Forstørr tekst Kontrast Tekst til tale

Facebook ikon Twitter logo Print side

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Byutvikling

Har du henvendelser eller spørsmål til arbeid som pågår i Ski finner du kontaktinformasjon på hvert prosjekt.

  

Ski er ett av de største kollektivknutepunktene i Akershus og når Follobanen åpner i 2021 blir reisetiden mellom Oslo og Ski 12 minutter. Follobanen og resten av InterCity-utbyggingen vil bringe Ski nærmere hovedstaden og et stort regionalt arbeidsmarked. Dette gjør Ski til et attraktivt sted å bo og jobbe.

For å møte denne utviklingen skal arealer på begge sider av stasjonen bli klargjort til arbeidsplasser med mange ansatte. I og rundt sentrum gis det plass til mange nye boliger. I Ski planlegges det for en «gangbar by», med nærhet til alle dagliglivets funksjoner, inkludert skoler og barnehager. For at dette skal bli mulig arbeider kommunen store oppgraderinger av vann- og avløpssystemet, med områdeplaner for Ski sentrum og Ski vest. Også områdeplan for Langhus sentrumsområde og kommunedelplan for Ski øst henger sammen med denne utviklingen.

Kommunedelplan

Ski øst

Områdeplaner

Ski vest
Ski sentrum
Langhus sentrumsområde

Alle reguleringsplaner under arbeid Ski kommune

Detaljreguleringsplaner

Skolekvartalet
Varslingsbrev

 

Prosjekter

Funksjons- og designplan for gater, torg og parker i Ski sentrum

Renovasjon teknisk plan

  

Bylivsprosjekter

Les mer om bylivsprosjektene i Ski 
TreStykker 
Mobil sykkelbane

Statlige prosjekter

Ski stasjon
Nordbyveien
Nordbyveien bro
Follobanen

Kommunale prosjekter

Hebekk skole
Rådhuskvartalet
Oppstart av kommunalt vann- og avløpsprosjekt i Villaveien 
Nordbyveien VA 
Nordbyveien Ski Stasjon VA-anlegg

Anleggsmeldinger

Det er og vil bli mye anleggsvirksomhet i forbindelse med utvikling av den nye Skibyen. Du finner en beskrivelse av disse på siden anleggsmeldinger.

Oversiktskart

På kartet nedenfor finner du en oversikt over anleggsmeldinger og prosjekter i kommunal og statlig regi.


Publisert: 30.11.2015 00:00
Sist endret: 21.03.2017 08:33