Facebook ikon Twitter logo Print side

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Detaljregulering for felt BB2 og BB3 i Ski Vest - Offentlig ettersyn

Det avholdes informasjonsmøte 4.12.2018. Frist for å komme med merknader til planforslaget er 28.12.2018.

Plan- og byggesaksutvalget har i møte 24.10.2018 vedtatt å legge planforslag for felt BB2 og BB3 i Ski Vest ut til offentlig ettersyn.

Felt BB2 og BB3 Ski Vest

Hensikt med planforslaget

Hensikten med planforslaget er å legge til rette for boligblokker med til sammen ca. 300 boenheter. Kjøreatkomst til ny bebyggelse vil være fra ny vei fra rundkjøring i Vestveien.

Saksdokumenter kan sees i Ski rådhus, Ski bibliotek og nedenfor i tiden 9.11.-28.12.2018.

Informasjonsmøte

Informasjonsmøte avholdes 4.12.2018, kl. 18.30 i formannskapssalen i Ski rådhus.

Spørsmål eller merknader

Spørsmål til planarbeidet kan rettes til Ski kommune v/Sven Venske, tel. 95 07 97 23 eller e-post sven.venske@ski.kommune.no.

Eventuelle merknader sendes skriftlig til Ski kommune, plan og byggesak, postboks 3010, 1402 Ski eller ved mail til postmottak@ski.kommune.no innen 28.12.2018. Vennligst merk med «18/297».

Saksdokumenter

A) Samlet saksfremstilling

B) Forslag til reguleringskart

C) Forslag til reguleringsbestemmelser

D) Forslagsstillerens planbeskrivelse

E) Illustrasjoner

F) Vurdering høyder hus K, L N i forhold til kulturminner

G) Innkomme merknader under varsel om oppstart

Lenke til planinnsyn

Planinnsyn plan-ID 201709


Publisert: 07.11.2018 10:24
Sist endret: 07.11.2018 15:42