Facebook ikon Twitter logo Print side

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Hjemmesykepleie/hjemmehjelp

Alle som bor eller midlertidig oppholder seg i kommunen tilbys nødvendige helse- og omsorgetjenester. Hjemmetjenesten ønsker å tilrettelegge tjenesten med fokus på innbyggernes evne til mestring, egenomsorg og mulighet til å bo lengst mulig i eget hjem.

Hjemmesykepleie

Hjemmesykepleie ytes ved midlertidig eller varig sykdom, eller funksjonsvikt.
Hjemmesykepleie er gratis.
Tjenesten er døgnbemannet.

Vakttelefon

Sone Sør:           90 65 71 05 
Sone Sentrum:   90 56 18 49
Sone Nord:        90 76 34 96  
Sone Natt:          95 73 64 47

Søk om hjemmesykepleie

Praktisk bistand, hjelp til rengjøring

Hjelp eller bistand til rengjøring av bruksrom. Vindusvask utføres inntil 2 ganger per år etter avtale. Hjelp til vask og tørking av brukerens tøy etter behov.

Du kan selv velge om du vil ha privat eller kommunal hjemmehjelp (fritt brukervalg).

Det er egenandel på hjemmehjelpstjenesten. Betalingssatsene er basert på husstandens samlede inntekt. Satsene vedtas av kommunetsyret hvert år. Egenandelen vil bli opplyst i vedtaket om hjelp.

Søk om praktisk bistand

Trygghetsalarm

Trygghetsalarm er et tilbud kommunen gir til alle som bor hjemme.
Hensikten med en trygghetsalarm er at innbyggerne kan varsle om at de trenger helsehjelp. Når alarmen utløses vil en alarmsentral ta kontakt. Hjemmesykepleien rykker ut ved behov.

Trygghetsalarm er gratis for innbyggeren. Det forutsettes at hjemmesykepleien får nøkkel til boligen som oppbevares i nøkkelboks eller at det monteres elektronisk dørlås.

Henvendelser om trygghetsalarm rettes til Koordinerende tjeneste - helse og omsorg (tidligere Bestillerkontoret).

Søk om trygghetsalarm

Koordinerende tjeneste - helse og omsorg

Koordinerende tjeneste - helse og omsorg mottar og behandler søknader om helse- og omsorgstjenester i Ski kommune.

Alle som søker tjenester blir personlig kontaktet, enten per telefon eller ved hjemmebesøk. 

Søk om hjemmetjenester


Publisert: 07.10.2015 12:35
Sist endret: 12.07.2018 09:25
Hjemmetjenester

Besøksadresse:

Jernbaneveien 4, 2.etg.
1402 Ski

Postadresse:

Postboks 3010
1402 Ski

Telefon: 64 91 44 50