Forstørr tekst Kontrast Tekst til tale

Facebook ikon Twitter logo Print side

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Nytt kjøremønster i Ski sentrum fra februar 2017

Arbeidene med Follobanen i Ski fører nå til omlegging av trafikkmønsteret i sentrum av byen. Årsaken er anleggsarbeid som omfatter deler av Jernbaneveien og Kirkeveien.

Nytt kjøremønster

Kirkeveien/Jernbaneveien stenges for trafikk fra 6. februar og noen måneder fremover, og bilister må derfor benytte alternative veier.

Veistengingen fører også til at bussholdeplassene i nærheten av anleggsområdet vil flyttes midlertidig. Bussene vil kjøre Sanderveien/Åsenveien i stedet for Kirkeveien/Jernbaneveien. Mer informasjon om dette finnes på Ruters nettside.

For at bussene skal få plass i Åsenveien, må veien reserveres for busstrafikk og for bilister som bor i Åsenveien. Det vil derfor være forbudt for vanlige bilister å kjøre i Åsenveien fra krysset Jernbaneveien/Åsenveien (med unntak av innkjøring til Åsenveien 1/Shell) og frem til krysset Åsenveien/Sentrumveien. Parkeringsplassene som ligger langs Åsenveien – fra krysset Jernbaneveien/Åsenveien og frem til krysset Åsenveien/Sentrumveien kan av samme grunn ikke benyttes. Unntaket er to parkeringsplasser for funksjonshemmede. Endringene i Åsenveien vil være nødvendig så lenge kollektivtrafikken ikke kan benytte Jernbaneveien, dvs frem til vinteren 2017/2018.

Arbeidene henger blant annet sammen med byggingen av nye Nordbyveien bro, som skal være klar for ferdsel våren 2017. Veiene skal tilpasses til den nye broen og det skal legges ny infrastruktur (kabler, vann og avløp). Noen trær må også felles for at anleggsarbeidet skal kunne gjennomføres.

Anleggsarbeidet starter 6. februar og ferdigstilles sommeren 2017 og vil foregå nederst i Kirkeveien, ned mot Nordbyveien bro, og ca. 50 meter ned i Jernbaneveien på hverdager og lørdager (7-23). Det vil bli noe støy fra arbeidet, spesielt i starten av perioden.

Hovedarbeidene i Jernbaneveien starter mot sommeren. Stengingen av veipassasjen i Kirkeveien/Jernbaneveien fra 6. februar, og de videre arbeidene i Jernbaneveien, betyr at det fra og med 6. februar ikke vil være mulig med gjennomkjøring for bilister i Jernbaneveien. Dette vil også være situasjonen etter at arbeidene i Jernbaneveien er ferdigstilt, da kollektivtrafikk, taxi, gående og syklister vil prioriteres.

Anleggsarbeidet vil også medføre enkelte konsekvenser for forretninger og naboer i nærheten av anleggsområdet og i Åsenveien. Les mer om dette i nabovarselet.

Bane NOR holder tett kontakt med naboer og omgivelsene i anleggsperioden, og har blant annet en egen nabokontakttelefon (459 75 212) dersom man ønsker å komme i kontakt med Follobaneprosjektet etter arbeidstid.


Publisert: 01.02.2017 09:09
Sist endret: 03.02.2017 14:20