Forstørr tekst Kontrast Tekst til tale

Facebook ikon Twitter logo Print side

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Sykehjem og omsorgsboliger

I Ski har vi tre sykehjem og flere omsorgsboliger.

Sykehjem

Langhus bo- og servicesenter
Finstadtunet
Solborg bo- og aktiviseringssenter

Omsorgsboliger

Kråkstadtunet omsorgsboliger (heldøgns bemanning)
Langhus bo- og servicesenter (tilbud med hjemmetjeneste)
Kirkeveien 3 (tilbud med hjemmetjeneste)

Søke om plass

Søk om sykehjem/omsorgsbolig

Bestillerkontoret behandler saken så snart som mulig. Dersom saken ikke kan avgjøres innen én måned, skal du ha skriftlig svar om årsaken, med opplysninger om når det antas at vedtaket vil bli fattet.

Ulike tilbud om opphold

Tidsbegrenset opphold - avlastningsopphold eller kortidsopphold.

Avlastningsopphold - avlastning for personer som har et særlig tyngende omsorgsarbeid. Forutsetter at vedkommede har sin egen fastlege under oppholdet, og at alle utgifter til helsehjelp dekkes av bruker (f.eks. følge til lege/legevakt nye medisiner o.l.)

Korttidsopphold - tidsavgrenset opphold for personer som har behov for opptrening, bedre allmentilstand, observasjon og vurdering, og liknende.

Langtidsopphold - for eldre personer som ikke får dekket sitt daglige behov for pleie og omsorg i hjemmet, eller i omsorgsbolig. (Søkeren må ha behov for heldøgns omsorg der alle andre tiltak er prøvd).

 


Publisert: 13.10.2015 09:37
Sist endret: 18.05.2017 14:44