Facebook ikon Twitter logo Print side

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Ski kommuneskoger

Kommuneskogen

Ski kommuneskoger forvalter Ski kommunes egne utmarksarealer. Kommuneskogene utgjør i dag ca. 28.000 da, litt mere enn 25 % av skogarealet i Ski kommune. Den gang Kråkstad kommune kjøpte skoggårdene Vevelstad, Siggerud og Krokhol i perioden 1912 – 1917. Glimt fra kommuneskogenes 100-årige historie kan leses på linken nedenfor.

TømmeråsenBjønneskallen i KrokholmarkaTømmeråsen - utsikt over Ski kommuneskogerTømmerHebekkskogen høstkveldKommuneskogens traktor i aksjon

Kommuneskogene ligger svært sentralt til i forhold til store befolkningsgrupper, der ivaretagelse av friluftsliv og et rikt plante og dyreliv står sentralt i målsetting og forvaltning.

Kommuneskogene forvaltes etter svært moderne prinsipper vedtatt av kommunestyret – Landskapsøkologisk plan. Planen kan leses på linken nedenfor.

Kommuneskogens medarbeidere har også ansvaret for kommunens vilt-, fiske-, motorferdsel i utmark- og deler av friluftslivforvaltningen i kommunen.

Landskapsøkologisk plan for kommuneskogene

Kommuneskogene 100 år


Publisert: 09.11.2015 10:43
Sist endret: 15.12.2015 14:03