Kontakt oss

Facebook ikon Twitter logo Print side

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Status for Nordbyveien Bro

Trapper opp arbeidet med Nordbyveien bro

Nordbyveien bro II

 • Status for Nordbyveien bro viser at Jernbaneverkets entreprenør trenger noen måneder ekstra før broen er klar for gjennomkjøring. Broen, som blir et nytt landemerke for Ski-byen, vil være klar for gjennomkjøring våren 2017.
 • Jernbaneverkets første beregninger gikk ut på at arbeidet med nye Nordbyveien bro ville ta anslagsvis ett år. Arbeidet startet påsken 2016.
 • Senere gjorde entreprenøren nye beregninger som viste at broen kunne bli ferdig for gjennomkjøring i 2016 (se sak fra Jernbaneverket her).
 • Entreprenøren og Jernbaneverket har rett og slett vært litt for optimistiske. Utfordrende grunnforhold og arbeid nær jernbanesporene har vist seg å være krevende. Det er et omfattende og komplisert arbeid som må til for å konstruere Skis nye bro. Store deler av anleggsarbeidet foregår tett inntil jernbanesporene. Av sikkerhetsmessige grunner må togtrafikken stanses og strømmen være stengt av. Det er derfor entreprenøren må gjøre viktig anleggsarbeid når det er såkalte «brudd», det vil si når togtrafikken stanses. Hvis noen synes det til tider kunne vært litt mer aktivitet ved broen skyldes det blant annet at vi må vente til perioder da togtrafikken er stanset.
 • Vi går nå inn i en fase der entreprenøren setter inn flere ressurser for å bli ferdig, flere maskiner i arbeid og flere folk.
 • Follobaneprosjektet, som er Norges hittil største enkeltprosjekt innen samferdsel, er nå i full utbygging i Oslo, Åsland og Ski. I Ski pågår bl.a. arbeidet med tunnelportalen til det som blir Nordens lengste jernbanetunnel samtidig med anleggsarbeid i dagsonen og ved det som blir Skis nye moderne kollektivknutepunkt, inkludert Nordbyveien bro.
 • Les mer fra Jernbaneverket her

 

Nordbyveien bro


Publisert: 26.09.2016 13:03
Sist endret: 27.09.2016 12:31
      IsDev: False
      IsProd: True
      Current: prod
      Is("test"): False
      UrlPrefix: /external/ssp/
      Url("client-grunt/prokom/inter-ver3/prod/prokom.css"): /external/ssp/client-grunt/prokom/inter-ver3/prod/prokom.css