Kontakt oss

Facebook ikon Twitter logo Print side

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Utleie av lokaler

Ski kommune leier ut ulike lokaler til bruk for kommunens innbyggere.

Ved skolene og idrettshallene samt peisestua på Dagbo er det kun lag og foreninger som kan søke. Barn og ungdom har førsteprioritet. Servicesenteret leies ut kun til lag og foreninger som utøver sin virksomhet som en del av senterets intensjoner, samt åremålsdager for pensjonister.

Utleiepriser 2018

Utleiekalender

Skolebygg

Fast leie i skolebygg er det Kultur og fritid som behandler, mens alle forespørsler om sporadisk utleie av skolelokaler skal gå direkte til den enkelte skole for godkjennelse og henting/levering av nøkler.      Søknadsskjema fast leie skolebygg. Søknadsfrist er 1. mai hvert år.

Siggerud skole, Bøleråsen skole, Vevelstadåsen skole, Langhus skole, Gamle Vevelstad ungdomsskole (gymsal), Ski skole, Ski ungdomsskole, Hebekk skole, Finstad skole, Kråkstad skole og Skotbu skole og barnehage. (Haugjordet ungdomsskole leier ut alt selv).

Idrettshaller 

Kultur og fritid behandler søknader om fast leie i hallene, det gjelder Siggerudhallen, Skihallen, Kråkstadhallen, Langhushallen og Stil Arena. Søknadsskjema fast leie haller. Søknadsfrist er 1. mai hvert år.

Kalender for idrettshaller

Svømmehaller

Ski bad, Langhus bad, Kråkstad bad og varmtvannsbasseng på Dagbo og Finstadtunet.

Kultur og fritid fordeler tidene i de to varmtvannsbassengene.

Søknadsskjema fast leie kommunale bygg. Søknadsfrist er 1. mai hvert år.

Forsamlingshus

Forsamlingshus leies sporadisk og gjøres via bestilling på nett. Se vår utleiekalender for tider og informasjon

Kalender for forsamlingshus

Servicesenteret

Servicesenteret ligger i 2. etasje i Kirkeveien 3. Dette leies ut kun til lag og foreninger som utøver sin virksomhet som en del av senterets intensjoner, samt åremålsdager for pensjonister. For informasjon og reservering kan du ta kontakt med Lars Erik Næss (64 87 87 05 eller larserik.naess@ski.kommune.no).

Torgleie

Øvre torg og gågata kan leies til forskjellige arrangementer/aktiviteter. Ski kommune har ønske om å skape et levende sentrum med mye aktivitet.

Lån en bod på torget

Se egen side for tilgjengelighet og leie

Lokaler for livssynsåpne seremonier

I Ski er følgende lokaler tilrettelagt for livssynsåpne seremonier:

 

Langhuset

Dette er et forsamlingshus som ligger ved idrettsparken på Langhus i Ski kommune. Huset leies ut til ulike formål og har møterom og festlokale. Den store salen har plass til 120 personer. Salen kan deles opp i tre mindre rom med delevegger. Godt utstyrt kjøkken i nær tilknytning til salen.

Til livssynsåpen seremonier finnes nøytral talerstol og nøytralt teppe som kan dekke til en vegg for å gi rommet et nøytralt og verdig preg.

For mer informasjon og reservering av lokaler kan du ringe Lars Erik Næss (64 87 87 05)

 

Finstadtunet

Finstadtunet er kommunens nyeste sykehjem, og ligger sør for Ski sentrum. Her finnes et seremonirom som er nøytralt tilrettelagt for mindre begravelses seremonier. Det er plass til 20 personer. For å avtale bruk, kontakt Finstad tunet.

Finstadtunet, Kråkstadveien 45, 1400 Ski Tlf: 64 85 41 30 E-post: finstadtunet@ski.kommune.no

 

Kråkstad samfunnshus

Dette er et forsamlingshus og selskapslokale i Kråkstad tettsted.

Storsalen har plass til 120 personer. I tillegg finnes spisesal med plass til 60 personer og et stort kjøkken med kjølerom. 

For mer informasjon og reservering av lokaler kan du ringe Lars Erik Næss (64 87 87 05)

 

Waldemarhøy

Bygningen brukes som forsamlingshus og festlokale og ligger i Ski sentrum.

Storsalen benyttes til borgerlig vielse.

For mer informasjon og reservering av lokaler kan du ringe Lars Erik Næss (64 87 87 05)

Generell informasjon

Søknadsfrist for all fast tildeling er 1. mai (bortsett fra på Servicesenteret). Søknadsfrist for fast trening i idrettshallene er 1. mai. Begge tildelingene vil gjelde for ett skoleår.

For mer informasjon og reservering av lokaler kan du ringe Lars Erik (64 87 87 05) eller Anne Berit (64 87 87 06) for halleie.

Reglementer og priser: Her finner du fellesreglement for utleie av kommunale bygg i Ski kommune. Særreglement for de enkelte bygg får du ved henvendelse til Kultur og fritid (se tlf.nr. ovenfor). Nye utleiepriser fra 1.1.2017.

Skjenkebevilling: Det må søkes om skjenkebevilling ved arrangementer med alkohol, unntatt ved lukkede, private selskaper. Spørsmål rettes da til Arne Rønhovde, (64878536 eller mobil 92042456).


Publisert: 17.09.2015 12:58
Sist endret: 14.02.2018 11:14
Utleie av lokaler

Besøksadresse:

Idrettsveien 8
1400 Ski

Postadresse:

Postboks 3010
1402 Ski

Telefon: 64 87 87 05

      IsDev: False
      IsProd: True
      Current: prod
      Is("test"): False
      UrlPrefix: /external/ssp/
      Url("client-grunt/prokom/inter-ver3/prod/prokom.css"): /external/ssp/client-grunt/prokom/inter-ver3/prod/prokom.css
    
Start Kari chatbot