Forstørr tekst Kontrast Tekst til tale

Facebook ikon Twitter logo Print side

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Demensomsorg

Hva er demens? Demens er en kronisk hjernesykdom som i dag ikke kan helbredes. Symptomene ved demens er forskjellige, generelt kan vi si at hjernecellene ødelegges. Hovedsymptomet på demens er svekket hukommelse, men for noen er det språk eller de praktiske ferdighetene som svikter først. Demens kommer som oftest snikende-slik at det kan ta lang tid før pasienten selv og omgivelsene merker at noe er galt.

Ski kommune har flere lavterskeltilbud til personer med demens og deres pårørende.

Å bli dement er en utfordring, både for de mange tusen som hvert år rammes - og for deres pårørende. Demens kan i liten grad forebygges, men mange pårørende gjør en fantastisk innsats for at deres slekting eller venn skal kunne leve med denne sykdommen på en best mulig verdig og god måte.

 

Vi har i dag følgende tilbud til pårørende i Ski kommune:

Samtalegrupper

for ektefeller/samboere til personer med demensykdom bosatt på sykehjem

Samtalegrupper for ektefeller/samboere til personer med demens.

Målsetningen med samtalegruppen:

 • Å gi grunnlag fo at pårørende bedre kan takle sin situasjon
 • Å gi pårørende til mennensker med demens økt kunnskap om demenssykdom
 • Å støtte og styrke til å mestre hverdagen
 • Ideer til meningsullt samvær med personer med demens
 • Forberede seg til nye utfordringer som sykdommen kan føre til

 

Pårørendeskolen

I et samarbeid med demensforeningen og Follo-kommunene.

Demensforum

Et dagseminar hver vår med flere spennende foredrag om demens av kjente foredragsholdere. Dette er et samarbeid med Kompetansehjulet i Follo og Follo Demensforening.

Demensforum i Follo 2017

Link til påmelding

https://response.questback.com/skikommune/cym3zyxsm5

 

Nasjonalforeningens Demenslinje er et tilbud som er åpent for alle med spørsmål om demens. Er du pårørende til en person med demens, eller er du bekymret for om du begynner å ble dement, kan du ringe Demenslinjen - 23 12 00 40.

Hva den pårørende kan gjøre:

 • Godta at de følelsene du sitter med er normale for et menneske i din situasjon.
 • Fortell familie og venner om problemene du strir med, og spør om de kan tenke seg å hjelpe.
 • Prøv å få kontakt med andre pårørende i samme situasjon.
 • Ikke skjul for omverdenen at en i familen har en demenssykdom.
 • Ta vare på din egen helse.
 • Sørg for å ta deg fridager regelmessig uten å få skyldfølelse.
 • Husk, det er også i den sykes interesse at du tar deg pauser. Han eller hun har støtte og glede av at du er opplagt.

Aktuelle Tema

 

Demenskonsulent i Ski kommune

Aino Bunæs

Demenskonsulent/demenskoordinator

Solborg bo- og aktiviseringssenter

Tlf 95 75 98 20/ 64 85 32 00

E-post: aino.bunaes@ski.kommune.no


Publisert: 04.12.2015 13:01
Sist endret: 24.01.2017 12:54
Demenskonsulent

Besøksadresse:

Eikjolveien 1
1400 Ski