Facebook ikon Twitter logo Print side

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Helsestasjon, barn og ungdom

Kontakt helsestasjonene/ Åpningstider

Ski.helsestasjon@ski.kommune.no  
Du finner også helsestasjon - og skolehelsetjenesten i Ski kommune på Facebook
Følg Ski Helsestasjon -og skolehelsetjenesten på facebook


Helsestasjon for ungdom

Åpent onsdager kl. 14.00 - 17.00 i Kirkeveien 3 i Ski, Tlf: 901 24 167

Ski helsestasjon

Åpningstid: Mandag kl. 08.00-11.00, tirsdag til fredag kl. 08.00 - 11.00 og 12.00 - 15.00
Åpen helsestasjon tirs-fre kl. 12.00-13.00 for de som ønsker å veie og måle barna sine. Ingen timebestilling, kun drop-in.
Besøksadresse: Kirkeveien 3, Tlf: 64 87 86 61
Postadresse: Postboks 3010, 1402 Ski

Langhus helsestasjon

Åpningstid: Mandag kl. 08.00-11.00, tirsdag til fredag kl. 08.00-11.00 og 12.00-15.00
Åpen helsestasjon tirs-fre kl. 12.00-13.00 for de som ønsker å veie og måle barna sine. Ingen timebestilling, kun drop-in.
Besøksadresse: Gamle Vevelstadvei 34, Tlf: 64 91 83 40
Postadresse: Postboks 30, 1403 Langhus

Nyheter

HELSESYKEPLEIER ER DET NYE NAVNET PÅ HELSESØSTER

Utenom navneendringen har ingenting forandret seg. Vi er fortsatt kunnskapsrike sykepleiere med videreutdanning/master og jobber for å hjelpe barn og unge med spørsmål og utfordringer innen helse.

Les mer om hva en helsesykepleier er

Helsestasjon for barn

Ski og Langhus Helsestasjon er et tilbud til alle barn i aldersgruppen 0-5 år. Helsestasjonene ønsker å være et sted hvor foreldre kan henvende seg med små og store problemer i hverdagen.

Helsestasjonen arbeider for å fremme barns helse og trivsel, samt forebygge sykdom og skade.

Vi gir tilbud om:

  • Hjemmebesøk
  • Helseundersøkelse
  • Helseopplysning til foreldre blant annet om barns utvikling, søvn, ernæring og ulykkesforebyggende arbeid
  • Ammeveiledning og veiledning ved flaskemat
  • Foreldreveiledning
  • Støttesamtaler, ved behov, til mødre etter fødsel
  • Vaksinasjon etter anbefalt vaksinasjonsprogram
  • Barselgrupper, som fortsetter som selvstyrte nettverksgrupper
  • Samarbeid og henvisning til andre instanser som for eksempel spesialist, jordmor, fysioterapeut, Hjelper'n (psykisk helsetjeneste for barn og unge), Sped- og småbarnsteamet ved BUP, barnevern, Bestillerkontoret og andre instanser.
  • Vi har medansvar i opprettelse av Individuell Plan
  • Vi tilbyr kurs i depresjonsmestring, KID

Ta tidlig kontakt med helsestasjonen etter fødsel.  Du vil da få tilbud om hjemmebesøk og helseundersøkelser av ditt barn. Ved tilflytting til Ski kommune anbefaler vi deg å ta kontakt med din nye helsestasjon.

Helsestasjonsprogrammet for barn og deres foresatte i Ski kommune, barn i alderen 0-5 år

Kontaktinformasjon

Turid Korsbø Undset
Avdelingsleder for Helsestasjon- og skolehelsetjenesten, Ski kommune
Familiens Hus
Mob:995 76929
E-post: turid.korsbo.undset@ski.kommune.no
Ski kommune /
www.ski.no

Jordmortjenesten

Ved Ski og Langhus helsestasjon tilbyr vi svangerskapskontroll hos jordmor. Tilbudet er gratis og oppfølgingen tilpasses individuelt.

Ifølge Nasjonale retningslinjer for svangerskapsomsorgen, kan friske kvinner selv få velge om hun vil gå til fastlege, jordmor eller en kombinasjon.

Jordmødrene arbeider tett med helsesøstertjenesten for barn og unge. Vi samarbeider også med psykologer, BUP, barnevern og andre tjenester i kommunen ved behov. Vi henviser til sykehus og spesialist der det trengs.

