Forstørr tekst Kontrast Tekst til tale

Facebook ikon Twitter logo Print side

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Innsatsteamet

Innsatsteamet er et tverrfaglig team bestående av ergoterapeut, fysioterapeut og sykepleier. Tjenesten tilbys voksne og eldre. Tiltakene utføres i den enkeltes hjem og nærmiljø i en tidsavgrenset periode. Tiltak som iverksettes bygger på den enkeltes egne ressurser, aktiviteter, deltagelse og mål. Dette for å kunne være aktiv i eget liv og ha mulighet til å bo i eget hjem så lenge som mulig.

Kontakt oss - Vi kan hjelpe deg

Kari-Anne Vegsgaard Olsen
Fysioterapeut
Tlf.: 971 23 921

Kristine Lunde Haugen
Sykepleier
Tlf.: 474 84 138

Monika Lunde
Ergoterapeut
Tlf.: 905 67 508

E-post: innsatsteam@ski.kommune.no

Arbeidstid: Mandag-fredag 08:00-15:45
(15.mai-15.sept 08:00-15:00)

Hvem kan få tjenesten?
  • Utskrivningsklare pasienter fra sykehus eller institusjon som har behov for tverrfaglig tiltak
  • Hjemmeboende med plutselig eller gradvis fall i funksjonsevne
Hva kan innsatsteamet bistå med?
  • Støtte, informasjon og veiledning i en hverdag med endret helsetilstand og funksjonsnivå
  • Funksjonsutredning
  • Fysisk trening
  • Trening i hverdagsaktiviteter
  • Støtte/bistand/tilrettelegging for å opprettholde mulighet til deltakelse i sosiale aktiviteter
  • Tilrettelegging av omgivelser/bolig
  • Vurdering av behov for og hjelp til anskaffelse av tekniske hjelpemidler
  • Videreføring til andre tjenestetilbud

Publisert: 29.10.2015 13:22
Sist endret: 13.01.2016 14:22