Forstørr tekst Kontrast Tekst til tale

Facebook ikon Twitter logo Print side

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Tilskudd og støtteordninger

Ski kommune har følgende typer økonomiske tilskudd til allment kulturarbeid:

Grunntilskudd

Den årlige fordelingen av grunntilskudd er Ski kommunes hovedfordeling av
tilskudd til lokale frivillige organisasjoner. Fra 2010 gis det kun
administrasjonstilskudd ("hodetilskudd") for medlemmer i alderen 0 – 19, jamfør
kommunestyrets økonomiplanvedtak i desember 2009. Eget søknadsskjema
skal benyttes, og søknaden skal ha 5 vedlegg: Årsberetning, revidert regnskap
siste år, budsjett for søknadsåret, medlemsliste og oversikt over planlagte
aktiviteter i søknadsåret. Søknadsfrist 15. mars

Aktivitetstilskudd

Organisasjoner og enkeltpersoner kan søke økonomisk støtte til planlagte større
aktiviteter/arrangementer. Søknaden kan disse skrives i brevs
form og skal inneholde budsjett og beskrivelse av aktiviteten. Ingen
søknadsfrist. Det kan søkes gjennom hele året. Aktivitetstilskudd gis som:
a)
Prosjektstøtte – Støtten gis til
større, spesielt kostnadskrevende prosjekter utenom ordinær drift.
b) Underskuddsgaranti – Det kan
søkes om støtte på inntil 20 % av bruttoutgifter til arrangementer. Maksimalt
tilskudd er kr. 5000, minste tilskudd kr.1000.Tilskudd til besøkt til nordisk
vennskapskommune – behandles fortløpende

Etableringstilskudd

Innbyggere i Ski kommune som ønsker å danne et lag eller en forening kan søke om
etableringsstøtte på inntil kr. 4.000. Ingen søknadsfrist. Det kan søkes gjennom
hele året. Søknaden skrives i brevs form.

Støtte til samarbeid med nordiske vennskapskommuner

Lag og foreninger som ønsker utveksling med lag og foreninger i en av Ski
kommunes vennskapskommuner i Danmark, Sverige eller Finland, kan søke om støtte
til dette. Tilskuddet gis på bakgrunn av beskrivelse av samarbeidets art,
program og budsjett. Ingen søknadsfrist. Det kan søkes gjennom hele året.
Søknaden skrives i brevs form.

Retningslinjer

Det vises ellers til utfyllende opplysninger i Retningslinjer for tilskudd til allment kulturarbeid i Ski kommune (vedtatt av Brukerutvalget 10.03.04, sak 04/00303, sist endret etter økonomiplanvedtak desember 2009) Retningslinjene kan fås ved henvendelse til Ski kommune, Kultur og Fritid, 64 87 87 00.Skriftlig søknaden kan sendes digitalt til: postmottak@ski.kommune.no

Eller til postadresse: Ski kommune, Postboks 3010, 1402 Ski

Statlig tilskudd til kultur og idrettsformål - spillemidler

Kultur- og kirkedepartementet fordeler hvert år tilskudd fra spillemidlenes overskudd til anlegg for kultur- og idrettsformål. I Ski kommune er det virksomhet Kultur og fritid som er saksbehandler for spillemiddelsøknader. Søknadsfrist til kommunen er 1. november hvert år.

Andre tilskudd

Det finnes en rekke andre tilskudd som forvaltes av privat næringsliv, stiftelser eller organisasjoner. Her er noen eksempler på tilskuddsordninger:


Publisert: 17.09.2015 13:02
Sist endret: 20.02.2017 10:09