Forstørr tekst Kontrast Tekst til tale

Facebook ikon Twitter logo Print side

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Nabovarsel fra Bane NOR om støy i Ski i sommer

Under togstansen i sommer skal Bane NOR og entreprenøren OHL utføre mye viktig arbeid med Follobanen i Ski. I denne perioden skal det blant annet spuntes, og det medfører dessverre mye støy.

Bane NOR beklager ulempene dette medfører og takker for tålmodigheten Ski-byen viser under byggingen av Skis nye kollektivknutepunkt.

Entreprenør og byggherre skal ta så mange hensyn som mulig i sommer mens en rekke arbeidsoperasjoner skjer samtidig for å nå planlagte mål for gjennomføringen.

Allerede neste sommer skal reisende etter planen kunne ta i bruk den ene halvparten av det som blir Skis nye jernbanestasjon.

Det skal spuntes både i Ski-morenen, ved Ski stasjon og på dagstrekningen ute ved Endsjø gård i hele perioden (uke 26-31) fra mandag til lørdag klokken 7-23.
Boring av mastefundamenter på dagstrekningen vil foregå hele døgnet fra 24. juni- 5. juli. I denne perioden skal det også pigges fjell i dette området, og det kan bli nødvendig med noe arbeid på natt. I denne perioden tilbys de mest berørte naboene alternativ overnatting og blir kontaktet direkte om dette.

illustrasjon fra Bane NOR

Den grønne linjen på illustrasjonen fra Bane NOR viser hvor det skal settes ned spunt i Ski sentrum i sommer.

I perioden fra 24. juni til 7. august skal det også utføres annet arbeid som kan medføre støy på hele strekningen. Bortsett fra nattarbeidet på dagstrekningen (nevnt over), er det planlagt arbeid om natten som ikke skal være spesielt støyende.

Follobaneprosjektet anbefaler publikum å unngå opphold over lengre tid i umiddelbar nærhet av det mest støyende arbeidet. Bruk gjerne ørepropper/hørselsvern. Det vil være tilgjengelig ørepropper i stasjonsområdet og i Follobaneprosjektets lokaler i Holteveien 5 (8-16). Alle er velkommen for å få ørepropper og/eller ytterligere informasjon.

Les hele nabovarselet på Bane NORs nettsider

Les også: Jernbanen mellom Ski og Oslo stenges uke 26-31

Les om alternativ transport på NSBs nettsider

 


Publisert: 30.06.2017 14:52
Sist endret: 30.06.2017 14:56