Facebook ikon Twitter logo Print side

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Tilskudd til inkludering av barn i lavinntektsfamilier

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufir) utlyser nå «Nasjonal tilskuddsordning for inkludering av barn i lavinntektsfamilier». Søknadsfristen er 13. desember 2019.

Formålet med tilskuddsordningen er å motvirke og/eller dempe konsekvensene av fattigdom blant barn og ungdom.

Tilskuddsordningen skal være et virkemiddel for å bedre mulighetene for at flere barn og ungdom skal få delta på viktige sosiale arenaer, som ferie- og fritidsaktiviteter, uavhengig av foreldrenes inntekt og sosiale situasjon.

Foreninger, lag og kommunale virksomheter kan søke
Tilskuddsordningen er ett av flere tiltak i regjeringens strategi som skal bidra til å nå regjeringens mål om at alle barn, uavhengig av foreldrenes økonomi, skal ha mulighet til å delta jevnlig i minst én organisert fritidsaktivitet sammen med andre.

Hvordan søke?
Regelverket, veiledning og innlogging til søknadsportal finner du på nettsiden til Bufdir.

NB! Søkere som tidligere har søkt under Oppegård kommune eller Ski kommune må nå bruke Nordre Follo kommune som kommunenavn.

Kontaktperson i Oppegård kommune er Kaja Margrethe Larsen, tlf. 66 81 91 39.


Publisert: 28.11.2019 14:42
Sist endret: 28.11.2019 14:48