Facebook ikon Twitter logo Print side

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Utsatt oppstart gang- og sykkelfelt i Eikeliveien

Oppstarten av arbeidene med nytt gang- og sykkelfelt i Eikeliveien er utsatt fra andre uken i august til oktober. Fortauet skal ifølge prosjektleder være ferdig til august neste år.

I mai publiserte kommunen et nabovarsel med informasjon om oppstart andre uken i august av arbeider med å lage fortau langs hele Eikeliveien i Ski sentrum. Cirka 100 hus er berørt av prosjektet, rundt 60 av dem like ved veien.

Oppstarten er nå utsatt til senere i høst på grunn av forsinkelser i erverv som igjen har ført til en utsettelse av anbudsprosessen. Kommunalteknikk, som har prosjektet, regner med å ha en entreprenør på plass i begynnelsen av oktober.

Kommunalteknikks entreprenør skal bygge på begge sider av veien i byggeperioden, men vil med lysregulering sørge for at det hele tiden er mulig å kjøre forbi der de arbeider. Arbeider ved innkjørsler til eiendommer vil skje mellom klokken 9 og 15 på hverdager, og entreprenøren vil snakke med naboene for å avklare når de skal jobbe.

De berørte naboene kommer til å ha vanntilførsel under hele byggeperioden.

Har du spørsmål, ta kontakt med prosjektleder Sergio Cercano: sergio.cercano@ski.kommune.no, mobil: 908 03 358.

Se kommunalteknikks plantegninger fra Eikeliveien:

Tegning 1
Tegning 2

Eikeliveien

Fortauet kommer på venstre side av vegen når man kjører inn i Eikeliveien med Meny på høyre side. Foto: Ski kommune


Publisert: 11.08.2017 10:40
Sist endret: 22.11.2017 13:48