Facebook ikon Twitter logo Print side

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Rus og psykiatri

Forsterket botiltak

 

Målgruppe:

Vi yter tjenester til mennesker som har utfordringer i forhold til rus, avhengighet og samtidig psykiske lidelser hele døgnet.


Tjenestens formål:
· Gi hjelp til selvhjelp, slik at de skal mestre sin livssituasjon på en best mulig måte.


Tjenesten kan omfavne:
· Målrettet individuell oppfølging.
· Terapisamtaler.
· Hjelp til å finne fram til ressurser og mestringsstrategier.
· Tverrfaglig samarbeid med andre hjelpeinstanser.
· Samarbeid med pårørende og/eller andre nærpersoner etter samtykke fra bruker.
· Bistand til å utarbeide individuell plan der dette er hensiktsmessig.
· Bistand til å skape struktur, gi veiledning og trene på ting som er vanskelig.
· Praktisk bistand, som for eksempel bistand/ følge til andre instanser.


Hva kan du forvente av oss:
· Respekt og aksept for dine utfordringer, og at du selv sitter med løsningen.
· Vi kartlegger dine behov i samarbeid med deg og etter faglige vurderinger.
· Vi tilrettelegger individuell oppfølging i forhold til ditt behov.
· Vi samarbeider med andre tjenester som er nødvendig for at du skal få dekket ditt behov på en best mulig måte.
· Vi overholder taushetsplikten.
· Vi koordinerer og endrer tjenestene i samarbeid med deg og dine behov, med respekt for dine ønsker og etter faglige vurderinger.


Hva forventer vi av deg:
· Vi ønsker at vi kan inngå et samarbeid med din fastlege, når dette er nødvendig, for å gi deg en best mulig tjeneste.
· Vi ønsker at du samtykker til samarbeid med andre aktuelle hjelpeinstanser for at vi på best mulig måte kan bedre din funksjonsevne.
· Vi vil at du selv ønsker tjenester fra oss, og er villig til å jobbe med dine problemer da det krever en egeninnsats for å bli bedre.
· Vi ønsker at du møter opp eller er hjemme til avtalt tid, eller gir beskjed i god tid hvis avtaler ikke passer eller må endres.


Vi kan ikke tilby:
· Transport til ulike ærender.
· Flytting, anskaffelser av bolig og økonomistyring, men vi bistår med hjelp for å komme i kontakt med/samarbeid med de som kan bistå med slike tjenester.
· Vi kan ikke henvise til psykolog/psykiater el. innleggelser ved psykiatrisk institusjon, men kan bistå deg i forhold til kontakt med instanser som kan henvise.


· Vi utfører ikke ordinære hjemmehjelpsoppgaver, men kan bidra i samarbeid med deg.


Kontaktinformasjon:

Telefonnummer: 64918932 eller 64918930 (24 timer i døgnet).

Avdelingsleder:      Renate Zeiner Falmyr         Tlf: 476 43 845        
                                                                            Mail: RenateZeiner.Falmyr@ski.kommune.no


Tjenestene fra oss er vederlagsfrie for bruker og ytes etter vedtak fra Koordinerende tjeneste/ NAV. 


Publisert: 17.12.2015 14:16
Sist endret: 16.10.2018 14:42