Kontakt oss

Facebook ikon Twitter logo Print side

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Detaljregulering for Langhussenteret 3B i Langhus sentrum - Offentlig ettersyn

Frist for å komme med merknader til planforslaget er 09.05.2018.

Plan- og byggesaksutvalget har i møte 14.03.2018 vedtatt å legge planforslaget for «Langhussenteret 3B i Langhus sentrum» ut til offentlig ettersyn.

Hensikten med planforslaget er å legge til rette for blokkbebyggelse på felt BB/T i områdeplan for Langhus sentrumsområde, samt ny avkjørsel fra Vevelstadveien. Utbyggingsomfang er ca. 200 - 250 boenheter.

Ilustrasjon

Illustrasjon: perspektiv 1 - Fugleperspektiv sett fra sør. Selvaag Bolig, illustrasjonsprosjekt, se vedlegg F.

Planforslag

Saksdokumenter kan sees på Ski rådhus, Ski bibliotek og nedenfor i tiden 23.03.2018 - 09.05.2018.

Spørsmål eller merknader

Spørsmål til planarbeidet kan rettes til Ski kommune v/Annette Mohr, tel. 951 15 372 eller e-post annette.mohr@ski.kommune.no.

Eventuelle merknader sendes skriftlig til Ski kommune, plan og byggesak, postboks 3010, 1402 Ski eller ved mail til postmottak@ski.kommune.no innen 09.05.2018. Vennligst merk med «18/252».

Saksdokumenter

A) Samlet saksfremstilling

B) Plankart

C) Planbestemmelser iht. PBU vedtak

D) Planbeskrivelse

E) Illustrasjoner

F) Illustrasjons hefte

Planinnsyn

Planinnsyn for plan-ID 201702


Publisert: 20.03.2018 13:59
Sist endret: 19.04.2018 14:10
      IsDev: False
      IsProd: True
      Current: prod
      Is("test"): False
      UrlPrefix: /external/ssp/
      Url("client-grunt/prokom/inter-ver3/prod/prokom.css"): /external/ssp/client-grunt/prokom/inter-ver3/prod/prokom.css