Facebook ikon Twitter logo Print side

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Rehabiliteringsavdelingen

Rehabiliteringsavdelingen er ansvarlig for tjenestene fysioterapi, ergoterapi og tekniske hjelpemidler.

Søke om tjenester

Søk om fysioterapi og ergoterapitjenester for voksne

Søk om fysioterapi og ergoterapitjenester for barn

Satser egenbetaling pr. 1. januar 2019

Priser på fysioterapitjenester

Kontaktinformasjon

Avdelingsleder: Vibecke Tvedt Gustavsen

Telefon: 997 33 312

Postadresse:
Ski kommune Samhandlingsenheten, avd. Rehabilitering
Postboks 3010
1402 Ski

E-post: postmottak@ski.kommune.no

Fysioterapi

Kontaktinformasjon: telefon 948 02 368

Den kommunale fysioterapitjenesten er delt inn i fysioterapi for barn og unge 0-18 år og voksne over 18 år.

Fysioterapitjenesten retter seg mot barn og voksne med sykdom, skade eller nedsatt funksjonsevne som bor eller oppholder seg midlertidig i kommunen, og som ikke er i stand til å benytte seg av tilbudet på fysikalsk institutt. Tjenesten har også forebyggende tiltak for barn og voksne.

Vi utfører:

 • Vurdering og kartlegging av fysisk funksjon i hjemmet eller institusjon, spesielt i forhold til dagliglivets aktiviteter
 • Opptrening og behandling i hjemmet, gruppe eller institusjon i en avgrenset periode
 • Råd og veiledning til bruker, pårørende og andre involverte
 • Forebyggende og helsefremmende tiltak
 • veiledning og rådgivning til foreldre, barnehager og skoler når det gjelder fysisk aktivitet og stimulering av barns bevegelsesutvikling
 • Tverrfaglige vurderinger/kartlegginger av ergoterapeut og fysioterapeut
 • Gruppetrening
 • Trening, aktiviet og tilrettelegging ved rehabiliterngsopphold på Finstadtunet. Tilbudet er en del av et tverrfaglig tilbud

Benytt søknadsskjema ved behov for våre tjenester, det er ikke nødvendig med henvisning fra lege. Alle henvisninger prioriteres etter en fastsatt prioriteringsnøkkel, og på bakgrunn av prioritet settes man på venteliste. En fysioterapeut foretar et vurderingsbesøk, og tilbud gis ut ifra vurdering om behov og forventet effekt av tiltaket.

Stortinget vedtok i desember 2016 å fjerne sykdomslisten for fysioterapi gjeldende fra 01.01.2017. Sykdomslisten har gitt pasienter med diagnoser i henhold til denne, rett til fri behandling. Ny ordning innebærer at alle må betale egenandel for fysioterapi, både hos avtalefysioterapeuter og kommunale fysioterapeuter.

Ski kommune innfører egenandel for behandling hos kommunale fysioterapeuter fra og med 01.03.2017.

Oversikt over privatpraktiserende fysioterapeuter i Ski kommune (oppdatert juni 2019)

Treningsgrupper

Under følger en oversikt over kommunens treningstilbud. Noen grupper er åpne, andre krever påmelding.

Åpen trimgruppe – trening for seniorer

Strever du med å komme deg opp av stolen?

Er du engstelig for å falle?

Ønsker du sosialt samvær med andre?

Bli med og tren da vel!

 

Alle er hjertelig velkommen til å delta! Gruppene ledes av fysioterapeut. Tilbudet er uten kostnad og det er ingen påmelding. Det er fokus på utholdenhet, styrke, balanse og ikke minst treningsglede. Øvelsene foregår både stående og sittende på stol. Du tar hensyn til deg selv og din form. Ha på stødige sko og klær du kan bevege deg i. 

Langhus bo- og servicesenter, kafeteria i 1. etg

Tirsdager kl. 10.30-11.15

Finstadtunet, treningsalen i underetasjen

Onsdager kl. 10.30-11.15

Kirkeveien kafè og aktivitetssenter, Kirkeveien 3, peisestua i 2. etg

Fredager kl. 10.30-11.15

Kontakt oss

Dersom du har spørsmål, ta kontakt med ReHabiliteringsavdelingen på tlf: 948 02 368. Kontakt oss dersom du er i behov av transport med Pasientreiser.

