Kontakt oss

Facebook ikon Twitter logo Print side

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Innsatsteamet

Innsatsteamet er et tverrfaglig team bestående av ergoterapeut, fysioterapeut og sykepleier. Tjenesten tilbys voksne og eldre. Tiltakene utføres i den enkeltes hjem og nærmiljø i en tidsavgrenset periode. Tiltak som iverksettes bygger på den enkeltes egne ressurser, aktiviteter, deltagelse og mål. Dette for å kunne være aktiv i eget liv og ha mulighet til å bo i eget hjem så lenge som mulig.

Kontakt oss - Vi kan hjelpe deg

Kari-Anne Vegsgaard Olsen
Fysioterapeut
Tlf.: 971 23 921

Kristine Lunde Haugen
Sykepleier
Tlf.: 474 84 138

Monika Lunde
Ergoterapeut
Tlf.: 905 67 508

E-post: innsatsteam@ski.kommune.no

Arbeidstid: Mandag-fredag 08:00-15:45
(15.mai-15.sept 08:00-15:00)

Hvem kan få tjenesten?
 • Utskrivningsklare pasienter fra sykehus eller institusjon som har behov for tverrfaglig tiltak
 • Hjemmeboende med plutselig eller gradvis fall i funksjonsevne
Hva kan innsatsteamet bistå med?
 • Støtte, informasjon og veiledning i en hverdag med endret helsetilstand og funksjonsnivå
 • Funksjonsutredning
 • Fysisk trening
 • Trening i hverdagsaktiviteter
 • Støtte/bistand/tilrettelegging for å opprettholde mulighet til deltakelse i sosiale aktiviteter
 • Tilrettelegging av omgivelser/bolig
 • Vurdering av behov for og hjelp til anskaffelse av tekniske hjelpemidler
 • Videreføring til andre tjenestetilbud

Publisert: 29.10.2015 13:22
Sist endret: 13.01.2016 14:22
      IsDev: False
      IsProd: True
      Current: prod
      Is("test"): False
      UrlPrefix: /external/ssp/
      Url("client-grunt/prokom/inter-ver3/prod/prokom.css"): /external/ssp/client-grunt/prokom/inter-ver3/prod/prokom.css