Forstørr tekst Kontrast Tekst til tale

Facebook ikon Twitter logo Print side

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Kontra kulturskole

Ski kommunes kulturskole heter Kontra Kulturskole. Vi gir barn og unge i Ski opplæring i musikk og visuell kunst. Undervisningen legges opp individuelt slik at den passer for alle. Man trenger ingen forkunnskaper for å bli elev i kulturskolen.

Hvordan bli elev?

Målgruppen til kulturskolen er barn og unge under 19 år (ferdig på videregående), men vi kan ta inn voksne også om det er ledige plasser. Man må søke i vår nettportal, og da må man ha klart barnets fødselsdato og foresattes fødselsdato. Du kan lese om de ulike tilbudene før du bestemmer deg, og det går an å søke flere alternativer. På noen tilbud som piano, sang og gitar, har vi veldig lang ventetid. Derfor kan det være lurt å vurdere andre alternativer også. For eksempel om du vil synge, så er det lurt å starte i et av korene våre. Vi har også tilbud for de som er interesserte i film og kunst. Klikk på den blå knappen under og se på de ulike tilbudene våre.

Våre undervisningstilbud og påmelding

 Kontra kulturskoleTrapp Kontra

Nytt tilbud skoleåret 2017/2018

Kulturskolen har lange ventelister og en god del av de som står på venteliste er mellom 6 og 8 år. For veldig mange av tilbudene i kulturskolen bør man være 8 år eller eldre for å mestre undervisningen, og da ser vi at et tilbud til denne aldersgruppen mangler. Det nye tilbudet har fått navnet Musikkstart og skal være gruppeundervisning i musikk. Man skal få se på ulike instrumenter, lære litt noter og ha det gøy med musikk. Dette er et prøveprosjekt skoleåret 2017/2018 og vi håper på mange påmeldte! Kanskje blir det lettere å velge riktig instrument etterpå også, vi observerer for eksempel at mange starter på piano og slutter etter kort tid. Kanskje er det et annet instrument som er riktig for akkurat dette barnet. Musikkstart kan være riktig måte å finne ut dette på! Søknad på vanlig måte ved å trykke på den blå knappen over bildet.

Om Kontra kulturskole

Vi følger skoleruta. Unntaket er at kulturskolens elever har undervisning i 36 uker i stedet for 38 som i grunnskolen. Elevene har tilgang til systemet Speedadmin der de finner informasjon om timene sine, konserter og kontaktinformasjon til læreren. Hovedopptaket skjer i sommerferien, og søknadsfristen for neste skoleår er 15. juni. Dersom du trykker på den blå knappen over bildet av skolen, kan du lese litt mer om de ulike tilbudene og eventuelt melde deg på. Da blir man først satt på venteliste, deretter får man tilbud om plass når det blir ledig. Når dette blir, er veldig forskjellig fra tilbud til tilbud. Derfor kan det være lurt å se om det er noen flere alternativer som man kan søke på.

Elevarbeider kunst

Tilbud til psykisk utviklingshemmede

Noas ark er et tilbud til de som har en eller annen form for psykisk utviklingshemming. Det er tre grupper som alle spiller band og som er delt inn etter funksjonsgrad. Her tar vi i mot elever i alle aldre! Man søker på vanlig måte. Skriv gjerne litt om søkeren i notatfeltet i søknaden slik at vi lettere kan plassere eleven i riktig gruppe.

Priser

Musikk og kunst: 2200 kr i halvåret

Musikklek, kor, orkester og Noas ark: 1650 i halvåret (dersom man går på individuell undervisning i sang eller stryk, er kor og orkester gratis)

Elever som er tilknyttet skolekorps eller Kråkstadjazz, betaler sin kontingent til korpset. Prisen vil være ulik fra korps til korps.

 Rom til musikklekFilmtilbud i kulturskolenDu kan også spille rock i kulturskolen

Arrangementer hos oss

Vi holder mange små og store konserter og våre kunstelever har utstillinger både på Kontra og andre steder. Her kan du lese om og se bilder og filmer fra våre siste aktiviteter.