Vi sees!

 

Siste uken før jul er uke 51 (til og med fredag 20.desember)

Oppstart uke 2 (7.januar 2020)

 

Åpen treningssal – for deg som trener selv

Treningssalen på Finstadtunet er åpen for egentrening med visse kriterier.

 • For personer 70+
 • Må være selvstendig og trygg i forflytning
 • Må ha eget treningsprogram. Dersom man ønsker et skreddersydd treningsprogram kan man ta kontakt med fysioterapitjenesten på tlf: 948 02 368. Brukere vil bli fakurert en egenandel for veiledning av en fysioterapeut.

Ha på stødige sko, klær du kan bevege deg i og ta med vannflaske. Tilbudet er gratis og krever ikke påmelding. Personal fra Finstadtunet er tilstede for sikkerhet, ikke for veiledning.

Tidspunkt

Mandag, onsdag og fredag, kl. 14:00-15:00.

 

Kontakt oss

Dersom du har spørsmål, ta kontakt med fysioterapeut Toril Ingvaldsen på tlf: 476 53 675.

 

Siste uken før jul er uke 51 (til og med fredag 20.desember)

Oppstart uke 2 (7.januar 2020)

Fallforebyggende gruppe – for deg som er i risikogruppen for å falle

Fysioterapeut og ergoterapeut ved ReHabiliteringsavdelingen arrangerer fallforebyggende gruppe på Finstadtunet. Målet med denne gruppen er at du skal bli tryggere til beins og å redusere risikoen for fall.

Gruppen passer for deg som:

 • Er over 70 år
 • Er hjemmeboende
 • Er ustø, redd for å falle eller har falt i løpet av det siste året
 • Har begynnende vansker med daglige aktiviteter som for eksempel reise deg fra stol, ustø gange, gå i trapper
 • Går med eller uten hjelpemidler

Det er en forutsetning at du:

 • Er motivert for å trene
 • Er selvhjulpen i treningssammenheng
 • Kan følge instruksjon
 • Bor i Ski kommune

Innhold:

 • Styrke- og balansetrening 2 ganger i uken i 12 uker
 • Veiledning i egentrening
 • Nyttig informasjon om fallforebygging i hjemmet
 • Nyttig informasjon om trenings-/aktivitetstilbud videre

Alle interesserte deltakere blir testet med en standardisert test før oppstart. Resultatet av testen avgjør hvem som er kandidat for gruppen, eventuelt om andre tilbud egner seg bedre. Ved eventuell nevrologisk sykdom/skade, gjøres individuelle vurderinger om tilbudet er det rette for deg. Deltakere som tilbys plass i gruppen gjennomfører samme test etter treningsperiodens slutt.

Det kreves ikke henvisning fra lege. Det vil være en egenandel på 97 kr per gang frem til du har nådd frikortgrense (egenandelstak 2). Det rekvireres transport med Pasientreiser dersom du er i behov av det.

Kontakt oss

Informasjon og påmelding rettes til Rehabiliteringsavdelingen på tlf: 948 02 368

Brosjyre om fallforebyggende gruppe

Artroseskolen – for deg med artrose i hofte – og/eller kne

Informasjon om artreosetilbud i  Ski kommune

AktivA

AktivA står for Aktiv med artrose og er et program hvor hensikten er å implementere internasjonale retningslinjer for behandling av artrose. Disse retningslinjene vektlegger informasjon, trening og råd om vektreduksjon (for de med overvekt). Målet er at alle pasienter med hofte –og kneartrose skal bli tilbudt denne kunnskapsbaserte tilnærmingen tidlig i sykdomsforløpet.

