Kontakt oss

Facebook ikon Twitter logo Print side

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Styringsdokumenter

Budsjett- og handlingsplan

Budsjett og handlingsplan viser kommunens prioriteringer og ønskede resultater i fireårsperioden.  

Formannskapets innstilling til budsjett og handlingsplan 2018-2021

Rådmannens forslag til Budsjett og handlingsplan 2018-2021

 

Styringsdokumenter

Planstrategi 2012 - 2015 (under rullering)

Kommuneplan 2011 - 2022

 

Årsmeldinger

Formålet med årsberetningen er å beskrive kommunens resultater og aktiviteter. Resultatene må ses i forhold til de mål og premisser som settes i kommuneplan og budsjett og handlingsplan. Årsberetningen avleveres i henhold til krav i Kommunelovens § 48 nr. 5.

Årsberetning 2012

Årsberetning 2013

Årsberetning 2014

Årsberetning 2015

Årsberetning 2016


Publisert: 12.10.2015 10:00
Sist endret: 27.11.2017 13:14
      IsDev: False
      IsProd: True
      Current: prod
      Is("test"): False
      UrlPrefix: /external/ssp/
      Url("client-grunt/prokom/inter-ver3/prod/prokom.css"): /external/ssp/client-grunt/prokom/inter-ver3/prod/prokom.css
    
Start Kari chatbot