 Fløytekor

 

Drømmestipendet

Ungdom mellom 13 og 20 år kan søke om å bli nominert til Drømmestipendet. Hver kommune kan nominere 6 kandidater, en innen hvert fagområde (musikk, dans, drama, visuell kunst, skapende skriving og annet). Det viktigste kriteriet for å bli nominert, er at man har en sterk drøm om å gjøre noe med kunstfaget sitt. Det kan for eksempel være framtidsdrømmer. Du kan lese mer om Drømmestipendet på hjemmesidene deres. Om du tror du kan være en god kandidat for Ski kommune, må du sende en søknad der du skriver drømmen din, litt om deg selv, kontaktinformasjon (telefon og e-post), fødselsdato, bilde og legger ved relevante lydopptak/filmer - aller helst som lenker til steder på internett. For filmer er det best med lenke til youtube. Les på hjemmesidene til Drømmestipendet under fanen "vil du søke" for å se akkurat hva du må legge ved for å bli med i nominasjonsprosessen. Du må også fylle ut et samtykkeskjema og legge ved. Søknadsfristen er 12.februar 2017 og søknaden sendes til kulturskolens e-post.

Samarbeid med andre

Kulturskolen skal være et ressurssenter for kultur i Ski kommune, og det er per i dag et samarbeid med noen av skolekorpsene og med alle grunnskolene i kommunen. Rektor for kulturskolen sitter som kommunens representant i styret for Ski musikkråd.

Et av samarbeidsprosjektene med skolene er knyttet til Den kulturelle skolesekken, og alle elevene i 5. trinn samt elevene på valgfag sal og scene, får møte vår lærer i film/animasjon. Her får elevene brukt kreativiteten sin!

Innloggingsside for elever

Du logger deg inn her 

Brukernavnet er elevens fødselsdato (6 siffer), og om du har mistet passordet, kan du velge "hent passord" og du får det på en av e-postadressene som er registrert. Det er lurt å klikke på navnet øverst i høyre hjørnet på siden (etter innlogging) og skifte til et passord som er lett å huske for alle i familien.

På siden din finner du når timen din er, om det er noen endringer og kontaktinformasjon til læreren din. Her kan dere også skifte e-postadresse og telefonnummer selv slik at vi til en hver tid har riktig kontaktinformasjon til dere. Lærerne kan også lage notater til eleven som legger seg på siden. Her finner du også oversikt over konserter og arrangementer på skolen som det kan være morsomt å være med på.

Reregistrering for neste skoleår

Alle elever må bekrefte at de skal fortsette neste skoleår. Dette må du gjøre mellom 15.mars og 1. mai - da er portalen åpen for dette. Dersom du ikke gjør dette, mister du plassen i kulturskolen. Ta kontakt med kulturskolen på e-post  om du ikke får logget inn. Det er svært viktig at du sender e-post fra den adressen du ønsker å få tilsendt passord til slik at vi kan legge inn riktig adresse. For å gjøre dette, må du logge deg inn i Speedadmin (se "innloggingsside for elever") og klikke for reregistrering. Følg instruksene på skjermen.

Reregistrering må også gjøres av alle som ønsker fortsatt å stå på venteliste. Tidsrommet for dette er det samme som for elever.

Her finner du bruksanvisning for reregistrering

Reglement for kulturskolen

Kommunestyret i Ski vedtok i sitt aprilmøte 2016 et nytt reglement for kulturskolen. Dette skal hjelpe oss å få alt som gjelder opptak og betaling tydelig og rettferdig. Reglementet finner du her

Vanlige spørsmål

Hvordan kan jeg søke?

Du må trykke på den blå knappen øverst på siden og fylle ut et nettskjema. Da får du brukernavn og passord til systemet vårt.

Hvor lange ventelister er det?

Det er veldig varierende. Vanligvis har vi veldig mange søkere på piano og gitar og noen ganger kan det bli flere års ventetid. Derfor er det lurt å se på om det kan være andre instrumenter som er like spennende. Vi har instrumenter til utlån og det samme har de flotte skolekorpsene i Ski.