Indikasjon:

 • Pasienter over 35 år som har symptomer og funn som indikerer artrose i hofte og/eller kne, eller degenerativ meniskskade

Deltakerne må:

 • Være motivert og innstilt på å delta i et opplegg med høy grad av egeninnsats
 • Ha ønske om å lære mer om artrose og hvordan man selv kan forebygge funksjonsfall
 • Må kunne ta instruksjon
 • Ha bostedsadresse i Ski kommune

Eksklusjonskriterier:

 • Annen årsak til plagene (f.eks tumor, inflammatorisk leddsykdom – som leddgikt, følgetilstander etter hoftebrudd)
 • Andre symptom mer fremtredende enn artroseplagene (f.eks. kronisk generalisert smerte/ fibromyalgi)
 • Ikke kan delta/utføre trening med moderat intensitet eller delta i gruppe
 • Forstår ikke norsk
 • Innsatt protese i aktuelt ledd
 • Planlagt operasjon innenfor de 3-4 første månedene etter oppstart

Innhold:

 • 20 deltakere
 • Før oppstart og etter 3 måneder: testing/kartlegging hos fysioterapeut
 • Fellessamlinger med informasjon og trening over 6 uker (to teorisamlinger og fire felles treningssamlinger), deretter egentrening
 • En femte felles treningssamling tilbys i forkant av siste kartlegging hos fysioterapeut (etter 3 måneder)
 • Fellessamlingene vil foregå på dagtid, 1-2 timer i uka på Finstadtunet
 • Deltagerne vil besvare spørreskjema via et elektronisk registreringssystem ved oppstart, etter 3, 12 og 24 måneder. Alle data vil bli samlet i en sentral database ved Oslo Universitetssykehus. Målet er at det elektroniske registreringssystemet skal etableres som et nasjonalt kvalitetsregister for artrose, NOAR (norsk artroseregister)

Det stilles krav til deltakerne om egenaktivitet i løpet av hele perioden og det baseres på at deltakerne kan benytte allerede eksisterende treningstilbud i kommunen. Aktiv A har en egenandel på 800kr.

Påmelding eller spørsmål rettes til fysioterapitjenesten, tlf: 948 02 368

Kontaktpersoner:

Fysioterapeut Solfrid F. Grøv

Solfrid.Grov@ski.kommune.no

Fysioterapeut Caroline Jonassen Scheuer

caroline.jonassenscheuer@ski.kommune.no

Egentrening i varmtvannsbasseng

Tidspunkt:

Mandager kl. 09:00-10:30 og kl. 10:30-11:30

Tirsdager kl. 10:30-12:00 og kl. 12:00-13:00 (NB gruppen 12:00-13:00 er kun for kvinner)

Onsdager kl 12:00-13:30

Påmelding:

Ta kontakt med Kari Engvig på mail kari.engvig@gmail.com eller telefon: 922 41 457.

Påmelding kan også skje til badevakt ved oppmøte i bassenget.

Pris:

1000 kroner per semester

Hvem er tilbudet for?

Tilbudet om egentrening i basseng gjelder personer som har deltatt på bassenggrupper ledet av fysioterapeut og som kan gjennomføre øvelser og trening i basseng på egenhånd. De som har behov for ledsager i basseng må sørge for dette selv. Dersom man ønsker veiledning av fysioterapeut for egentrening i basseng kan man kontakte fysioterapitjenesten på tlf: 94 80 23 68. Brukere vil bli fakturert en egenandel for veiledning av fysioterapeut. Tirsdag kl. 12:00-13:00 er reservert kun til kvinner.

 

Egentrening i varmtvannsbasseng på Finstadtunet er for innbyggere i Ski kommune og gjelder fra 01.03.2017. Tilbudet følger skoleruten.

Hjerterehabilitering

Dette er et tilbud åpent for innbyggere i både Ski og Oppegård.

Hensikten med treningen er å opprettholde eller øke funksjonsevnen og forhindre forverring av sykdom. Det er vitenskapelig dokumentert at trening kan redusere utviklingen av flere risikofaktorer for hjerte- og karsykdommer.

