Kontakt oss

Facebook ikon Twitter logo Print side

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Vedtatt detaljregulering for "Felt BB1 og B/T1 i Ski vest"

Frist for å sende eventuell klage er 05.02.2018.

Kommunestyret vedtok i møte 29.11.2017 detaljregulering for «Felt BB1 og B/T1 i Ski vest».

Hensikten med planen er å legge til rette for boligblokker med til sammen ca. 180 boenheter, etablering av en barnehage, ny kjøreatkomst fra Vestveien og opparbeidelse av viktige overordnete turdrag / gang- og sykkelforbindelser.

Kommunestyrets vedtak kan påklages i samsvar med plan- og bygningsloven samt forvaltningslovens bestemmelser. Med hensyn til eventuelle krav om erstatning eller innløsning vises til plan og bygningslovens § 15-2 og 15-3.

Eventuell klage sendes Ski kommune, planavdelingen, postboks 3010, 1402 Ski eller ved mail til postmottak@ski.kommune.no
innen 5.2.2018. Vennligst oppgi vårt saksnummer 15/2597.

 

Saksdokumenter:

A) Samlet saksframstilling

B) Vedtatt reguleringskart

C) Vedtatt reguleringsbestemmelser

D) Orientering om klageregler, erstatning og innløsning

 

Planinnsyn


Publisert: 11.01.2018 15:26
Sist endret: 12.01.2018 08:53
      IsDev: False
      IsProd: True
      Current: prod
      Is("test"): False
      UrlPrefix: /external/ssp/
      Url("client-grunt/prokom/inter-ver3/prod/prokom.css"): /external/ssp/client-grunt/prokom/inter-ver3/prod/prokom.css