Facebook ikon Twitter logo Print side

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Varsel om oppstart av forhandlinger om utbyggingsavtale for Kirkeveien 1

I henhold til plan- og bygningsloven 27. juni 2008 nr. 71 § 17-4 første ledd varsles det at Ski kommune starter opp forhandlinger med grunneieren/utbyggeren av Kirkeveien 1.

Ski kommune starter nå opp forhandlinger med Vinklgården AS om utbyggingsavtale for gjennomføring av reguleringsplan for Kirkeveien 1, gnr./bnr. 134/56 m.fl.

kart kirkeveien 1
Kartillustrasjon:  Vinklgården AS

Utbyggingsavtalen vil i hovedsak omhandle opparbeidelse/etablering av teknisk og grønn infrastruktur i Ski sentrum, knyttet opp mot realiseringen av områdeplan for Ski sentrum.

Ved enighet vil den fremforhandlede utbyggingsavtalen bli lagt ut til offentlig ettersyn før den fremmes for politisk behandling.

Spørsmål/innspill til forhandlingen kan rettes skriftlig til:
Ski kommune
• E-post: postmottak@ski.kommune.no
• Postadresse: Idrettsveien 8, 1400 Ski, Postboks 3010, 1402 Ski
Merk henvendelsen med saksnummer: 19/3425

Kontaktperson ved spørsmål: Karen Storaker, e-post: karen.storaker@ski.kommune.no


Publisert: 06.09.2019 08:47
Sist endret: 06.09.2019 08:56