Facebook ikon Twitter logo Print side

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Varsel om oppstart av arbeider i Jernbaneveien

Etter sommeren starter Bane NOR arbeid i Jernbaneveien og omkringliggende områder. Arbeidet vil i perioder medføre støy og redusert fremkommelighet.

Arbeidet omfatter etablering av østre del av den nye bussterminalen i Jernbaneveien samt tilgrensende områder mot næringene i Jernbaneveien (se kart nedenfor). Eksisterende ledningsnett for blant annet overvann, kloakk og drikkevann erstattes. I større deler av området skal det også installeres snøsmelteanlegg. Området skal så bygges opp med blant annet kantstein, granittheller og beplantning.

Planlagt oppstart er i slutten av august, og arbeidet forventes helt ferdigstilt sommeren 2020. For å få gjennomført arbeidet er det nødvendig å stenge Jernbaneveien og deler av Jernbanesvingen for trafikk i cirka en måned i høst.

Bane NOR beklager ulempene dette medfører. Bane NOR tilstreber å gjøre ulempene for ulike interessenter så små som mulig. Bane NOR har vært, og er i, dialog med blant annet næringene i området, Ski kommune, Statens Vegvesen, Ruter, nødetater med flere.

Les mer og se gjennomføringsplan på Bane NORs hjemmesider.

jernbaneveien illustrasjon arbeider
Kartet viser områdene der det skal utføres arbeid i løpet av denne anleggsperioden. Illustrasjon: Bane NOR.


Publisert: 15.07.2019 08:10
Sist endret: 22.10.2019 08:46