Hjerterehabiliteringen passer for deg som har:

 • hatt hjerteinfarkt
 • vært til utblokking (PCI)
 • gjennomgått bypass- og/eller klaffeoperasjon (tidligst etter 8 uker)
 • vært til annen hjerterelatert behandling

Trening og Hjerteskole
Før oppstart får du en grundig samtale og testes av fysioterapeut. Vi går gjennom sykehistorie, medisinering samt kartlegging av livsstil. Vi trener intervalltrening i gruppe, basert på den etablerte og forskningsbaserte Ullevålsmodellen. Hensikten med treningen er å opprettholde eller øke funksjonsevnen og forhindre forverring av sykdom. Det er vitenskapelig dokumentert at trening kan redusere utviklingen av flere risikofaktorer for hjerte- og karsyke.

Du får tilbud om trening i 12 uker, med to gruppetreninger per uke.

Hjerteskole er gruppebasert undervisning i treningslære, sykdomslære, kosthold og livsstil. Hjerteskolen tilbys fire ganger årlig, én dag i uken over seks uker. Undervisningen vil være direkte før eller etter treningen på mandager, avhengig av hvilken treningsgruppe du er i.

Etter endt rehabilitering retestes du og du får hjelp og veiledning til å etablere et langsiktig treningsopplegg.

Ta med drikkeflaske, treningsklær og gode sko. Det er garderobe med dusj på aktivitetssenteret.

Treningstider
Gruppe 1:

Mandag kl. 12.20–13.20 på Tårnåsen aktivitetssenter
Onsdag kl. 11.00–12.00 på Tårnåsen aktivitetssenter

Gruppe 2:

Mandag kl. 09.00–10.00 på Tårnåsen aktivitetssenter
Torsdag kl. 08.30–09.30 på Tårnåsen aktivitetssenter/ utetrening
Hjerteskole mandag kl. 10.30–12.00.

Vi har fortløpende oppstart.

Betaling
Egenbetaling for fysioterapi i gruppe følger gjeldende takster til du har nådd egenandelsgrensen for frikort 2. Se på www.helfo.no. Vi sender faktura i etterkant.

For spørsmål og påmelding:
Tlf.: 412 67 054

E-post: fysio@oppegard.kommune.no (merk med Hjerterehabilitering)

Henvisning
Fra 1. januar 2018 får du trygderefusjon ved fysioterapibehandling også uten å ha henvisning når du går til en fysioterapeut med kommunal avtale. Du betaler da bare en offentlig fastsatt egenandel. Alle deltagere må ha avklart deltagelse på Hjerterehabilitering med sin fastlege.

Nyttige nettsider
www.lhl.no/ressurssenter-for-hjerterehabilitering/pasientinfo

Kreftrehabilitering

 

Kreftrehabilitering er et tilbud for deg som har hatt eller har en kreftdiagnose, og er et tilbud til innbyggere fra både Ski og Oppegård. Deltagerne stimuleres til læring, motivasjon, mestring av endret situasjon og økt funksjonsevne.

Målet med rehabiliteringen er å hjelpe deg å komme tilbake til hverdagen og å mestre livet med og etter kreftsykdom med best mulig livskvalitet.

Rehabiliteringen går over syv uker, med ti deltagere i hver gruppe. Deltagerne får undervisning i relevante temaer samt gruppebasert trening med fysioterapeut. Før oppstart får du samtale med fysioterapeut eller kreftsykepleier.

Undervisningstemaene er:

 • Fysisk aktivitet og trening
 • Kosthold
 • Rettigheter og plikter (NAV)
 • Bivirkninger og senskader
 • Mestring
 • Nære relasjoner – nærhet og samliv
 • Veien videre

Treningstilbudet består av varierte timer med forskjellig treningsinnhold og aktivitetsnivå med hensikt å gi deg en innføring i forskjellige treningsstiler. Treningen omfatter blant annet sirkeltrening, kondisjon- og balansetrening, yoga, psykomotorisk trening og styrketrening. Individuelle hensyn tas ut fra medisinske forhold og dagsform.

Regelmessig fysisk aktivitet kan bidra til å redusere bivirkninger av behandlingen, samt opprettholde og bedre funksjonsevne og fysisk form. Det kan også gi økt energi.

Ta med drikkeflaske, treningsklær og gode sko. Det er garderobe med dusj på aktivitetssenteret.

Undervisnings- og treningstider
Gruppen møtes mandager kl. 09.00–12.00 på Tårnåsen aktivitetssenter, Valhallaveien 62A. Du deltar på undervisning i ca. 60 min etterfulgt av gruppetrening i sal i ca. 60 min. Vi har lagt inn pauser underveis.

