Facebook ikon Twitter logo Print side

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Dagsenter og dagtilbud

Dagsenter er en sosial møteplass, et forebyggende tiltak innen rehabilitering og habilitering og har fokus på hvordan fysiske, sosiale og kognitive evner kan opprettholdes og styrkes i hverdagen. Ernæring, måltider og fysisk aktivitet er en viktig del av tilbudet

Menyen til Kirkeveien kafé og aktivitetssenter

 

Kjeppestad gård

Et møtested for sosial deltagelse og aktivitet

Kjeppestad gård er et kommunalt dagtilbud som gir et aktivitets- og sysselsettingstilbud til den voksne delen av Ski kommunes innbyggere. Målgruppen er personer som pga en psykisk lidelse, fysisk funksjonshemming, avhengighetsproblematikk eller sosiale problemstillinger har falt utenfor arbeids- og samfunnslivet for en kortere eller lenger periode. Ved dagtilbudet drives ulike aktiviteter. Noen blott til lyst. Noen med målsetting om en mer aktiv deltagelse i arbeids- og samfunnsliv.

Målsetningen for tjenesten er å gi hjelp til økt mestring av egen livssituasjon og egne ferdigheter. Tiltaket gir også hjelp til individuell oppfølging, individuell plan, kartlegging, utredning og avklaring av hjelpebehov. Det ytes hjelp til den enkelte i kontakt og oppfølging med andre tjenesteytere.

Ønsker du å vite mer, kan du gjøre en avtale for å komme på besøk.

Transport til/fra Kjeppestad gård

  • Vi tilbyr transport fra Ski sentrum til Kjeppestad gård, Tomterveien 4
  • Transport fra Kirkeveien 3, kl 09.45 med retur fra Kjeppestad kl 13.00 og 15.00.
  • Fra 16 mai til 16 september er det retur kl 13.00 og 14.30

Åpningstider: 15. mai - 15. september kl 08.30 - 14.30,  16. september - 14 mai kl 08.30 - 15.00

Søk om dagtilbud på Kjeppestad gård

Praktiske opplysninger:

Spørsmål og papirskjema fås ved henvendelse til Koordinerende tjeneste - helse og omsorg eller til dagsenteret. Dette gjøres etter du har gjort deg kjent med mulighetene hos oss. Vi er behjelpelige med utfylling av søknadsskjema. Egenbetaling etter gjeldende satser.

 

Dagsenter for personer med kognitiv svikt/demens

Har flyttet inn i nyoppussede og fine lokaler på Ressurssenter demens på Solborg bo- og aktiviseringssenter.
Dagsenteret gir tilbud til hjemmeboende brukere som trenger aktivisering og sosial stimulering. Det er tilrettelagt for personer med kognitiv svikt/demens. Bruker må kunne delta i et sosialt fellesskap.

Det fokuseres på opplevelse av mestring, måltider, trygghet og sosialt samvær. Aktivitetene stimulerer til å vedlikeholde dagliglivets funksjoner.

Råd og støtte til den enkelte og dennes nærmeste er en viktig del av tilbudet.

Praktiske opplysninger: Transport etter vurdering. Egenbetaling etter gjeldende satser. Spørsmål og søknadsskjema fås ved henvendelse til Koordinerende tjeneste - helse og omsorg eller til dagsenteret, eller du kan søke via elektronisk søknadsskjema

Dagsenter for eldre og personer med funksjonsnedsettelse

Dagsenteret gir tilbud til brukere som trenger rehabilitering, aktivisering og sosial stimulering. Vårt fokus er fysisk og psykisk helse, mestring og trivsel. Ernæring og måltider er en viktig del av tilbudet.

Målgruppen er eldre og yngre voksene. Gruppene settes sammen etter alder, funksjonsnivå og interesser. Senteret har formiddags- og ettermiddagsgruppe av dagsentererbrukere.

Praktiske opplysninger: Transport etter vurdering. Egenbetaling etter gjeldende satser. Spørsmål og søknadsskjema fås ved henvendelse til Koordinerende tjeneste - helse og omsorg eller til dagsenteret, eller du kan søke elektronisk via elektronisk søknadsskjema

Dagbo Dagsenter for personer med utviklinghemning

Dagbo er et dagsenter for voksne personer med utviklinghemning og et kommunalt arbeids- og aktivitetstilbud. Vi har ulike aktiviteter:

Kortproduksjon:

Vi produserer kort til de fleste anledninger og formål som invitasjoner, takkekort, julekort, bordkort, pakkelapper m.m.