Jordmødrene i Ski
Det er tre jordmødre i Ski kommune

Vi gir tilbud om:

  • Svangerskapskontroller med blodprøvetaking
  • Informasjon og veiledning om livsstil og helse i svangerskapet
  • Forberedelse til fødsel og foreldrerolle gjennom individuelle konsultasjoner.
  • Ammeveiledning
  • Samtaler om spørsmål, tanker, problemer eller bekymringer som opptar den gravide og eventuelt partner
  • Tverrfaglig samarbeid ut fra den enkeltes behov
  • Støttesamtaler til gravide som har psykiske vansker
  • Barselbesøk
  • Mammagrupper til førstegangsfødende sammen med psykolog (forberedelse til tiden etter fødsel)
  • Vi tilbyr etterkontroller og prevensjonsveiledning med spiralinnsetting etter fødsel og for ungdom

 

Skolehelsetjenesten

Skolehelsetjenesten er et tilbud til alle skoleelever.

Tilbudet består av:

  •  Åpen dør - informasjon om når vi er tilstede finner du på skolens nettside og på døra til skolehelsetjenesten på den enkelte skole
  •  Råd og veiledning
  •  Helseundersøkelser
  •  Vaksinasjoner
  •  Undervisning i ulike temaer i grupper og klassevis
  •  Oppfølging av den enkelte elev etter behov

Skolehelsetjenesten samarbeider med foresatte, skolen, skolelege, fastlege, Hjelper'n, fysioterapeut/ergoterapeut, PPT, Barnevern og andre samarbeidspartnere. Eleven kan etter behov henvises til andre hjelpeinstanser.

Det er helsesøster knyttet til hver skole. Se nettsiden til skolen om når vi er tilstede.

Gruppetilbud etter behov, se forebyggende kurs og prosjekter.

Kontaktinformasjon:

Turid Korsbø Undset
for Helsestasjon- og skolehelsetjenesten, Ski kommune
Familiens Hus
Mob:995 76929
E-post: turid.korsbo.undset@ski.kommune.no
Ski kommune /
www.ski.no

Programmet for skolehelsetjenesten på de ulike trinn

Barneskolen

1. trinn

Førsteklasse samtale med elev og foresatte

2.trinn

Vaksinering (difteri/stivkrampe/kikhoste/polio)

3.trinn

Helsestund i grupper
Vekt og høgdemåling

4.trinn

PIS grupper

5.trinn

Undervisning Psykologisk førstehjelp

6.trinn

Vaksinering (meslinger/kusma/røde hunder)
Pubertetsundervisning

7.trinn

Vaksinering av jenter med HPV; 3 doser
Klasseundervisning/grupper: Overgang til ungdomsskolen

Ungdomskolen

8.trinn

2 timer med undervisning om psykisk helse, psykologisk førstehjelpshanda.
Måle høgde/vekt
Sikkerhetsuka
Markering av verdens dag for psykisk helse, verdens tobakkfrie dag og verdens prevensjonsdag

9.trinn

Seksualundervisning
Markering av verdens dag for psykisk helse, verdens tobakkfrie dag og verdens prevensjonsdag

10.trinn

Vaksinering (difteri/stivkrampe/kikhoste/polio)
Undervisning: Ta gode valg; stressmestring, overgang til videregående skole
Markering av verdens dag for psykisk helse, verdens tobakkfrie dag og verdens prevensjonsdag.

Videregående skole

1.trinn

Tilbud om undervisning
Markering av verdens dag for psykisk helse, verdens tobakkfrie dag og verdens prevensjonsdag

2.trinn

Tilbud om undervisning og grupper
Markering av verdens dag for psykisk helse, verdens tobakkfrie dag og verdens prevensjonsdag

3.trinn

Undervisning: Russ og helse
Markering av verdens dag for psykisk helse, verdens tobakkfrie dag og verdens prevensjonsdag.

Helsestasjon for ungdom

Mestringskurs for ungdom

Ungdomstiden er en spesiell krevende tid med overgang fra barn til voksen, som kan føre til fysiske eller psykiske plager, usikkerhet rundt selvbilde og seksualitet.

Ungdommene velger selv hvilke temaer som settes på dagsorden, men spørsmål er ofte knyttet til:

Helse og livsstil

  • Trivsel og stress 
  • Prevensjon og abort
  • Samliv og seksualitet
  • Undersøkelse om kjønnssykdommer
  • Kosthold og vektproblemer
  • Rusmidler
  • Psykiske vansker
  • Det er mulighet for selvtesting av klamydia og gonorè på Ski og Langhus helsestasjon i deres åpningstider

På HFU arbeider det helsesøstre og lege. En psykisk helsearbeider/ psykolog er tilgjengelig.

