Facebook ikon Twitter logo Print side

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Detaljregulering for Arnestadjordet i Langhus sentrumsområde. Offentlig ettersyn

Det avholdes informasjonsmøte 17.1.2019. Frist for å komme med merknader til planforslaget er 1.2.2019.

Plan- og byggesaksutvalget har i møte 5.12.2018 vedtatt å legge planforslag for Arnestadjordet ut til offentlig ettersyn.

Hensikt med planforslaget

Planforslaget legger til rette for blokkbebyggelse i 4-5 etasjer øst for Langhus senter. Kjøreatkomsten er fra veien Langhussenteret. Deler av utbyggingsområdet er flomutsatt. Planforslaget legger derfor også til rette for at det iverksettes tiltak mot flom nord for Langhus idrettspark.

Saksdokumenter kan sees i Ski rådhus, Ski bibliotek og nedenfor i tiden 17.12.2018-1.2.2019.

Informasjonsmøte

Det vil bli avholdt informasjonsmøte om planforslaget i kommunestyresalen i Ski rådhus, torsdag 17.1.2019, kl. 18.30.

Spørsmål og merknader

Spørsmål til planarbeidet kan rettes til Ski kommune v/Sven Venske, tel. 95 07 97 23 eller e-post sven.venske@ski.kommune.no.

Eventuelle merknader sendes skriftlig til Ski kommune, plan og byggesak, postboks 3010, 1402 Ski eller ved mail til postmottak@ski.kommune.no innen 1.2.2019. Vennligst merk med «18/300».

Saksdokumenter

Samlet saksfremstilling

A1) Plankart Arnestadjordet

A2) Plankart flomtiltak

B) Reguleringsbestemmelser 17.12.2018

C) Planbeskrivelse

D) Illustrasjonsplan

E) Illustrasjoner

F) Aksonometri, solstudie, snitt, BG faktor

G) Flomvurdering overløp Vevelstadbekken

H) Notat overløp fra vevelstadbekken til tussetjern

I) Støyrapport

J) Merknader samlet

K) Forslagstillers kommentarer til merknader

Lenke til planinnsyn

Planinnsyn ID-201701


Publisert: 17.12.2018 13:34
Sist endret: 17.12.2018 14:54