Facebook ikon Twitter logo Print side

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Koordinering av helsetjenester

Koordinerende enhet er i Ski kommune lagt under virksomhet Koordinerende tjeneste - helse og omsorg. Dette innebærer blant annet å ha et overordnet ansvar for individuelle planer (IP).

Koordinerende enhet

Funksjonen som koordinerende enhet er i Ski kommune lagt til Koordinerende tjeneste - helse og omsorg.

Koordinerende enhet skal:

 • bidra til å sikre helhetlige og koordinerte tilbud til tjenestemottakere med habiliterings- og rehabiliteringsbehov
 • koordinere tjenester til personer med alvorlig sykdom
 • bidra til at tjenester ses i sammenheng
 • sikre kontinuitet i tiltakene over tid, uavhengig av hvem som har ansvaret
 • være et kontaktpunkt for eksterne og interne samarbeidspartnere
 • være lett tilgjengelig både for tjenestemottakerne og for samarbeidspartnere
 • skal bidra til at de forskjellige tjenesteyterne samarbeider ved planlegging og organisering av tjenestetilbudene
 • skal tilrettelegge for brukermedvirkning på individ- og systemnivå

Koordinering av tjenester ved alvorlig sykdom

Å få en alvorlig diagnose påvirker hverdagen både for den som er syk og deres pårørende. Utfordringene kan være mange og sammensatte.

Enheten skal være et sted hvor man kan henvende seg dersom man har behov for å få koordinert tjenestene sine ved alvorlig sykdom som for eksempel kreft og ALS.

Hva kan en koordinator bidra med?

 • Hjelpe til med å koordinere og tilrettelegge hverdagen for den syke og pårørende på en best mulig måte
 • Er ansvarlig for å samordne tilbud og tjenester rundt pasienten i kommunen
 • Skal være lett tilgjengelig for pasienten og pårørende

IP koordinator

Individuell plan blir laget som vedtak jmf. Helse og omsorgstjenesteloven §7-1 - "Kommunen skal utarbeide en individuell plan for pasienter og brukere med behov for langvarige og koordinerte tjenester etter loven her. Kommunen skal samarbeide med andre tjenetseytere om planer for å bidra til en helhetlig tilbud for den enkelte."


Publisert: 18.12.2015 13:02
Sist endret: 15.06.2018 12:21