Forstørr tekst Kontrast Tekst til tale

Facebook ikon Twitter logo Print side

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Bestillerkontoret

Bestillerkontoret

Bestillerkontoret mottar og behandler søknader om helse- og omsorgstjenester i Ski kommune. Ved mottak av søknad, vil bestillerkontoret innhente nødvendige helseopplysninger og annen relevant informasjon, samt gjennomføre samtaler med søker og evt pårørende.

Alle søknader vurderes ut fra en individuell vurdering.

Bestillerkontoret er koordinerende enhet i kommunen og har overordnet ansvar for arbeidet med individuell plan. Vi har som målsetting at arbeidet skal utføres gjennom tverrfaglige vurderinger med høy faglig kompetanse som tilstreber likebehandling, kvalitet og service.

Ansatte på bestillerkontoret har blandt annet faglig bakgrunn som:

  • sykepleier
  • vernepleier
  • hjelpepleier
  • sosionom
  • velferdsviter

Alle ansatte ved kontoret har lang arbeidserfaring fra sin profesjon.

Søknadsskjema tjenester Tjenester som tildeles av Bestillerkontoret Satser egenbetaling 2017

Ferietilskudd 2017                                                     

Ferietilskuddet tildeles personer som på grunn av sin funksjonshemming har behov for ledsager i forbindelse med reiser/turer i ferien, og er avhengig av praktisk eller personlig hjelp for å greie dagliglivets gjøremål.  

Ski kommune har også i 2017 satt av kr 200.000 til dekning av ledsagerutgifter i forbindelse med feriereiser for personer med en funksjonshemming. 

Ferietilskuddet tildeles personer som på grunn av sin funksjonshemming har behov for ledsager i forbindelse med reiser/turer i ferien, og er avhengig av praktisk eller personlig hjelp for å greie dagliglivets gjøremål.

Ferietilskuddet skal gå til dekning av ledsagers reise, kost og losji. Eventuell lønn til ledsager dekkes ikke av ferietilskuddet.

Det er utarbeidet  kriterier for tilskuddet der grensen for brutto inntekt er økt til 3 G (kr. 277.728,-) og grensen for netto formue (innskudd bank etc.) er kr.100.000.-

Tilskuddet kan benyttes til forskjellige aktiviteter som ferieturer, helgeaktiviteter eller kortere turer. Det er imidlertid satt en øvre grense for dekning av den enkelte ledsagers utgifter på kr 20.000,

I tillegg gjelder nå at der det er spesielt behov for dette, kan også nære familiemedlemmer være ledsagere.

Ferietilskuddet skal gå til dekning av ledsagers utgifter til bl.a. reise, opphold og kost.

Søker må selv dekke sine egne ferieutgifter.

Ved søknad om tilskudd skal kommunens søknadsskjema for tildeling av ferietilskudd benyttes. Søknaden skal inneholde oversikt over reise- kost- og oppholdsutgifterfor ledsager.  

Siste fullstendige likning  må vedlegges søknaden. (Ikke kun ligningsattest).

Søknadsfrist er satt til: 01.03.17.

Kontaktinformasjon Bestillerkontoret:

Besøksadresse: Ski rådhus

Ski rådhus

Telefon: 64 87 87 87

Postadresse: Ski kommune Samhandlingsenheten, Avd. Bestillerkontoret Postboks 3010 1402 Ski

E-post: postmottak@ski.kommune.no

Avdelingsleder: Heidi Vargeid

Kontaktinformasjon for elektronisk samhandling


Publisert: 29.09.2015 11:24
Sist endret: 07.02.2017 16:03