Forstørr tekst Kontrast Tekst til tale

Facebook ikon Twitter logo Print side

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Hjemmesykepleie/hjemmehjelp

Alle som bor eller midlertidig oppholder seg i kommunen tilbys nødvendige helse og omsorgetjenester.

Hjemmetjenesten ønsker å tilrettelegge tjenesten med fokus på innbyggernes evne til mestring, egenomsorg og mulighet til å bo lengst mulig i eget hjem.

Bestillerkontoret mottar og behandler søknader om helse- og omsorgstjenester i
Ski kommune. Alle som søker tjenester blir personlig kontaktet, enten per telefon eller ved
hjemmebesøk. 

Søk om hjemmetjenester

Hjemmesykepleie

Hjemmesykepleie ytes ved midlertidig eller varig sykdom eller funksjonsvikt.
Hjemmesykepleie er gratis.
Tjenesten er døgnbemannet.

Vakttelefon hjemmesykepleie

Sone Sør:         90 65 71 05 
Sone Sentrum: 90 56 18 49
Sone Nord:       90 76 34 96  
Sone Natt:        95 73 64 47

Praktisk bistand, hjelp til rengjøring

Hjelp eller bistand til rengjøring av bruksrom.Vindusvask utføres inntil 2 ganger per år etter avtale. Hjelp til vask og tørking av brukerens tøy etter behov.

Du kan selv velge om du vil ha privat eller kommunal hjemmehjelp (fritt brukervalg).

Det er egenandel på hjemmehjelpstjenesten. Betalingssatsene er basert på husstandens samlede inntekt. Satsene vedtas av kommunetsyret hvert år. Egenandelen vil bli opplyst i vedtaket om hjelp.

Trygghetsalarm

Trygghetsalarm er ingen lovpålagt tjeneste, men et tilbud kommunen gir.
Hensikten med kommunens trygghetsalarmtjeneste er å gi økt trygghet for brukeren. Når alarmen utløses, vil personell fra alarmsentralen ta telefonisk kontakt, og hjemmetjenesten rykker ut - ved behov.

Ski kommunestyre vedtok 21. juni 2017 at trygghetsalarmer skal være gratis for brukerne. Dette iverksettes 1. september 2017.

 


Publisert: 07.10.2015 12:35
Sist endret: 08.08.2017 11:30
Hjemmetjenester

Besøksadresse:

Jernbaneveien 4, 2.etg.
1402 Ski

Postadresse:

Postboks 3010
1402 Ski

Telefon: 64 91 44 50