Åpningstider er klokken 14.00 til 17.00 på onsdager. 

følg Helsestasjon for ungdom på facebook

Kontaktinformasjon

Turid Korsbø Undset
Avdelingsleder for Helsestasjon- og skolehelsetjenesten, Ski kommune
Familiens Hus
Mob:995 76929
E-post: turid.korsbo.undset@ski.kommune.no
Ski kommune /
www.ski.no

 

Smittevern

Helsetjenester til asylsøkere og flyktninger (til daglig kalt Smittervern) er en pålagt tjeneste rettet mot innflyttere til Norge og familiegjenforente.

Smittevernets oppgaver omfatter:

  • TB-screening
  • Frivillig Hiv-test
  • Akutte helseproblemer
  • Barnevaksinasjon
  • Tilbud om underlivsundersøkelse
  • Tilbud om videre undersøkelser om fysiske og psykiske plager
  • Tilbud om samtaler

En lege og en helsesøster har ansvar for smittevernet. Tilbudet er lokalisert på Langhus helsestasjon.
For timebestilling, tlf: 64 91 83 40. Smittevern har åpent hver fredag.

Smittevern i barnehager, skoler og SFO

Forebyggende kurs og prosjekter

Hvert år holdes det en rekke forebyggende kurs for å hjelpe barn, ungdom og familier. Her finner du en oversikt over de kursene vi tilbyr. 

Ettermiddagshjemmene

Ettermiddagshjem er en arena for økning av barns sosialkompetanse. Vi tilbyr både generelle sosialiseeringsaktiviteter som:

  • Forming
  • Spill
  • Fysiske aktiviteter
  • Turer, m.m.

og spesifikke sosialkompetanse og utviklende metodikk som ART.

Ettermiddagshjem holder til på to skoler i SFOs lokaler: Hebekk og Langhus. Tilbudet er en fast dag i uken, med to voksen til stedet. Vi holder stengt i skolens ferier.

Inntaksskjema Ettermiddagshjem

Kontaktinformasjon

Tlf: 64878661, Ski helsestasjon
Hjelpern@ski.kommune.no

TIBIR og PMTO

TIBIR står for «Tidlig innsats for barn i risiko» og består av ulike tiltak rettet mot foreldre, barn og fagpersoner. Målet er å hjelpe familier til å få det bedre sammen.

Hvem er tilbudet for?

Hvis du har barn i alderen 3-12 år, og du opplever det som vanskelig å håndtere måten barnet oppfører seg på, kan TIBIR være aktuelt.

Hvilke TIBIR tiltak har vi i vår kommune?

TIBIR foreldrerådgivning: Korttidstilbud der en tar sikte på å hjelpe familien på et så tidlig tidspunkt som mulig, der foreldrene opplever at de strever med små eller større situasjoner i hverdagen med barnet.

PMTO-foreldrekurs: Et gruppetilbud til foreldre med barn som har atferdsvansker, eller som er i risiko for å utvikle dette.

PMTO-behandling: Et mer omfattende tilbud til foreldre som har barn med atferdsvansker, og der samspillet mellom barn og foreldre oppleves vanskelig.

Konsultasjon: Et veiledningstilbud til ansatte i barnehager og skole/SFO som jobber med barn der foreldrene får/har fått foreldrerådgivning, PMTO kurs eller behandling.

Sosial ferdighetstrening: Et tilbud til barn i målgruppa som har behov for trening i sosiale ferdigheter. Tiltaket gis i kombinasjon med PMTO-behandling, PMTO kurs eller TIBIR foreldrerådgivning.

Hvordan komme i kontakt med PMTO-teamet? Vi kan kontaktes direkte på telefon eller e-post. TIBIR/PMTO-teamet er en del av Hjelper'n. Alle tilbudene er gratis og du trenger ingen henvisning eller vedtak. Du kan også kontakte oss skriftlig via følgende skjema:

Henvisningsskjema

Brosjyre PMTO          Brosjyre TIBIR

Kontaktinformasjon

Heidi Skjong Aarø tlf: 907 22 471,
e-post: HeidiSkjong.Aaro@ski.kommune.no

Rikke Woxen tlf: 906 57 931
e-post: rikke.woxen@ski.kommune.no

Oppsøkende tjeneste til barn og unge

Oppsøkende tjeneste til unges (tidligere Utekontakten) hovedformål er å oppsøke enkelte og grupper av barn og ungdom som trenger støtte eller hjelp, og som ikke, eller i utilstrekkelig grad nås av andre tilbud i Ski kommune.

