Facebook ikon Twitter logo Print side

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Vedtatt reguleringsplan for parkveien 2C og 4 på Langhus

Det orienteres med dette om at Ski kommunestyre i møte 20.06.2018 vedtok ovennevnte reguleringsplan.

Parkveien 2C og 4

Formålet med planen er å legge til rette for ny boligblokkbebyggelse med tilhørende fellesarealer og infrastruktur. Planen vil sikre bevaring av det eksisterende land­handlerbygget, og det legges til rette for grønn mobilitet.

Det legges til rette for inntil 128 nye leiligheter på mellom 40 og 80 m² innenfor planområdet.

Kommunestyrets vedtak kan påklages innen tre uker i samsvar med plan- og bygningsloven samt forvaltningslovens bestemmelser.

Nærmere opplysninger om planen kan fås ved henvendelse til planavdelingen, hvor den vedtatte planen og sakens øvrige dokumenter kan sees.

 

Sakens dokumenter:

a) Samlet saksframstilling

b) Plankart VN1

c) Plankart VN2

d) Reguleringsbestemmelser

e) Planbeskrivelse Parkveien 2C og 4

f) Landskapsplan rev 2018 0525

g) Høringsbrev datert 071117

h) Sak 4017 fra møte i PBU 20171018

i) Mail fra Jarmund Wigsnæs AS av 20171220, til naboer, med takplan og illustrasjoner

j) Solstudier

k) Merknader offentlig ettersyn, alle samlet

l) Forslagsstillers kommentarer til merknader ved offentlig ettersyn

m) Situasjonsplan branntegning

n) Referat møte brannvesen

o) Notat geoteknikk og grunnvann

p) Notat flomsikring

q) Notat klimaprofil 2018 0525

 

Trykk her for å komme til planinnsyn: Planinnsyn ID-201404


Publisert: 12.07.2018 08:53
Sist endret: 12.07.2018 09:03