Kontakt oss

Facebook ikon Twitter logo Print side

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Styringsdokumenter

Budsjett- og handlingsplaner

Budsjett og handlingsplan viser kommunens prioriteringer og ønskede resultater i fireårsperioden.  Dokumentet inneholder både budsjett og handlingsplan i henhold til kommunelovens bestemmelser og periodens handlingsdel for Kommuneplan 2011-2022.

Budsjett og handlingsplan 2016 - 2019 inkl. Kommunestyrets vedtak

Budsjett og handlingsplan 2015 - 2018

 

Styringsdokumenter

Planstrategi 2012 - 2015 (under rullering)

Kommuneplan 2011 - 2022

 

Årsmeldinger

Formålet med årsberetningen er å beskrive kommunens resultater og aktiviteter. Resultatene må ses i forhold til de mål og premisser som settes i kommuneplan og budsjett og handlingsplan. Årsberetningen avleveres i henhold til krav i Kommunelovens § 48 nr. 5.

Årsberetning 2012

Årsberetning 2013

Årsberetning 2014

Årsberetning 2015

Årsberetning 2016

Handlingsplaner og strategier

Handlingsplan mot vold i nære relasjoner


Publisert: 12.10.2015 10:00
Sist endret: 12.07.2017 10:37