Facebook ikon Twitter logo Print side

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Fritidsklubber

Ski kommune har tre fritidsklubber.

Kjeller'n fritidssenter, Siggerud fritidsklubb og Kråkstad fritidsklubb.

Kråkstad fritidsklubb - gruppebilde for paintballKråkstad fritidsklubb - paintballSiggerud fritidsklubbKjeller'n fritidssenterRockfestivalSeek and findKanoturHalloweenDavido-show fritidsklubbKjeller'n RockHip-hop på fritidsklubb

Fritidsklubbene skal i barn og unges fritid dekke deres behov for sosialt samvær, gi mestringsopplevelser og ved å tilrettelegge for ulike tiltak skape sosial tilhørighet og identitetsfølelse. Klubbene skal være en viktig arena for sosialisering, for læring av normer for atferd og for forebygging av kriminalitet, rus og andre atferdsproblemer. Samtidig som vi skal gi et kultur –og fritidstilbud til alle ungdommer, er en av våre primæroppgaver å drive endringsarbeide med spesielt utsatte grupper.

Fritidsklubbenes tilbud

Ungdomsklubber med tilbud til ungdom fra og med 8.klassetrinn til ut det klubbåret vedkommende fyller 18 år. Juniorklubb med tilbud til unge fra 5. til og med 7. klassetrinn. Etter skoletid tiltak opprettes etter behov på de enkelte stedene. Andre tiltak og organiseringen av driften kan vurderes opprettet eller endres utfra en faglig vurdering på den enkelte fritidsklubb.

Turer. Det blir arrangert ulike turer i helger og i skolens ferier.

Arbeidsmetode

Fritidsklubben søker å fremme de unges sosiale utvikling ved å tilby voksenmodeller å bli kjent med, og som også sørger for en viss voksen kontroll med de unges gjøren og laden. Fritidsklubben søker å styrke de unges kontakt med jevnaldrende ved å trekke inn i alle klubbens aktiviteter. Brukerne gis anledning til å danne spontane smågrupper for å få felles opplevelser og holde sammen, utfolde seg følelsesmessig og støtte hverandre, utvise solidaritet og bygge opp sosiale verdier. Fritidsklubben søker å skape en motvekt mot konkurranse og prestasjonsjaget i skole og arbeidslivet ved å medvirke til at alle får en opplevelse av egenverdi med rett til trivsel, moro og utfoldelse uansett ytelse. Fritidsklubbene skal legge forholdene til rette slik at også de som har kjent mest nederlag i sine liv kan få erfare mestring.

Kontakt

For åpningstider eller nærmere informasjon, ta kontakt med din lokale fritidsklubb:

Forsikringer

Ulykkesforsikring for barn i Ski kommune

Ulykkesforsikring i forbindelse med dugnadsarbeid


Publisert: 17.09.2015 12:56
Sist endret: 26.04.2018 13:52