Oppsøkende tjeneste til unge etablerer kontakt med disse ungdommene på et tidligst mulig tidspunkt. Motiverer dem etter evne for alternativ beskjeftigelse (skole, arbeid, fritid), hjelp eller behandling, og samler viten om barn og ungdoms levekår og ta initiativ til tiltak som kan forbedre disse

Oppsøkende tjeneste til unges arbeidsområder dekker:

  • Oppsøkende virksomhet
  • Kontakt med ungdomsmiljøer
  • Kontakt med skoler/ foredrag
  • Samarbeid med andre instanser i kommunen
  • Samtaler med ungdommer, individuelt og i gruppe
  • Foreldreveiledning etter behov
  • Aktiviteter og nettverksbygging
  • Oppdatering på trender

Kontaktinformasjon

Oppsokende.OTU@ski.kommune.no

Tone Lauvstad tlf: 977 06 518

E-post: tone.Lauvstad@ski.kommune.no

Her finner du OTU på Facebook

Hjelper'n

Psykisk helsetjeneste til barn og unge:

  • et lavterskeltilbud, dvs en lett tilgjengelig tjeneste hvor brukerne kan henvende seg uten henvisning og lang ventetid
  • hindre at problemer vedvarer eller videreutvikles
  • gi et kort og effektivt tilbud
  • gi råd og veiledning
  • tverrfaglig samarbeid med andre hjelpeinstanser
  • tilbud til de som er bosatt i Ski kommune

Telefontid hverdager mellom 12 og 13.30 på telefon 990 82 697

For mer informasjon og kontakt, se Brosjyre Hjelper'n

Kontaktinformasjon

Tlf: 990 82 697, vi har telefontid mandag til fredag 12.00-13.30, e-post: Hjelpern@ski.kommune.no

 

Rus og kriminalitetsforebygging for unge – SLT-arbeidet i Ski kommune


SLT-koordinator i Ski kommune er underlagt Familiens hus og har kontor på rådhuset, i 5.etasje. SLT-koordinator kan kontaktes på mail: Bjarte.Enes@ski.kommune.no eller på tlf: 469 47 521.

SLT er en Samordningsmodell for lokale, forebyggende tiltak mot rus og kriminalitet. SLT sikrer at de ressursene som allerede finnes hos kommunen og politiet, blir mer samkjørte og målrettede.

SLT-koordinatorens oppgaver er å koordinere de som driver med rus- og kriminalitetsforebyggende arbeid for barn og unge, og være pådriver for felles problemforståelse og samordning av tiltak. SLT-koordinatoren har ansvar for å følge opp SLT-modellen som er den den modellen Ski har valgt å organisere det rus- og kriminalitetsforebyggende arbeidet som gjøres for barn og unge, i.
Jeg er bekymret for en eller flere ungdommer – hva gjør jeg?

Har du som ansatt i kommunen eller i politiet bekymring for en negativ trend i ungdomsmiljøet du arbeider i, ta kontakt med din leder i SLT-koordineringsgruppe: «SLT-hva er det 2018» eller SLT-koordinator.
Har du som jobber i politiet eller for ulike lag/foreninger bekymring for en eller flere ungdommer i ungdomsmiljøet du arbeider i, ta kontakt med SLT-koordinator.

SLT-modellen
SLT-modellen består av politirådet, koordineringsgruppen og utførernivået. Politirådet består av politisk og kommunal ledelse i tillegg til ledelsen og politikontakt i lokalt politi. SLT-koordinator fungerer her som sekretær og pådriver av fokuset på barn og unge. Det er på dette nivået i modellen at føringene for hvordan vi skal arbeide rus- og kriminalitetsforebyggende for barn og unge i kommunen legges. Neste nivå i modellen, koordineringsgruppen, består av ledere i kommune og politi, som har ansvar for ulike avdelinger som arbeider med barn og unge. Denne gruppen skal ha oversikt over hvilke negative trender som rører seg i barne- og ungdomsmiljøet og sammen foreslå tiltak for å møte utfordringene. Koordineringsgruppen består av ledere fra følgende områder: politiet, PPT, barnevernstjenesten, forebyggende helse, ungdomshelsestasjonen og skolehelsetjenesten, skole og fritidsklubbene : «SLT-hva er det 2018».

Nivået under, utførernivået, består av alle de som jobber med barn og unge, der de forebyggende tiltakene iverksettes og der mye av kunnskapen om barn og unge knyttet til rus og kriminalitet ligger. SLT-ungdomsteam er underlagt utførernivået og er et team bestående av representanter fra ulike områder i kommune og politi som drøftes jevnlig for å drøfte trender og forslag til tiltak. I tillegg utgjør utførernivået ulike tiltak eller arbeidsgrupper som er nedsatt for å jobbe med spesifikke områder eller temaer innenfor forebyggingsfeltet.