Ullprodukter:

Vi både farger og karder ull som vi selger i "nøster". Vi har også produksjon av ulike ullprodukter som f.eks. sitteunderlag, juletrekuler eller pynteputer.

Utegruppe:

Utegruppe tar på seg ulike "sjaueoppdrag" som f.eks å kjøre bort søppel/hageavfall, grovarbeid som å rive/grave/neskjæring m.m. Pris på fysisk arbeid er kr 300,- pr time.

Diverse oppdrag:

Vi tar på oss diverse oppdrag av ulik art. Det kan være å pakke skruer, sortere, klistre på klistremerker, prege logo, tekst eller bilder.

Velkommen til å ta kontakt, og vi gir deg et pristilbud.

Butikk:
Vi har en liten butikk på Dagbo hvor vi selger egne produkter

Dagbo bakeri
Telefon; 47 62 98 57
Du kan bestille nybakte kaker på Dagbo bakeri.

Etter skoletid

"Etter skoletid" er en tjeneste for hjemmeboende tjenestemottakere, som ikke mottar praktisk bistand i kommunal bolig og/eller som har yrkesaktive foreldre. Tjenesten gis fra kl 14.30 - 17.00.

Etter skoletid vil være stengt 3 uker i sommerferien og ved skolens avvikling av ferie i forbindelse med jul, påske, offisielle helligdager, samt 5 hele planleggingdager i  løpet av skoleåret. Dersom det er behov for tilbud i disse periodene som ikke omfattes av kommunens ordning med Etter skoletid, så må det søkes særskilt (Koordinerende tjeneste - helse og omsorg).

Praktiske opplysninger:

Transport etter vurdering. Spørsmål og søknadsskjema fås ved henvendelse til Koordinerende tjeneste - helse og omsorg eller til dagsenteret, eller du kan søke via elektronisk søknadskjema 

 

Dagbo svømmehall

På Dagbo er det et varmtvannsbasseng som kun brukes av organiserte grupper/lag.

Ønsker du å leie svømmehallen på Dagbo?
Kontakt kulturkontoret på tlf 64 87 87 06 eller les mer om utleie av lokaler her.

 

Se denne siden dersom du leter etter informasjon om åpne folkebad. 

Varig tilrettelagt arbeid (VTA)

Vil du øke VTA-plass ta kontakt med ditt NAV-kontor

Hvordan søker du

 

Les mer om VTA på Nav sine nettsider.

Kontaktperson i Ski kommune for medfinansiering er:

Sidsel Rokke
tlf: 995 71 166
E-post: sidsel.rokke@ski.kommune.no


Kontaktinformasjon

Virksomhetsleder: Sidsel Rokke
Besøksadresse: Lysneveien 49, 1406 Ski
Mobil: 995 71 166
E-post: sidsel.rokke@ski.kommune.no

Postadresse: Ski kommune
                       Virksomhet Dagtilbud/Dagsentre
                       Postboks 3010, 1402 Ski
E-post:  postmottak@ski.kommune.no

Servicesenteret og dagsenteret i Kirkeveien 3
Avdelingsleder:
Tom Olstad
Besøksadresse: Kirkeveien 3, 1400 Ski
Mobil:908 93 132
E-post: tom.olstad@ski.kommune.no

Telefon formiddagsgruppe: 478 69 709
Telefon ettermiddagsgruppe: 476 40 037


Dagsenter Solborg 
Avdelingsleder:
Ragnhild Bjørke Dybdahl
Besøksadresse
: Eikjolveien 1, 1400 Ski
Mobil: 958 73 247
E-post: raghild.dybdahl@ski.kommune.no

Telefon: 902 71 421 eller 904 07 75

Dagsenter Kjeppestad gård
Avdelingsleder: Tom Olstad
Besøksadresse: Tomterveien 4, 1400 Ski
Mobil: 908 93 132
E-post: tom.olstad@ski.kommune.no

Dagsenter Dagbo Arbeid og aktivitet og etterskoletilbud

Avdelingsleder: Liv Alfhei
Besøksadresse
: Lysneveien 49, 1400 Ski 
Mobil: 452 53 177
E-post: liv.alfhei@ski.kommune.no
Dagbo Bakeri tlf: 476 29 857
Utegruppa: 488 93 178
Dagbo tlf.: 917 53 985

Vi vil at verdiene respekt, åpenhet, likeverd og trivsel skal prege vårt arbeid.

Vi deltar i satsingen om etisk kompetanseheving og er miljøfyrtårnsertifisert.


Publisert: 05.10.2015 14:19
Sist endret: 01.02.2019 08:29