Facebook ikon Twitter logo Print side

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Vedtatt mindre endring av reguleringsplan for Felt Q3, Langhus

Frist for å sende eventuell klage er 02.11.2018.

Plan- og byggesaksutvalget vedtok i møte 19.09.2018 mindre endring av reguleringsplanen for Felt Q3, Langhus.

Endringen gjelder en omregulering fra formål «offentlig eller privat tjenesteyting – barnehage» til formål «offentlig eller privat tjenesteyting – institusjon» for eiendommen Bregnefaret 2, gnr/bnr 107/1150. Hensikten med endringen er å tilrettelegge for å kunne bygge omsorgsboliger for psykisk utviklingshemmede med tilknyttet personalbase.

Klage

Plan- og byggesaksutvalgets vedtak kan påklages i samsvar med plan- og bygningsloven samt forvaltningslovens bestemmelser. Med hensyn til eventuelle krav om erstatning eller innløsning vises til plan og bygningslovens § 15-2 og 15-3.

Eventuell klage sendes Ski kommune, planavdelingen, postboks 3010, 1402 eller ved epost til postmottak@ski.kommune.no innen 02.11.2018. Vennligst oppgi vårt saksnummer 18/2499.

Saksdokumenter

A) Samlet saksframstilling

B) Vedtatt reguleringsplankart

C) Vedtatt reguleringsbestemmelser

D) Orientering om klageregler, erstatning og innløsning

Lenke til planinnsyn

Planinnsyn ID-201706


Publisert: 09.10.2018 08:52
Sist endret: 09.10.2018 09:26