Facebook ikon Twitter logo Print side

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Kontra kulturskole

 Kontra kulturskole

Om Kontra kulturskole

Ski kommunes kulturskole heter Kontra Kulturskole. Vi gir barn og unge i Ski opplæring i musikk og visuell kunst. Undervisningen legges opp individuelt slik at den passer for alle. Man trenger ingen forkunnskaper for å bli elev i kulturskolen.

 Undervisningstilbud og påmelding     Reglement     Leie av instrument 

Undervisningen følger skoleruta, unntaket er at kulturskolens elever har undervisning i 36 uker i stedet for 38 som i grunnskolen. Elevene har tilgang til systemet Speedadmin der de finner informasjon om timene sine, konserter og kontaktinformasjon til læreren. 

 

facebook ikon Følg Kontra kulturskole på Facebook!

Kontakt oss

Samarbeid med andre 

Kulturskolen skal være et ressurssenter for kultur i Ski kommune, og det er per i dag et samarbeid med noen av skolekorpsene og med alle grunnskolene i kommunen. Rektor for kulturskolen sitter som kommunens representant i styret for Ski musikkråd.

Et av samarbeidsprosjektene med skolene er knyttet til Den kulturelle skolesekken, og alle elevene i 5. trinn samt elevene på valgfag sal og scene, får møte vår lærer i film/animasjon. Her får elevene brukt kreativiteten sin!

Undervisningstilbud

Kulturskolen skal være for alle, og med rammeplanen "Mangfold og fordypning", kom det en ny struktur for kulturskolen. For de som ønsker å bruke kulturskolen som en fritidsaktivitet uten andre forpliktelser enn å delta, kan de melde seg på et av tilbudene i breddetilbudet. I Ski er dette musikklek, musikkstart, Noas ark og kor (de yngste). Det er også lagd regionale læreplaner for Follokommunene for de tilbudene som finnes i flere kulturskoler. Disse læreplanene skal kulturskolen styre etter og de kan du lese under hvert enkelt tilbud.

For de som ønsker å lære å spille et instrument eller å synge, passer det best med "kjernetilbudet". Her kreves det en egeninnsats hjemme og undervisningen gis i gruppe eller individuelt alt etter elevens behov og læring.

Har du gått en stund på kjernetilbudet og synes det er gøy å øve mye og begynner å få til ting, kan du søke opptak i fordypningstilbudet. Da får du også tilgang til prosjekter i Follopiloten der vi samarbeider med Norges musikkhøgskole. Foreløpig er det kun i musikk det tilbys fordypning.

Gruppetilbud

Musikklek

Musikklek er et førskoletilbud og passer alle barn som har lyst til å utfolde seg med musikk. I undervisningen ønsker vi å gi barna gode musikkopplevelser med en utforskende og leken tilnærming.

Gjennom sang, regler, bevegelse, dramatisering og spill leker vi med musikalske grunnelementer som melodi, puls, rytme, klang og form. Vi synger sanger, danser til ulike sjangre, utforsker instrumenter og musiserer sammen. Det legges til rette for kreative skapende aktiviteter der barna bruker fantasi og forestillingsevne til å improvisere, komponere og uttrykke seg gjennom musikk og drama.

Aktivitetene utvikler grunnleggende musikalske ferdigheter som legger et godt grunnlag for videre musikkundervisning og samspill.

Elevene inndeles i grupper etter alder. Undervisningstimene varer i 45 minutter.

 

Mandag          16.30               4-5 år

Tirsdag           16.30               3 år

Tirsdag           17.30               4-5 år

Det er fortsatt plasser igjen på tilbudene dette semesteret.

Musikkstart

Musikkstart er et tilbud til barn i 1. og 2. klasse som ønsker lære og utfolde seg med musikk og tilegne seg grunnleggende ferdigheter. I undervisningen ønsker vi å gi barna gode musikkopplevelser med utforskende og leken tilnærming til faget.

