Forstørr tekst Kontrast Tekst til tale

Facebook ikon Twitter logo Print side

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Skiliv

Ski er en regional by, og skal gjennom en formidabel transformasjon de neste 10-15 årene. Vi vil få mange flere innbyggere. Disse skal hovedsakelig bo i sentrumsområdene våre.

ski kommunevåpen    skiliv logo liten

 

Bylivet foregår mellom husene! Derfor er et av de viktigste tiltakene i en byutvikling å legge til rette for gode møteplasser og steder å være, både for byens innbyggere og besøkende. I reguleringsplan for Ski sentrum er det bestemt at flere nye parker skal etableres, dagens parkeringsplass på nedre torg skal bli et torg for alle, og byens gater skal bygges slik at fotgjengere og syklister prioriteres fremfor bilen.

sykkelstativ

I kjølvannet av prosesser som har pågått lenge, etterfulgt av politiske vedtak, har politikerne bestemt at strategisk byutvikling skal brukes som metode for å sikre mer byliv, bedre medvirkningsarbeidet i utviklingen av Ski by og søke å kompensere for de ulempene som høy byggeaktivitet kan ha på bylivet og handelsstandens omsetning.

Strategisk byutvikling handler for eksempel om å iverksette forskjellige temporære aktiviteter og tiltak på et sted hvor bruken skal endres, eller gjøre et stunt på et område som mange kanskje ikke kjenner til og derfor ikke bruker. Temporært betyr midlertidighet og tiltakene kan vare fra noen timer til et par år. Endret aktivitet og bruk av området påvirker også innbyggernes holdning til hva området kan brukes til. Det er ønskelig med reaksjoner på de forskjellige tiltakene og tilbakemeldinger på hva publikum og brukerne synes. 

I Ski har vi valgt å kalle disse temporære tiltakene Skiliv, da målet med dem er å skape mer liv i Skibyen. I tillegg ønsker vi å sjekke ut hvilke aktiviteter som «treffer» de ulike aldersgruppene i samfunnet, og hvilke ulike aktiviteter som kan fungere sammen.

I 2016 iverksatte kommunen det som fikk arbeidsnavnene «sitteboks», en mobil sykkelbane og to «bilsykkelstativ». I tillegg støttet kommunen studentgruppen TreStykker, kunstprosjektet «sted søker kunst» i Magasinleieren og kulturfestivalen SKIrkus.

Skiliv - Torget for fremtiden

I år bygger vi midlertidig opp en del av nedre torg i Ski sentrum fra bilparkering til gratis møteplass for innbyggerne i perioden 25. august til 24. september.

På torget vil innbyggere og besøkende i Ski finne blant annet et malt sjakkbrett og store sjakkbrikker, malt kunst, et ønsketre, stoler og bord, og et glasshus med blant annet bøker i. Alt til fri benyttelse på torget. Kommunen setter også opp boder for næringslivet og andre aktører som ønsker å bruke disse i prosjektperioden.
Tiltaket i år er basert på tillit. De midlertidige installasjonene til alles felles glede og nytte står ute døgnet rundt i prosjektperioden. Årets tiltak skjer i samarbeid med det lokale næringslivet.

Vi ønsker tilbakemeldinger og ønsker fra innbyggerne på hvordan dere ønsker at torget skal se ut og fungere i fremtiden. Innspill fra innbyggerne vil bli brukt i det videre arbeidet med torget.

Både sjakkbrikker, glasshus, stoler og bord skal gjenbrukes internt i kommunen etter prosjektperioden. Det betyr at lokale barnehager, skoler og andre aktuelle virksomheter vil få muligheten til å fortelle kommunen hvorfor akkurat de bør få tingene fra torget. Ta kontakt med prosjektleder på epost skiliv@ski.kommune.no og fortell hvilken kommunale virksomhet du mener bør få de ulike tingene, og hvorfor.

Fra 25. august vil skiliv.com være oppdatert med årets tiltak på torget. Du kan da fortelle oss hva du synes om årets tiltak på torget.

Nå kan du ved et enkelt tastetrykk lese om Skiliv, si din mening og komme med forslag til neste års aktiviteter!

Gå inn på www.skiliv.com – vi ønsker å høre din mening!

nedre torg ski sentrum

Her ser du hvor det midlertidige torget skal bygges opp. Slik så øvre del av nedre torg i Ski sentrum ut i juni 2017. I perioden 25. august til 24. september blir det et torg til fri benyttelse her. I prosjektperioden samt i opp- og nedriggdagene før og etter vil det ikke bli mulig å parkere på denne delen av nedre torg.


Publisert: 17.06.2016 14:47
Sist endret: 30.06.2017 14:18