett og handlingsplan. Årsberetningen avleveres i henhold til krav i Kommunelovens § 48 nr. 5.

Årsberetning 2012

Årsberetning 2013

Årsberetning 2014

Årsberetning 2015

Årsberetning 2016

Årsberetning 2017


Publisert: 12.10.2015 10:00
Sist endret: 11.04.2019 09:47