Gjennom sang, regler, bevegelse og dans, spill og lytting øver vi på musikalske grunnelementer som melodi, puls, rytme, klang og form. Barna får erfaring med musikalsk samspill og introduksjon av instrumenter. Gjennom oppgaver og leker får barna innføring i grunnleggende musikkteori og musikkforståelse. Det legges til rette for skapende aktiviteter der barna bruker sin kreativitet til å improvisere, komponere og uttrykke seg gjennom musikk.

Aktivitetene utvikler grunnleggende musikalske ferdigheter som legger et godt grunnlag for videre musikkundervisning og samspill.

Undervisningstimene varer i 45 minutter.

Tirsdager        14.00 på Langhus skole

Teaterkompaniet

Teaterkompaniet er et tilbud til barn i 1. og 2. klasse som ønsker lære og utfolde seg med drama og teater. I undervisningen ønsker vi å stimulere barnas kreative evner og skapende ferdigheter gjennom lek, bevegelse og dramatisering. 

Gjennom aktiviteter som bruker kropp, stemme, dans og bevegelse, objekter og tekster leker vi med ulike sceniske og performative utrykk. Vi øver på samhandling,  kommunikasjon og utforsker ulike temaer.

Hovedfokuset ligger på å utforske og utvikle kreativitet og forestillingsevne til skapende utrykk gjennom dans, drama og teater.

Mandager  kl. 17.30

 

Kråkstadjazz

Kråkstad Jazz er et musikkopplæringstilbud innen rytmisk samspill (band) med fokus på improvisasjon. Det foregår på Samfunnshuset på Kråkstad på mandag og tirsdag etter skoletid.
Kråkstad Jazz, eller Kråkstad Barne og Ungdomsmusikk (KBU) er en organsisasjon på linje med et korps, men opererer nå kun som små grupper som spiller jazz og beslektede genre. Det er satt som en forutsetning at elevene som deltar i dette samspilstilbudet i tillegg skal ha unstrumental undervisning fra Kulturskolen på sitt instrument. Lærer er trompetist Gunnar Halle som har vært aktiv musiker siden 2002 hvor han avsluttet mastergrad ved Rytmisk Musikkonservastorium i København, og har nå musikalsk hovedansvar for Kråkstad Jazz.

 

Noas Ark

Noas ark er et gruppetilbud til unge og voksne med psykiske utviklingshemninger.

Barnekor og ungdomskor

Alle kan synge! Men på kulturskolen kan man lære å synge riktig og lære mange flere sjangere enn man trodde fantes. Stemmen kan brukes til veldig mye og lærerne på Kontra kan lære deg hvordan. Det er lurt å starte i kor først.

Barnekor (8-12)  Mandager 18.30-19.15

Ungdomskor (12-18 år)  Tirsdager 18.45-19.45

Opplæring i musikk

Teorikurs 2019

Info om teorikurs for 2020 kommer 

Trompet, kornett og horn (finmessing)

Trompeten og kornetten låter veldig likt og er nesten helt like å spille på, men kornetten er litt kortere og er derfor lettere å holde - altså mest velegnet som begynnerinstrument. Her i Norge er de mest vanlige i korps og orkestre, men de er jo også veldig vesentlige i storband og i andre band. Den har en tøff, ganske lys klang og du kan spille all slags musikk på den. Vi anbefaler at du begynner i nærmeste korps for å få samspill og ikke minst er det veldig moro! Du kan velge mellom Ski, Hebekk, Finstad, Langhus og Siggerud. Du kan også begynne i Kråkstadjazz.

Regional læreplan for trompet, kornett og horn (finmessing)

Regional læreplan for breddetilbud for trompet, kornett og horn

Tuba, baryton og trombone (grovmessing)

Kort info om instrumentene

Regional læreplan for grovmessing

Regional læreplan for breddetilbud i grovmessing

 

Fløyte

Fløyta er et instrument som er mye brukt i flere sammenhenger. Den er viktig i korps og i symfoniorkester, men er også et veldig fint soloinstrument som det er skrevet masse fin musikk for. Den er et treblåsinstrument, men den lages for det meste av metall, og gjerne av sølv. Det finnes mange forskjellige størrelser, og kulturskolen har også flere ulike som kan brukes når fløytistene lager sitt eget fløyteorkester. Det anbefales at man også starter i sitt nærmeste skolekorps for å få samspill. I Ski kan man velge mellom Ski, Hebekk, Finstad og Siggerud. Langhus skolekorps er et brassband, så om man vil spille der, må man velge et messinginstrument eller slagverk.

