Facebook ikon Twitter logo Print side

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Fiskeforvaltning i Ski

Fritidsfiske i Ski

 Rolandsjøen våren 2008Fisketur på BråtetjernFiskende barn BråtetjernIsfiske i mørket

Ski kommune har ca. 40 vann og vassdrag som er fiskeførende.

Til sammen er det registrert 13 fiskearter i Ski. Dette er ørret, abbor, gjedde, mort, sørv, laue, ørkyt, flire, brasme, karuss, lake, ål og gjørs. I tillegg er det en liten bestand av edelkreps som er under oppbygging. I Krokholmarka er det bare ørret og abbor.

Ski kommune har en rolle å forvalte kommunen slik at fisk og ferskvannsorganismer har gode levekår og god produktivitet. Videre har kommunen en viktig rolle i informasjon om fritidsfiske og å bidra til at denne flotte fritidsbeskjeftigelsen blir nyttiggjort. Ski kommune har også organisert prøvefiske og helseundersøkelser av fisken. Fisken i Ski har høy matkvalitet! Det er laghet et svært illustrativt fiskekart over kommunen (se under).

Retten til fiske er en grunneierrett. I Ski er det innført fiskekort for 2 områder, Midtsjøvann/Nærevann og Krokholmarka (Østmarka).

  • Krokholmarka: Må løse fiskekort for Oslomarka Fiskeadministrasjon(OFA).  Kan bl.a. kjøpes via SMS.
  • Midstsjøvann/Nærevann: Grunneierne krever fiskekort. Fiskekortautomat har stått på P-plassen ved Midtsjøvann badeplass, eller spør grunneiere i området.

I resten av kommunen er det såkalt "tålt stangfiske" (gratis fiske for alle). Det er ikke opprettet krepsevald i Ski kommune, men OFA selger krepsekort for Østmarka (Rausjø/Børter).

Personer under 16 år kan fiske uten fiskekort i perioden 1. jan. – 20. aug. (med stang og håndsnøre).

Skogbestyrer er kontaktperson for fiskeforvaltningen i Ski. Skogbestyrer samarbeider med Oslomarka Fiskeforvaltning (OFA) , Ski Jeger- og fiskeforening og grunneiere i Ski. OFA og Ski JFF kontrollerer og kultiverer fiske i Krokholmarka – kalking av utvalgte vann og utsetting av ørret.

Utsetting av fisk er forbudt uten tillatelse fra departementet. Lurer du på hvilken fisk du kan fiske hvor? Sjekk kartet under

Fiskekart for Ski.


Publisert: 16.11.2015 13:25
Sist endret: 15.05.2017 12:54