Facebook ikon Twitter logo Print side

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Om Ski kommune

Kontaktinformasjon og åpningstider

Kontaktinformasjon, åpningstider og annen praktisk informasjon

Organisering

Ordfører
Kommunestyret 2015-2019
Organisasjonskart
Rådmann og kommunalsjefer
Rådmannens stab
Virksomhetsledere

Vil du jobbe hos oss?

Ledige stillinger
Ski kommune som arbeidsgiver

Fakta om Ski

Rundt 20 minutter sør for Oslo finner du Ski kommune. Ski er den mest folkerike og sentrale kommunen i Follo i Akershus fylke. I kommunen bor det drøyt 30 000 innbyggere, og det bor omtrent 136 000 mennesker i hele Follo. Ski kommune er en IA-bedrift og har cirka 2100 ansatte.

På denne siden til SSB finner du oppdaterte fakta om befolkningen i Ski kommune

Vi har gode bo- og oppvekstmiljøer, full barnehagedekning, gode skoletilbud og et stort mangfold innen kultur- og fritidsaktiviteter.

Kommunen har en spennende fremtid foran seg. Flere områdeplaner er vedtatt. Follobanen, med dobbeltspor på strekningen Ski-Oslo S, skal stå ferdig i 2021 og er det største samferdselsprosjektet i Norge. Det forventes en kraftig befolkningsvekst i løpet av de neste 15 årene.

Visjon og verdier

Kommunens visjon er «På sporet til fremtiden».

Ski kommune ser på sine ansatte som en viktig ressurs for å kunne oppfylle kommunens hovedmål. 
Vi skal være en kommune der innbyggere har gode og stimulerende levevilkår og opplever tilhørighet.

Vi ønsker å utvikle meningsfulle arbeidsplasser for sine ansatte, preget av ansvar, kompetanse, engasjement, trivsel og trygghet.

Kommunen har verdier som vi skal ha som grunnlag for all sin virksomhet, både overfor brukere, egne ansatte, samarbeidspartnere og befolkningen for øvrig.

Disse verdiene er:

* Åpenhet
* Respekt

Etiske retningslinjer for ansatte i Ski kommune

Ski kommunes virksomhet skal være tillitsskapende og preges av en høy etisk standard. Ansatte blir daglig utfordret til å ta stilling til etiske dilemmaer. Disse retningslinjene skal bevisstgjøre og oppfordre til refleksjon blant ansatte i Ski kommune. Som forvalter av samfunnets fellesmidler, samt utøvelse av makt og myndighet, stilles det spesielt høye krav til ansatte i kommunen.

Ski kommune har følgende verdigrunnlag for all sin mellommenneskelige virksomhet:   Åpenhet og respekt

Disse verdiene ligger til grunn for, og gjenspeiles i de etiske retningslinjene. Alle ansatte har et eget ansvar for å etterleve disse verdiene.

Mer om kommunens etiske retningslinjer.

Vennskapskommuner

Ski kommune har vennskapsavtale med Pirkkala i Finland, Solna i Sverige og Gladsaxe i Danmark. Vi har også en vennskapsavtale med Viimsii i Estland, et samarbeid som tar sikte på å fremme et kulturelt samarbeid med særlig fokus på barn og unge.

Les mer om Ski kommune sitt arbeid med vennskapskommunene 

Styringsdokumenter

Kriseberedskap

I Ski er det eget beredskapsråd, kriseledelse og et operativt kriseteam.

Sentralarkivet

I arkivet på rådhuset får du innsyn i byggesaksmapper eller generell informasjon om eiendommer i Ski kommune

Presse

Kontaktinformasjon

Gjelder det spørsmål om konkrete saker, er det virksomhetsleder for det aktuelle kommunalområdet som uttaler seg til presse. Velg kommunalområde i listen under for å komme til en oversikt over tilhørende virksomhetsledere:

Rådmann, kommunalsjefer og rådmannens stab
Ordfører

Kommunikasjonsleder: Tore Bø Nyland (Mobil: 957 06 868)

Pressebilder og kommunevåpen:

I Ski kommunes bildebank finner du utvalgte bilder av kommunen og ledelsen, samt kommunevåpenet. 

Ski kommunes kommunevåpen skal kun brukes av virksomheter i Ski kommune, eller tiltak der Ski kommune er medarrangør. All annen bruk skal skje i samråd med kommunikasjonsavdelingen i Ski kommune (informasjon@ski.kommune.no).

All bruk av kommunevåpenet skal følge Normalforskrifter for bruk av kommunalvåpen.


Publisert: 25.11.2015 13:46
Sist endret: 01.11.2018 12:05