Regional læreplan for fløyte

Regional læreplan breddetilbud for fløyte

Klarinett

Klarinetten er et treblåsinstrument og er lagd av tre. Det finnes klarinetter i plast også, men de passer best for nybegynnere eller ute. Lyden lages gjennom en treflis som settes inn i et munnstykke og gir klarinetten en varm og fin klang. Derfor var også klarinetten Mozarts favorittinstrument. Klarinetten er svært vesentlig i korpset, der de på mange måter har samme rolle som fiolinene har i orkesteret. Det er skrevet mye flott musikk for klarinett som man kan lære seg, f.eks. Kardemomme by, Mozarts klarinettkonsert og Klarinettpolka. Du kan begynne i et av skolekorpsene eller spille klarinett bare i kulturskolen. Du kan også spille i Kråkstadjazz. Klarinetten er kjent for å være et av de viktigste instrumentene i Klezmer.

Regional læreplan for klarinett

Regional læreplan for breddetilbud i klarinett

Saxofon

Saxofon er et treblåsinstrument og er vanlig både i korps og storband. Du kan spille saxofon i alle korpsene i Ski bortsett fra Langhus.

Regional læreplan for saxofon

Regional læreplan for breddetilbud i saxofon

Obo

Obo er et spennende instrument som er utrolig vakkert å høre på! Den har en viktig rolle i korps og orkester og har ofte fine soloer i stykkene. På Kontra kan du faktisk velge mellom to typer obo. Du kan spille Tigerobo som er dekorert med tigerstriper og har litt færre klaffer å trykke på. Denne passer veldig godt for mindre barn. Du kan også spille vanlig obo. Enten kan du starte som nybegynner, ellers er det også helt fint om du har spilt et annet blåseinstrument før og har lyst på nye utfordringer.

Regional læreplan for obo

Regional læreplan for breddetilbud i obo

 

Slagverk

Slagverk består av en omfattende mengde store og små instrumenter. På Kontra legges det vekt på grunnleggende ferdigheter som f.eks. skarptromme og melodisk slagverk, men du får også prøve andre instrumenter. Målet er at eleven skal kunne fungere i et korps, band eller orkester.

Regional læreplan for slagverk

Regional læreplan for breddetilbud i slagverk

Strykeinstrumenter (bratsj, cello, fiolin, kontrabass, Suzuki cello, Suzuki fiolin)

Du kan velge mellom alle strykeinstrumentene. Vi tilbyr også undervisning i suzukimetodikk på fiolin og cello og alle får tilbud om å være med i strykeorkester i samarbeid med kulturskolen i Ås.

Regional læreplan for strykeinstrumenter

Regional læreplan for breddetilbud i strykeinstrumenter

Piano og trekkspill
 • Piano vet de fleste hva er! Det er kanskje en av grunnene til at piano er et av de mest populære tilbudene våre? Anbefalt oppstartsalder er 8 år. Det kreves en viss finmotorisk ferdighet. Denne trenes gradvis opp og forsterkes gjennom opplæringen. Det er en fordel om eleven kan lese før de begynner med piano.
 • Trekkspill er et allsidig instrument som brukes i de fleste sjangere. I undervisningen vil elevene få kjennskap til alt ifra klassisk musikk og folkemusikk/gammeldans til latinske rytmer og populærmusikk. Undervisningen foregår både etter noter og på gehør.
  Vi anbefaler knappetrekkspill, men vi har også pianotrekkspill til utleie. Fordelen med knappesystemet er at knappene ligger mye tettere enn det pianotangentene gjør, og man når derfor over et større omfang. De minste trekkspillene er passende til barn mellom 6-12 år. Etter hvert bør de kjøpe større instrumenter, noe vi vil være behjelpelige med å skaffe.

Regional læreplan for piano

Regional læreplan for breddetilbud i piano (kommer)

 

Sang og kor

Alle kan synge! Men på kulturskolen kan man lære å synge riktig og lære mange flere sjangere enn man trodde fantes. Stemmen kan brukes til veldig mye, og lærerne på Kontra kan lære deg hvordan. Det kan være lurt å starte i kor først.

