Forstørr tekst Kontrast Tekst til tale

Facebook ikon Twitter logo Print side

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Rehabiliteringsavdelingen

ReHabiliteringsavdelingen er ansvarlig for tjenestene fysioterapi, ergoterapi, tekniske hjelpemidler.

Søke om tjenester

Søk om fysioterapi og ergoterapitjenester for voksne 

Søk om fysioterapi og ergoterapitjenester for barn

Kontaktinformasjon

Avdelingsleder: Vibecke Tvedt Gustavsen

Telefon: 64 87 84 80

Postadresse:
Ski kommune Samhandlingsenheten, avd. Rehabilitering
Postboks 3010
1402 Ski

E-post: postmottak@ski.kommune.no

Fysioterapi

Kontaktinformasjon: telefon 948 02 368

Den kommunale fysioterapitjenesten er delt inn i fysioterapi for barn og unge 0-18 år og voksne over 18 år.

Fysioterapitjenesten retter seg mot barn og voksne med sykdom, skade eller nedsatt funksjonsevne som bor eller oppholder seg midlertidig i kommunen, og som ikke er i stand til å benytte seg av tilbudet på fysikalsk institutt. Tjenesten har også forebyggende tiltak for barn og voksne.

Vi utfører:

 • Vurdering og kartlegging av fysisk funksjon i hjemmet eller institusjon, spesielt i forhold til dagliglivets aktiviteter
 • Opptrening og behandling i hjemmet, gruppe eller institusjon i en avgrenset periode
 • Råd og veiledning til bruker, pårørende og andre involverte
 • Forebyggende og helsefremmende tiltak
 • veiledning og rådgivning til foreldre, barnehager og skoler når det gjelder fysisk aktivitet og stimulering av barns bevegelsesutvikling
 • Tverrfaglige vurderinger/kartlegginger av ergoterapeut og fysioterapeut
 • Gruppetrening
 • Trening, aktiviet og tilrettelegging ved rehabiliterngsopphold på Finstadtunet. Tilbudet er en del av et tverrfaglig tilbud

Benytt søknadsskjema ved behov for våre tjenester, det er ikke nødvendig med henvisning fra lege. Alle henvisninger prioriteres etter en fastsatt prioriteringsnøkkel, og på bakgrunn av prioritet settes man på venteliste. En fysioterapeut foretar et vurderingsbesøk, og tilbud gis ut ifra vurdering om behov og forventet effekt av tiltaket.

Stortinget vedtok i desember 2016 å fjerne sykdomslisten for fysioterapi gjeldende fra 01.01.2017. Sykdomslisten har gitt pasienter med diagnoser i henhold til denne, rett til fri behandling. Ny ordning innebærer at alle må betale egenandel for fysioterapi, både hos avtalefysioterapeuter og kommunale fysioterapeuter.

Ski kommune innfører egenandel for behandling hos kommunale fysioterapeuter fra og med 01.03.2017.

Oversikt over privatpraktiserende fysioterapeuter i Ski kommune

Ergoterapi

Kontaktinformasjon: telefon 479 07 715

Målgruppen er personer med sykdom, skade eller nedsatt funksjonsevne som bor eller oppholder seg midlertidig i kommunen, hjemmeboende eller på institusjon. Vi ønsker å fremme mulighet for å leve et aktivt liv og delta i samfunnet ut i fra egne forutsetninger og ønsker. Tjenesten er tilgjengelig for brukere som har behov for trening og tilrettelegging for å kunne utføre hverdagens aktiviteter. Og for de som opplever utfordringer i hverdagen knyttet til bolig, fritid, barnehage, skole og arbeidsplass grunnet en funksjonsbegrensning

Vi utfører:

 • Kartleggingssamtale og vurderingsbesøk
 • Opptrening av funksjons- og mestringsnivå
 • Tilrettelegging av aktiviteter og omgivelser
 • Samarbeid med blant annet kommunens øvrige tjenestetilbud, spesialisthelsetjenesten og NAV hjelpemiddelsentral
 • Gruppetilbud
 • Forebyggende og helsefremmende arbeid
 • Deltakelse i planarbeid og tjenesteutvikling i kommunen
 • Trening, aktivitet og tilrettelegging ved rehabiliteringsopphold på Finstadtunet. Tilbudet er en del av et tverrfaglig tilbud

Benytt søknadsskjema ved behov for våre tjenester, det er ikke nødvendig med henvisning fra lege. Alle henvisninger prioriteres etter en fastsatt prioriteringsnøkkel, og på bakgrunn av prioritet settes man på venteliste.

Lokalt hjelpemiddellager

Lokalt hjelpemiddellager befinner seg i Teglveien 18, og bistår med utlevering og innlevering av hjelpemidler.

Ved formidling av tekniske hjelpemidler skilles det mellom tekniske hjelpemidler som er trygdefinansiert (varig behov) og kommunalt utlån av hjelpemidler (midlertidig behov).

Varig behov for tekniske hjelpemidler må søkes via NAV hjelpemiddelsentral Oslo & Akershus, i samarbeid med de kommunale ergoterapeutene.

Ved kortvarig, og eller akutt behov for hjelpemidler kan dette leies via det lokale hjelpemiddellageret. For ytterligere informasjon om leie ta kontakt på tlf 64 87 86 80 / 480 33 796

Åpningstidene til hjelpemiddellageret er: mandag- fredag 08.00 - 10.00, eller etter avtale.
Telefon: 64 87 86 80 / 480 33 796.

 

Aktuelt

Informasjon om innføring av egenandeler for fysioterapi

Informasjon om egentrening i basseng

Informasjonsskriv fallforebyggende gruppe

Informasjonsskriv artroseskole

Tips til valg av "go'stol"

Ung eller gammel, med planer om å skifte bolig? Tips fra ergoterapeutene


Publisert: 29.09.2015 11:27
Sist endret: 10.08.2017 11:03