Facebook ikon Twitter logo Print side

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Velferdsteknologi

Velferdsteknologi gir mestring - mestring gir muligheter

Ski Kommune har ansvar for å sørge for gode og forsvarlige helse- og sosialtjenester til alle som trenger det, uavhengig av alder eller diagnose.

Hva er velferdsteknologi

Bruk av velferdsteknologi kan bidra til å oppfylle det vi alle ønsker oss når helse og funksjon svikter – å bo trygt hjemme så lenge vi kan og samtidig oppleve mestring i eget liv

  • Velferdsteknologi er et viktig hjelpemiddel for at innbyggerne kan oppleve økt frihet, selvstendighet, trygghet og mestring
  • Velferdsteknologiske løsninger kan bidra til å opprettholde eller styrke evnen til å klare seg selv i hverdagen tross sykdom og nedsatt funksjonsevne
  • Teknologien kan fungere som støtte til pårørende, samtidig som kommunen blir i stand til å jobbe smartere og mer effektivt

Hva gjør vi i Ski

Digitale trygghetsalarmer

Kommunen har i dag utplassert ca. 480 digitale alarmer. Dette er en god velferdsteknologisk løsning som kommunen velger å bygge videre på. Alarmen kan kobles til forskjellige sensorer som gir varsling ved fall eller andre uønskede hendelser.

 

Hjelp til håndtering av medisiner – multidosedispenser

Enkelte kan ha problemer med å huske på når og hvilke medisiner man skal ta. En elektronisk medisindispenser hjelper deg med dette. Skulle du likevel glemme det kan du velge en automatisk varsling til hjemmesykepleien, pårørende eller responssenteret.

 

GPS/lokaliseringsteknologi

Det er viktig for de fleste å kunne bevege seg fritt og være aktiv, også når man får kognitiv svikt og problemer med å orientere seg. Med en GPS kan en person fortsatt være aktiv og pårørende er trygge.

Pårørende, helse- og omsorgspersonell og andre instanser kan benytte informasjonen som GPS enheten gir, til å lokalisere og bistå vedkommende.

Ski kommune er inne i første fase når det gjelder innføring av GPS / mobil trygghetsalarm. I denne fasen fordrer det at pårørende står som kontaktperson og bidrar i de tilfellene der bruker vil bli hentet.

GPS for personer med demens

GPS for personer med kognitiv svikt

 

Samarbeid i Follo og regionalt:

Ski deltar i et interkommunalt velferdsteknologiprosjekt i Follo sammen med kommunene Enebakk, Nesodden, Frogn, Ås og Oppegård. Prosjektet løper frem til utgangen av 2020.

Folloprosjektet er knyttet opp mot Nasjonalt velferdsteknologiprogram som er et samarbeid mellom kommunenes sentralforbund og helsedirektoratet.

Bruk av teknologi - er en ny måte å jobbe på i Ski kommune. Det jobbes aktivt med kunnskapsutvikling, innovasjon og god kvalitet på tjenestene.

For å finne gode løsninger på innbyggernes behov er det viktig for oss med et godt samarbeid med deg som innbygger.

Folloprosjektet

Strategi for velferdsteknologi i Ski kommune

Helsedirektoratet

 

Kontakt og informasjon

Ønsker du å vite mer ta kontakt med Ingrid Dugstad Martinsen på Koordinerende tjenester Helse og omsorg på tlf: 64 87 87 00.

Filmer om velferdsteknologi

Noen kommuner og andre har laget filmer om velferdsteknologi, her finner du noen av filmene.

Morgendagens omsorg handler om å tenke annerledes. Det handler om hvordan helse- og omsorgstjenestene kan ta i bruk nye virkemiddel for å løse utfordringer brukere og ansatte møter i hverdagen.

Velferdsteknologi kan hjelpe eldre med kognitiv svikt til å klare seg bedre i egen bolig. Filmen viser hvordan livet til eldre kan fortone seg med teknologiske løsninger som fallalarm, GPS-sporing og informasjonsskjermer i boligen.

Hjelpefella viser hvordan du selv kan mestre hverdagen.

Trygghetsalarm kan gi økt trygghet i eget hjem.


Publisert: 12.01.2019 21:23
Sist endret: 24.01.2019 15:16