Barnekor (8 - 12 år)                  Mandager 18.30 - 19.15 

Ungdomskor (12 - 18 år)          Tirsdager 18.45 - 19.45

Regional læreplan for sang og kor

Gitar og bass

Vi har to typer gitarundervisning i kulturskolen. Det er el-gitar og det er den klassiske gitaren. På tilbudet som heter gitar, lærer elevene å spille etter noter og mange forskjellige typer musikk. Det er skrevet mye flott musikk for gitar, og gitar egner seg også veldig godt til å akkompagnere viser, være med i samspill og så videre. Gitaristene lager også sine egne grupper etter at de har spilt en stund, noe som er veldig moro og lærerikt!

Regional læreplan for gitar

 

Fordypning musikk

Vi har inntil 15 plasser på fordypning i musikk. Fordypning er et tilbud til elever som liker å øve mye og har ekstra stor interesse for sitt instrument. Dette passer for de som ønsker samspill med andre, spilletime på 40 minutter i uka og kanskje forbereder prøvespill til musikklinje eller lignende. Nivået for deltagelse vil derfor være høyt, men tar hensyn til alder.

Utvelgelse vil skje gjennom prøvespill og intervju i mai/juni hvert år. Prøvespill vil bli annonsert gjennom lærere og aktuelle elever vil bli anbefalt av sin lærer til å søke. Det stilles høye krav til egeninnsats og det er utviklet egne regionale læreplaner for fordypning. Denne læreplanen har fokus på bl.a. solospill, samspill, teori, komponering og improvisering. Det er et mål at eleven skal få møte ulike lærere og musikere ila. skoleåret.

Søknadsfrist er 1. mai.

Regionale læreplaner fordypning

Fløyte  Klarinett  Obo  Saxofon  Finmessing Grovmessing  Strykere  Piano  Sang Slagverk

Opplæring i dans

Ballettskolen i Ski er nå en del av Kontra kulturskole. Det gis undervisning av høy kvalitet i de fleste sjangre innen dans og det er undervisning alle ukedager inkludert fredag. Man melder seg på den sjangeren man ønsker, og det er mulig å gå på flere klasser. Elevene blir fordelt på grupper av administrasjonen som setter dette sammen basert på både alder og nivå. Timeplanen for våren 2020 blir lagt ut så snart den er klar, det kan bli noen små endringer fra høsten 2019.

Timeplan vår 2020

 

Musikal

Musikal kombinerer dans, sang og teater. I musikalklassene jobber vi med sang og koreografi, med fokus på scenisk uttrykk og formidling. Musikalklassene legger dessuten stor vekt på samarbeid og ensembleøving. I musikal er det vanlig å bruke karaktersko. Håret må settes opp i alle timer. Åpent fra 7. klasse.

Irsk dans

Irsk dans er en tradisjonell danseform fra Irland. Karakteristisk for dansen er at beina danser raske mønster, mens overkroppen forblir strak og armene holdes i ro. På kulturskolen lærer de å danse ulike solodanser, i tillegg til tradisjonelle gruppedanser (céili) og shownummer. I irsk dans starter elevene med sneakers og senere irske hard shoes. Håret må settes opp i alle timer. Åpent fra ca 12 år

Klassisk ballett

Klassisk ballett er en danseform som gir deg en flott holdning. Du har sikkert sett de vakre bevegelsene fra de kjente ballettene Svanesjøen, Nøtteknekkeren og Don Quiote?Vi jobber blant annet med plassering, turn out, balanse og annen teknikk. Elevene får en gradvis opplæring fra de enkleste posisjonene og grunntrinnene til det aller mest avanserte på det høyeste nivået. Velg timer ut fra din alder eller spør oss om råd. Vi ønsker at alle våre elever følger undervisningen minst to klasser pr. uke for best progresjon. I klassisk ballett og barnedans bruker jenter lyse longs, ballettdrakt og evt et lite skjørt. Alle må ha myke ballettsko og håret oppsatt, helst i topp. Gutter bruker tights og en t-shirt som er ettersittende.Håret må settes opp i alle timer.