Essensen i SLT-modellen er at informasjonen mellom nivåene skal føres gjennom SLT-koordinator, slik at kunnskap om informasjon fra utførernivået føres oppover i modellen og at føringene fra politiråd settes på bakgrunn av rett kunnskap.

Hovedfokuset for SLT-arbeidet er for tiden rettet mot barn og unge i alderen 10 – 18 år. Med tiden vil man utvide feltet fra 0 – 23 år. Satsningsområdene for 2018/2019 er:

  • Forebygging av vold og trusler
  • Økt kunnskap og informasjon om sosiale medier og konsekvenser
  • Forebygging av rus- og narkotikamisbruk

Handlingsplaner/ veiledere:


Link til SLT-HANDLINGPLAN 2018/2019

Handlingsplan for forebygging av radikalisering

Tipshefte til foreldre

Veileder Digital Kompetanse

Kontaktinformasjon

SLT-koordinator

Bjarte Enes tlf: 469 47 521

E-post: Bjarte.Enes@ski.kommune.no

Handlingsplan for psykisk helse for barn, unge og deres familier.

Planen ble behandlet og vedtatt i kommunestyret 18. januar 2017.


Handlingsplanen finner du her.
Mål- og tiltaksplan psykisk helse finner du her.

Handlingsplan for forebygging av radikalisering

Handlingsplan for forebygging av radikalisering.

 

HPV-vaksine

Gratis HPV-vaksine til kvinner født 1991 og yngre

virusAlle kvinner født 1991 og senere får fra høsten 2016 tilbud om gratis vaksine mot humant papillomavirus (HPV-vaksine) gjennom et to-årig vaksinasjonsprogram. Oppstart av programmet blir i november 2016.
Vaksinen anbefales til unge kvinner for å forebygge livmorhalskreft og forstadier til livmorhalskreft forårsaket av HPV-infeksjon.

HPV-infeksjon er den vanligste seksuelt overførbare infeksjonen i verden. De fleste som er seksuelt aktive blir smittet i løpet av livet, de fleste i ung alder. Infeksjonen er som regel ufarlig og går over av seg selv, men noen får en vedvarende infeksjon som på sikt kan føre til livmorhalskreft. Hvert år får om lag 300 kvinner i Norge livmorhalskreft og 65-100 dør av sykdommen. Vaksinen kan gi beskyttelse selv om man har debutert seksuelt.

HPV-vaksine har vært en del av barnevaksinasjonsprogrammet til jenter i 7.klasse siden 2009. Fra høsten 2016 kan uvaksinerte kvinner født 1991 og senere også få tilbud om gratis HPV-vaksine. Tilbudet er midlertidig og varer i en toårsperiode fra høsten 2016. Vaksinasjonen består av tre vaksinedoser gitt i løpet av 6-12 måneder og må derfor startes opp innen utgangen av 2018.

Gratis HPV-vaksine til kvinner født 1991 og yngre:
Helsestasjon For Ungdom, Kirkeveien 3, Ski kommune,
har åpent for vaksinering siste onsdag i hver måned mellom klokken 14.30-16.30.
Det kreves ikke timebestilling.

Gratis hpv-vaksine til menn som har sex med menn. Det gjelder de som er er født i 1991 eller senere. Første dose må tas senest i november. Ta kontakt med HFU og du får time. Vi vaksinerer siste onsdag i måneden kl 14.30 - 16.30.

Vi tilbyr HPV for flere målgrupper:
https://www.fhi.no/globalassets/bilder/vaksine/18-11440-2-gardasil-345584_1_1.pdf
Målgruppene kan kontakte Helsestasjon for ungdom for nærmere avtale.

De som av ulike årsaker ikke rekker siste dose før 1.juli 2019 må betale denne selv. Minimumsintervallet mellom dose to og tre er fem måneder. Går det kortere tid kan kvinnene få begrenset beskyttelse av vaksinen. Tidsperspektivet på tilbudet er nedfelt i forskrift om nasjonalt vaksinasjonsprogram § 4a. Opphentingsprogram for vaksine mot humant papillomavirus (HPV) knyttet til barnevaksinasjonsprogrammet.
Mer informasjon:
https://www.fhi.no/meldinger/rett-til-gratis-hpv-vaksine-krever-at-vaksinasjonen-er-pabegynt-senest-dese/

 

 


Publisert: 23.09.2015 10:45
Sist endret: 10.10.2019 08:50
Ski Helsestasjon

Besøksadresse:

Kirkeveien 3, 1. etg
1402 Ski

Telefon: 64 87 86 61

Kontaktperson: Turid Korsbø Undset

Tittel: Avdelingsleder

Telefon: 99576929