Forstørr tekst Kontrast Tekst til tale

Facebook ikon Twitter logo Print side

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Viltforvaltningen

Vilt

Viltforvaltningen i Ski utøves i henhold til Viltloven, forskrifter og kommunale vedtak. Sekretariat for viltforvaltningen ligger i virksomhet kultur og fritid. Politisk myndighet er lagt til Utvalg for teknikk og miljø (TM). Se mer om organisering, rollefordeling, statistikk, målsettinger mm. I vedlagte årsberetninger. Statistikk for jakt og fallvilt er oppdatert i hjorteviltregistret.

Bevergnag Gjersenga 2015Flott rådyrbukk fra Ski-skogene

Viltforvaltningen i Ski – en oversikt:

Lov om jakt og fangst av vilt (Viltloven)

Forskrift om ekstraordinær båndtvang i Ski

Forskrift om adgang til jakt etter elg, hjort, rådyr og bever i Vestby, Ski, Ås m.fl.

Forskrift om utvidet jakttid i Ski

Hjorteviltforskriften  

Hjorteviltregistret (statistikk jakt og fallvilt)

Follokart (viltkart)

En oversikt over viltforvaltningen i Ski.

Årsberetning 2014 - Viltforvaltningen i Ski


Publisert: 16.11.2015 12:28
Sist endret: 15.12.2015 14:09