Barnedans

I barnedans vil barna få lekbetont danseundervisning hvor motorikk, bevegelse, rytmikk og danseglede har fokus. De vil lære trinn og posisjoner som er rettet mot klassisk ballett.Det blir brukt ulik form for musikk, og kanskje det også sniker seg inn en sanglek.Timen passer for både gutter og jenter fra fylte fire år. Foreldre er ikke med inn i timen.

Strekk/avspenning

I denne klassen tar vi oss tid til å strekke ut/ tøye muskulatur. Særlig fokus på de musklene som er viktige å ha elastiske for dansere.Det er en fordel at du har deltatt på timen før slik at du allerede er varm. Klassen avsluttes med avspenning som roer ned nervesystemet i vår hektiske hverdag.  Åpen for alle fra ca 12 år.

HipHop

Hip hop er en time med fokus på danseglede og utvikling av ditt eget personlige preg på dansen.Det er en god miks av old school hip hop, ladystyle hip hop, reggaeton, lyrical hip hop og dancehall.Nybegynnere ungdom må starte på hip hop 1 før de avanserer til ungdom 2 og 3. Vi har egne hip hop timer for barn fra ca 8 år. Her er fokuset at vi skal danse og ha det gøy til kul musikk.

Teknikk

I teknikk-klassene jobber vi spesifikt og i dybden med viktige ting i klassisk ballett. Hvordan finne og jobbe med turn out og plassering? Hvordan løfte riktig og få en høy arabesque, eller hvordan få til mer enn en pirouett kan være temaer.Klassen passer for de som allerede danser klassisk ballett fra ca 12 år.

Tåspiss

Tåspiss dans er flott og morsomt, men krevende. Dette er derfor et steg videre for elever som er kommet et godt stykke på vei. Tåspiss krever grundig arbeid med både plassering, styrke og teknikk. Vi har derfor egne tåspiss-klasser, hvor vi arbeider med dette i parallell med de øvrige klassene i andre danseformer. Mye av klassene foregår ved barren og på gulvet, hvor vi jobber med å styrke føtter og ankler.For å danse tåspiss må elevene ha minimum to øvrige klasser i klassisk ballett samtidig. Inntak skjer normalt fra 12-års alderen og oppover, og etter samråd med pedagogen.

Fordypning dans

DanseTeatret er kulturskolens fordypningstilbud innen dans. Dette er et tilbud til elever som har danset lenge, har gode danseferdigheter og viser stor interesse for dansefaget. DanseTeatret har egne klasser to ganger i uken, hvor det øves på repertoire og oppvisningsnumre, med et spesielt fokus på sceneuttrykk og fremføring. DanseTeatret deltar også på en rekke ulike arrangementer, både i skolens og andre regi.Opptak skjer etter en helhetsvurdering og gjennom prøvedans.

Stepp

Det er forskjellige meninger om hvor steppdansen oppstod, men mange mener den kom til på 1800-tallet da afrikansk dans, spansk flamenco og irsk dans møttes. I dag kan man skille steppdansen under to hovedgrupper: rytmisk stepp og musikalstepp.I steppetimene bruker vi steppesko med jern under skoene. Dette gjør at rytme og musikk er en viktig del av steppetimene. Vi jobber mest mot musikalsteppen, der det visuelle uttrykket står i fokus, men den rytmiske forståelsen er også en viktig del av steppetimene. I stepp må elevene ha steppesko.Håret må settes opp i alle timer.

Samtidsdans/Moderne

I samtidsdans møter det tradisjonelle det nyskapende.Begrepet samtidsdans rommer mange ulike fysiske utrykk og arbeidsmetoder og varierer i mellom ulike pedagoger.På kulturskolen er samtidsdansen svært fysisk og har fokus på dynamikk og musikalitet så vel som styrke og fleksibilitet.Vi jobber mye med gulvarbeid og gulvteknikk. I klassene jobbes det også mye med improvisasjon og kreativt arbeid og det gis rom for at elevene skal finne sin egen personlige stemme i dansen.I samtidsdans/moderne er det vanlig å være barbeint eller bruke sokker. Håret må settes opp i alle timer. Åpen for alle fra 8. klasse.