Kan jeg søke midt i skoleåret?

Ja det kan du, men det er ikke sikkert at du får plass med en gang.

Hvilke tilbud gir kulturskolen?

Når påmeldingen er åpen, kan du klikke på knappen øverst på siden for å lese om de ulike tilbudene. Vi gir tilbud innen de aller fleste instrumenter, film og visuell kunst.

Jeg får ikke logget meg inn i Speedadmin. Hva gjør jeg galt?

Dersom du ikke får tilsendt passord når du trykker "glemt passord" kan det være at det er en annen e-postadresse i husstanden som er registrert som hovedadresse. Dersom du vil endre dette, sender du en e-post til kontra.kulturskole@ski.kommune.no for å få endret dette. Vi anbefaler alle å lage sitt personlige passord som alle i husstanden kan huske. Du kan også logge inn som foresatt med din eget fødselsdato (6 siffer). Da kan du velge mellom dine barn  øverst til venstre i det svarte feltet.

Hvordan skifter jeg passord i Speedadmin?

Klikk på navnet i høyre hjørne og "skift passord".

Kontaktinformasjon

Kulturskolen foretrekker å bli kontaktet på e-post. Dette fordi det gjør det lettere for oss å svare godt og grundig på dine spørsmål.

Føler du at det er bedre å snakke med noen, kan du enten kontakte vår inspektør Kjetil Dias Sørensen på 481 05 247 (jobber med drift av kulturskolen, oppfølging undervisning, elevlister/ventelister, rom etc) eller rektor Kjersti Sandvik på 952 07 923.

Fravær fra timen skal meldes til læreren din. Kontaktinformasjon finner du ved å logge inn i Speedadmin. Her finner du også informasjon om timer, fridager, konserter etc.

Musikk og kunst er bra for hjernen

Vet foreldre og politikere sine barns beste?

I dag finnes det mengder av forskning på hvordan kultur og musikk virker på barn gjennom deres oppvekst.

Det er derfor underlig at så mange ikke tar denne kunskapen til etteretning og gjør sine valg ut fra dette. I heftet "Kulturskolen i et vitenskapelig lys" er det prøvd å samle noen av disse problemstillingene og noe av den forskning som er tilgjengelig. Heftet er utarbeidet av Bjørn Morten Kjærnes, tidligere rektor for Kontra kulturskole.

Kontra skoles historie

En stor og flott skole som ble innviet i 1913.
Kontra skole feiret 100-års jubileum for noen år siden. Den staselige murbygningen ble reist i 1912 (derav årstallet på veggen), men ble først tatt i bruk utpå våren i 1913. Nybygget avløste dermed gamle Kontra skole som lå på motsatt side av veien. Skolebygget ble bygd av murmester O.A. Brække og kostet i alt 42 000 kr å få oppført. Opprinnelig hadde skolen åtte klasserom, et forsamlingsrom, sløydsal og skolekjøkken. Det ble også funnet plass til en liten leilighet og en hybel til vaktmesteren.

Den nye skolen ble regnet som både stor og staselig, og med hele åtte rom til rådighet pluss spesialrom mente skolestyret at det skulle være rikelig med plass der i mange år framover.

Trangere tider
I 1879 fikk Ski jernbanestasjon og mulighetene for pendling til og fra Oslo ble langt bedre enn tidligere. I tillegg begynte det å gro fram en rekke lokale virksomheter i kjølvannet av jernbaneutbyggingen. Utover på 1900-tallet begynte dermed folketallet i Ski å stige kraftig. Fra 1910 til 1930 ble antallet innbyggere i Ski mer enn fordoblet (fra 2.128 til 4.375). Dette ga sine ringvirkninger til skolen og kapasiteten ved Kontra ble fort sprengt.

I tillegg til kapasitetsproblemene viste det seg at det var en rekke feil og mangler bak fasaden på den nye skolen. Rundt bygningen var det dårlig drenert. Dette førte til problemer for sløydundervisningen som fant sted i kjelleren. Fra tid til annen trengte vann inn på kjellergulvet og umuliggjorde sløydundervisningen. Dessuten slo materialene seg i det fuktige inneklimaet og ble dermed vanskelige å bruke. Mellom rommene og etasjene var det dårlig isolert. Lyder fra andre rom, særlig fra sløydsalen, ble dermed ganske distraherende.