Det er muligheter for å ta med matpakke og spise felles lunsj.

Betaling
Egenbetaling for fysioterapi i gruppe følger gjeldende takster til du har nådd egenandelsgrensen for frikort 2. Se på www.helfo.no. Vi sender faktura i etterkant.

Meld deg på eller ta kontakt ved spørsmål:

Tlf: 412 60 945
Epost: fysio@oppegard.kommune.no (merk med Kreftrehabilitering)

Oppstart
Neste gruppe starter mandag 29. april 2019.

Henvisning
Fra 1. januar 2018 får du trygderefusjon ved fysioterapibehandling også uten å ha henvisning når du går til en fysioterapeut med kommunal avtale. Du betaler da bare en offentlig fastsatt egenandel.

Nyttige nettsider

Ergoterapi

Kontaktinformasjon: telefon 479 07 715, hverdager fra 08:00-10:00.

Henvendelser vedrørende leie, retur eller reparasjon av hjelpemidler må rettes til lokalt hjelpemiddellager på 64878680.

Målgruppen er personer med sykdom, skade eller nedsatt funksjonsevne som bor eller oppholder seg midlertidig i kommunen, hjemmeboende eller på institusjon. Vi ønsker å fremme mulighet for å leve et aktivt liv og delta i samfunnet ut i fra egne forutsetninger og ønsker. Tjenesten er tilgjengelig for brukere som har behov for trening og tilrettelegging for å kunne utføre hverdagens aktiviteter. Og for de som opplever utfordringer i hverdagen knyttet til bolig, fritid, barnehage, skole og arbeidsplass grunnet en funksjonsbegrensning

Vi utfører:

 • Kartleggingssamtale og vurderingsbesøk
 • Opptrening av funksjons- og mestringsnivå
 • Tilrettelegging av aktiviteter og omgivelser
 • Samarbeid med blant annet kommunens øvrige tjenestetilbud, spesialisthelsetjenesten og NAV hjelpemiddelsentral
 • Gruppetilbud
 • Forebyggende og helsefremmende arbeid
 • Deltakelse i planarbeid og tjenesteutvikling i kommunen
 • Trening, aktivitet og tilrettelegging ved rehabiliteringsopphold på Finstadtunet. Tilbudet er en del av et tverrfaglig tilbud

Benytt søknadsskjema ved behov for våre tjenester, det er ikke nødvendig med henvisning fra lege. Alle henvisninger prioriteres etter en fastsatt prioriteringsnøkkel, og på bakgrunn av prioritet settes man på venteliste.

Lokalt hjelpemiddellager

Lokalt hjelpemiddellager befinner seg i Teglveien 18, og bistår med utlevering og innlevering av hjelpemidler.

Alle henvendelser knyttet til hjelpemidler og salg av enkle hjelpemidler foregår i Teglveien 18.

Ved formidling av tekniske hjelpemidler skilles det mellom tekniske hjelpemidler som er trygdefinansiert (varig behov) og kommunalt utlån av hjelpemidler (midlertidig behov).

Varig behov for tekniske hjelpemidler må søkes via NAV hjelpemiddelsentral Oslo & Akershus, i samarbeid med de kommunale ergoterapeutene.

Ved kortvarig, og eller akutt behov for hjelpemidler kan dette leies via det lokale hjelpemiddellageret. For ytterligere informasjon om leie ta kontakt på tlf 64 87 86 80 / 480 33 796

Åpningstidene til hjelpemiddellageret er: mandag- fredag 08.00 - 12.00, eller etter avtale.
Telefon: 64 87 86 80 / 480 33 796.

 

Aktuelt

Sterk og stødig brosjyre

Åpen trimgruppe

Informasjon om innføring av egenandeler for fysioterapi

Informasjonsskriv fallforebyggende gruppe

Tips til valg av "go'stol"

Ung eller gammel, med planer om å skifte bolig? Tips fra ergoterapeutene


Publisert: 29.09.2015 11:27
Sist endret: 25.11.2019 15:31