Street Funk

Street funk er en salig blanding av jazzdans og hip hop. Klassene inneholder tekniske og danseriske elementer fra hip hop. Musikken er et viktig element i disse klassene og det spilles pop, hip hop og R&B. I disse klassene er det også fokus på styrke og fleksibilitet , så vel som tempo og utholdenhet.I street funk og hip hop brukes sneakers eller innejoggesko , gjerne med delt såle.Håret må settes opp i alle timer. Egne klasser for barn fra 9 år.

Jazzdans

Jazzdans er en scenisk dansestil som knyttes opp mot popmusikken. Jazzdans gikk tidligere under navnet jazzballett og har vært en populær treningsform i mange år. I dag har jazzdansen hatt stor eksponering gjennom TV- serien «So you think you can dance».Det øves inn typiske elementer som isolasjoner, dynamikk, koordinasjon og rytme. I jazzklassene er det mer fokus på teknikk enn i for eksempel street funk timene.I jazz ønsker vi at elevene har myke jazzsko, jazzbukse/tights og en topp som ikke er for stor.Håret må settes opp i alle timer. Egne klasser for barn fra 9 år.

Opplæring i visuelle kunstfag

Kunstverkstedet er et sted for de som liker å tegne, male og modellere. Her tilbys det undervisning på grunnleggende og videregående nivå. Aldersgrupper fra 7 til 18 år.Undervisningen fokuserer på å utvikle eleven til å bruke sansene og stimulere elevenes naturlige utforskertrang. Her får de mulighet til å prøve ut ulike uttrykksmåter, med forankring i klassiske øvelser og samtidige ideer. Kunstverkstedet er et sted der elevene får jobbe i et fellesskap, som gir inspirasjon og hyggelig samvær.

Regional læreplan for visuell kunst

Opplæring i Animasjonsfilm

Animasjon passer for elever som liker å tegne og modellere og som klarer å samarbeide kreativt med andre elever. På animasjon får elevene lage sine egne animasjonsfilmer. Elevene får lære forskjellige animasjonsteknikker, blant annet tegnefilm, cut-outfilm og dukkefilm med plastelinafigurer. Elevene jobber sammen i små grupper og får opplæring i hele filmprosessen.  Det tekniske utstyret vi bruker er HD-kameraer, datamaskiner og animasjonsprogrammet iStopmotion.

Lærer : Håvard Berstad.

 

Elevarbeider kunst

Priser

Musikk og kunst: 2280 kr i halvåret

Musikklek, kor, orkester og Noas ark: 1700 i halvåret (dersom man går på individuell undervisning i sang eller stryk, er kor og orkester gratis)

Dans:

1 klasse pr uke:                       2400,-

1,5 klasse pr uke (75 min):    3600,-

2 klasser pr uke:                      4330,-

2,5 klasse pr uke:                    5420,-

3 klasser eller mer pr uke:     6100,-

 

Familierabatt: 15% (gjelder kun dansetilbudet)

 

Elever som er tilknyttet skolekorps eller Kråkstadjazz, betaler sin kontingent til korpset. Prisen vil være ulik fra korps til korps.

Hvordan bli elev?

Målgruppen til kulturskolen er barn og unge under 19 år (ferdig på videregående), men vi kan ta inn voksne også om det er ledige plasser. Man må søke i vår nettportal, og da må man ha klart barnets fødselsdato og foresattes fødselsdato. Du kan lese om de ulike tilbudene før du bestemmer deg, og det går an å søke flere alternativer. På noen tilbud som piano, sang og gitar, har vi veldig lang ventetid. Derfor kan det være lurt å vurdere andre alternativer også. For eksempel om du vil synge, så er det lurt å starte i et av korene våre. Vi har også tilbud for de som er interesserte i film og kunst. Klikk på den blå knappen under og se på de ulike tilbudene våre.