Påbygg eller nybygg?
Både på grunn av skolens beskaffenhet og med tanke på den sprengte kapasiteten, ble spørsmålet om påbygg eller nybygg stadig mer aktuelt. Mot slutten av 1930-tallet hadde de fleste innsett at noe måtte gjøres. I mars 1940 ble det derfor avgjort at Kontra skole skulle utvides. En måned seinere marsjerte tyske soldater oppover Karl Johan og alle planer ble lagt til side.

Planene om utvidelse hadde vært omstridte og etter krigen ble disse lagt bort for godt. I stedet gikk man inn for å bygge ny skole nærmere sentrum, men på grunn av mangel på byggevarer i tiden etter krigen tok det lang tid før det ble gitt byggetillatelse. Skolestyret sendte en søknad til departementet i 1948, men fikk avslag. Først i 1952 fikk endelig kommunen klarsignal og kunne starte byggingen av ny skole.

Nytt innhold i gammelt bygg
23.august 1954 ble Ski skole tatt i bruk, men Kontras rolle som skolebygg var likevel ikke omme. For å få godkjent byggeplanene hadde skolestyret måttet gå med på at den nye skolen skulle bygges uten spesialrom. Dermed manglet bygningen både sløydrom og skolekjøkken. Etter noe ombygging ble Kontra benyttet til dette formålet.

Framhaldsskolen hadde opprinnelig flyttet inn i Ski skole sammen med elevene fra Kontra, men etter bare et par år var kapasiteten ved den nye skolen sprengt og framhaldsskolen måtte finne seg nye lokaler. Løsningen ble da å flytte disse elevene til Kontra. Framhaldsskolen holdt til der fram til slutten av 1960-tallet da framhaldsskoleordningen ble avviklet og erstattet med ungdomsskole. Ski ungdomsskole overtok bygget til Ski gymnas og flyttet inn der i 1967.

Dermed ble det ledig plass til nye elever på Kontra. Etter å ha huset både barneskoleelever og framhaldsskoleelever, overtok nå Ski yrkesskole for handel og kontor lokalene. De holdt til der fram til 1993. Da flyttet de over til den nye Drømtorp videregående skole.

Kontra kulturskole
Kulturskolen ble opprettet i 1973 uten å ha et eget bygg. Undervisningen ble holdt rundt om på flere av skolene i kommunen. En tid holdt kulturskolen til i gamle Kontra skole før de flyttet inn i nye Kontra i 1996. Siden den gang har det vært sang, musikk, kunst og drama som har dominert i den gamle skolebygningen.

 

Arkivkilder:
Ski lokalhistoriske arkiv: K1-1007: Skolene i Ski, Aa0001, Forhandlingsprotokoller for Ski skolestyre 1890-1913. Ski lokalhistoriske arkiv: K1-1007: Skolene i Ski, Ab0003, Forhandlingsprotokoller for Ski skolestyres tilsynsutvalg, Kontra krets, 1917-1954.

Trykte kilder:
Arnesen, Vegard og Jakobsen, Dagfinn W.: Framtida gikk på skinner. I Follominne - Årbok 2008, Follo historielag 2008.
Kjenn din kommune, Ski kommune, 1959.
Ski Historielags kalender, 1988
Ski ungdomsskole 20 år, 1968-1988, 1988.
Skogseth, Olav: 50 hus i Follo, Østlandets Blad, Ski 1998.
Ween, Anders: Skolene i Ski, 1962.
Østlid, M.: Kråkstad – en bygdebok, bind I, Hamar 1929.


Publisert: 11.03.2016 08:00
Sist endret: 11.05.2017 08:26

Besøksadresse:

Drømtorpveien 31
1400 Ski

Postadresse:

Postboks 3010
1402 Ski

Telefon: 481 05 247