Facebook ikon Twitter logo Print side

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Varsel om støyende arbeider i Ski sentrum i uke 27

Kommunens prosjekt Finstadbekken VA vil spunte i cirka tre dager i uke 27 i forbindelse med at kommunen skal forlenge en eksisterende kulvert inne på Bane NORs anleggsområde vest for Ski stasjon, samt deler av parkeringsplassen nedenfor Follo tingrett.

Prosjektet har etablert midlertidige løsninger for adkomst og parkering til blant annet politi og tingrett.

Prosjektet

På grunn av fremtidig utbygging på Nordre Finstad, samt at deler av det eksisterende vann- og avløpsnettet er gammelt, har Ski kommune prosjektert og begynt på en ny og god løsning for vann, spillvann og overvann (VA).

Det er avdekket behov for kapasitetsøkning av vann- og avløpsledning langs Finstadbekken, fra Markveien, ned til østsiden av jernbanelinja ved Åsveien 7/11 (ved XXL/Europris).

Normal arbeidstid vil være hverdager mellom klokken 07.00-19.00. Prosjektet beklager de ulempene anleggsaktiviteten medfører.

Foreløpig fremdriftsplan

• Fra 3.6.2019: Sikring, tilrigging, forberedende arbeider og anleggsvirksomhet

• Uke 27 Støyende arbeider på Bane NOR-området, samt p-plass øst for
Follo tingrett. Spunting. Ca 3 dager.

• Juni – ca september/oktober. Generell anleggsvirksomhet videre oppover veien langs
Finstadbekken, mellom Vestveien og jernbanen.

• Ca september/oktober – desember. Generell anleggsvirksomhet i gang og sykkelveien, mellom
Vestveien og Markveien.

Vi tar forbehold om endringer i planen.

Anleggsområde

anleggsområde finstadbekken va

Skissen viser anleggsområdet. Anleggsfasen er antatt å ville vare til senhøsten 2019.

Midlertidig adkomst og anleggsvei

Midlertidig adkomst til Vestveien 18 og 20:

midlertidig adkomstvei anleggsfase finstadbekken va

Anleggsvei inn i området og anleggsområdet øst for Vestveien 20 og 22 (Follo tingrett):

anleggsvei vestveien finstadbekken va

Kontakt

Anleggsentreprenør er Grimsrud Anlegg AS.
Byggherre er Ski kommune.

Kontaktpersoner:
Prosjektleder Grimsrud: Robert Løkke
robert.lokke@leifgrimsrud.no
977 79 142

Byggeleder Ski kommune: Jan Erik Petersen
JanErik.Petersen@ski.kommune.no
934 00 950

Prosjektleder Ski kommune: Even Fossan
even.fossan@ski.kommune.no
970 38 502


Publisert: 12.06.2019 09:35
Sist endret: 22.10.2019 08:46