Hovedopptaket skjer i sommerferien, og søknadsfristen for neste skoleår er 15. juni. Da blir man først satt på venteliste, deretter får man tilbud om plass når det blir ledig. Når dette blir, er veldig forskjellig fra tilbud til tilbud. Derfor kan det være lurt å se om det er noen flere alternativer som man kan søke på. Man kan søke på tilbud hele året og man blir tatt inn så fort det blir en ledig plass.

Våre undervisningstilbud og påmelding

For elever

 Innloggingsside for elever  

Brukernavnet er elevens fødselsdato (6 siffer), og om du har mistet passordet, kan du velge "hent passord" og du får det på en av e-postadressene som er registrert. Det er lurt å klikke på navnet øverst i høyre hjørnet på siden (etter innlogging) og skifte til et passord som er lett å huske for alle i familien.

På siden din finner du når timen din er, om det er noen endringer og kontaktinformasjon til læreren din. Her kan dere også skifte e-postadresse og telefonnummer selv slik at vi til en hver tid har riktig kontaktinformasjon til dere. Lærerne kan også lage notater til eleven som legger seg på siden. Her finner du også oversikt over konserter og arrangementer på skolen som det kan være morsomt å være med på.

Reregistrering for neste skoleår

Alle elever må bekrefte at de skal fortsette neste skoleår. Dette må du gjøre mellom 15.mars og 1. mai - da er portalen åpen for dette. Dersom du ikke gjør dette, mister du plassen i kulturskolen. Ta kontakt med kulturskolen på e-post  om du ikke får logget inn. Det er svært viktig at du sender e-post fra den adressen du ønsker å få tilsendt passord til slik at vi kan legge inn riktig adresse. For å gjøre dette, må du logge deg inn i Speedadmin og klikke for reregistrering. Følg instruksene på skjermen.

Reregistrering må også gjøres av alle som ønsker fortsatt å stå på venteliste. Tidsrommet for dette er det samme som for elever.

Bruksanvisning for reregistrering 

Sommerskole

Logo sommerskolen

 

 

I uke 26, fra 24. til 28. juni arrangerer Kontra kulturskole Sommerskole for andre år på rad. Vi gleder oss til en uke fylt med spennende fag, sammen med profesjonelle lærere!

Sommerskolen er for alle elever som skal opp i 5.-7. trinn høsten 2019. Det er ikke nødvendig med forkunnskaper på noen av kursene. Hvert kurs har små grupper som gir lærerne mulighet til å tilpasse den enkelte.

Praktisk: Hver dag foregår undervisningen fra kl 10.00 - 15.00. Kursene vil foregå på Hebekk skole og Telenorbygget. Sommerskolen koster kun 600 kr. Man melder seg på ved å trykke på den grønne knappen nedenfor, og man kan sette opp flere prioriterte alternativer. Skriv i kommentarfeltet hva som er din prioritering.

Fagene

 • 3D-print og koding – vi jobber med Microbit.
 • Stomp og bevegelse – lær nye instrumenter og bevegelser.
 • EDM – lær å lage elektronisk dansemusikk.
 • Animasjon – fra hode til hånd, lag figurer og la dem være hovedpersoner i din egen film.
 • Dans 1 og 2 – Jazz og Hip hop.
 • Keramikk – lag egne figurer og bruk kreativiteten.
 • Kunstverksted – mal, tegn og skap i en uke.
 • Sirkus – sjonglering, flowersticks, diablo, balansering, pyramidebygging, luftakrobatikk, klovning

Spørsmål? Du kan sende oss en e-post eller ringe til Susanne (97512299) eller Tor Åge (97670342)

 Brosjyre sommerskolen 2019

DKS

Produksjonsforsalg DKS 2020/2021:

Nordre Follo kommune ønsker nå utøvere med verksteder og forestillinger/fremvisninger velkommen til å sende programforslag for 2020/2021. Produksjoner med videodokumentasjon vil bli prioritert. Det vil både være mulig å foreslå produksjoner for våren 2020 (i nåværende Ski kommune) og skoleåret 2020/2021 (i Nordre Follo kommune.) Se vedlagt skjema for utfyllende informasjon.

Frist: 10. desember 2019.

