Facebook ikon Twitter logo Print side

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Vedtatt detaljreguleringsplan - Busterud syd

Det orienteres med dette om at Ski kommunestyre i møte 2.5.18 vedtok ovennevnte reguleringsplan.

Hensikten med planarbeidet er å endre formålet for to delfelt fra 6 tomannsboliger til boligblokker. Dette begrunnes med et svært utfordrende terreng som egner seg dårlig for småhus. Av terreng­messige årsaker er hovedvegen gjennom området allerede lagt noe om. Dette er gjort i samarbeid med Ski kommune som byggherre for infrastruktur. Dette har igjen ført til endringer i hva som kan bygges. I tillegg må et par tomannsboliger utgå pga. en ny driftsveg for kommunen.

Planen har et areal på ca. 40 dekar og det planlegges oppført 116 boenheter som vil føre til samlet økning i 32 boenheter for hele Busterud­feltet.

Vedtaket fører til endring av reguleringsplan for Busterud, vedtatt 25.1.06, samt av bebyggelses­plan Busterud, vedtatt 22.1.08.

Kommunestyrets vedtak kan påklages innen tre uker i samsvar med plan- og bygningsloven samt forvaltningslovens bestemmelser.

 

Sakens dokumenter:

a) Samlet saksframstilling.

b) Plankart

c) Reguleringsbestemmelser

d) Illustrasjonsplan, sist endret 8.2.18

e) Tidligere bebyggelsesplan

f) Planbeskrivelse 07 02 18

g) Innkomne merknader

h) Sammendrag av forhåndsuttalelser med forslagsstillers kommentarer

 

Trykk her for å komme til planinnsyn: Planinnsyn ID-201707


Publisert: 10.07.2018 13:59
Sist endret: 10.07.2018 14:05