Søk om produksjon

Drømmestipendet 

Følg med på Nordre Follos hjemmesider for Drømmestsipendet 2020

Ungdom mellom 13 og 20 år kan hvert år søke om å bli nominert til Drømmestipendet. Det viktigste kriteriet for å bli nominert, er at man har en sterk drøm om å gjøre noe med kunstfaget sitt. Det kan for eksempel være framtidsdrømmer. Fristen for å søke om å bli nominert til Drømmestipendet fra Ski kommune for 2019 er 1. februar 2019 og søknaden må sendes på e-post til kontra.kulturskole@ski.kommune.no. Dette må vi ha fra deg:

 1. Navn
 2. Adresse
 3. Fødselsår
 4. Telefonnummer
 5. E-postadresse
 6. Kategorivalg
 7. Et «hovedbilde» i breddeformat av deg
 8. En beskrivelse av deg
 9. Beskrivelse av drømmen
 10. Lydopptak, bilde, film eller annen dokumentasjon som viser hva du kan. Her må vi ha en lenke til YouTube/Vimeo el. for å kunne buke det. Vanlige bilder (f.eks av kunstverk) kan legges ved i e-posten sammen med søknaden.

Det er viktig at du bruker mye tid på å skrive om drømmene dine. Det er de med de beste drømmene som får stipend! Se tips til hva du må huske her.  Fyll også ut samtykkeskjema. Dette må legges ved søknaden.

 

Les mer mer om Drømmestipendet 

 

Vanlige spørsmål

Hvor lange ventelister er det?

Det er veldig varierende. Vanligvis har vi veldig mange søkere på piano og gitar og noen ganger kan det bli flere års ventetid. Derfor er det lurt å se på om det kan være andre instrumenter som er like spennende. Vi har instrumenter til utlån og det samme har de flotte skolekorpsene i Ski.

Kan jeg søke midt i skoleåret?

Ja det kan du, men det er ikke sikkert at du får plass med en gang.

Jeg får ikke logget meg inn i Speedadmin. Hva gjør jeg galt?

Dersom du ikke får tilsendt passord når du trykker "glemt passord" kan det være at det er en annen e-postadresse i husstanden som er registrert som hovedadresse. Dersom du vil endre dette, sender du en e-post til kontra.kulturskole@ski.kommune.no for å få endret dette. Vi anbefaler alle å lage sitt personlige passord som alle i husstanden kan huske. Du kan også logge inn som foresatt med din eget fødselsdato (6 siffer). Da kan du velge mellom dine barn  øverst til venstre i det svarte feltet. Du kan også sette opp innogging via Feide eller bank-id etter at du har logget inn om du synes det er mer praktisk.

Hvordan skifter jeg passord i Speedadmin?

Klikk på navnet i høyre hjørne og "skift passord".

Kontaktinformasjon

Kulturskolen foretrekker å bli kontaktet på e-post kulturskolen (generelle henvendelser) eller e-post dans. Dette fordi det gjør det lettere for oss å svare godt og grundig på dine spørsmål.

Om ditt spørsmål må stilles pr telefon, er det ulike kontaktpersoner

Konsulent Vigdis Haga: 926 99 666 (spørsmål knyttet til elevopptak, timeplaner, ventelister etc),

Inspektør Tor Åge Schunemann: 976 70 342  (faglige spørsmål, korps, sommerskole eller kulturoletimen/DKS)

Marianne Hjertø: 920 14 440 (spørsmål knyttet til påmeldinger dans) (man-tors 10-15)

Fagleder dans Carine Prigel Jordahl: 995 39 660 (andre henvendelser dans) (man-tors 10-15)

Rektor Kjersti Sandvik: 952 07 923.

De beste tidspunktene for å treffe noen er når Vigdis er her. Hun treffes på:

Mandag: 11-17
Tirsdag: 10-16
Torsdag: 10-16

Fravær fra timen skal meldes til læreren din. Kontaktinformasjon finner du ved å logge inn i Speedadmin. Her finner du også informasjon om timer, fridager, konserter etc.


Publisert: 11.03.2016 08:00
Sist endret: 10.12.2019 12:52
Kontra kulturskole

Besøksadresse:

Drømtorpveien 31
1400 Ski

Postadresse:

Postboks 3010
1402 Ski