Facebook ikon Twitter logo Print side

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Søskenmoderasjon og redusert foreldrebetaling i SFO

Fra 1. august 2018, vil det i Ski kommune bli innført søskenmoderasjon mellom barnehage og SFO. Det blir også mulig å søke om redusert foreldrebetaling på SFO på grunnlag av lav inntekt.

Med virkning fra 1. august 2018 blir det innført en ordning med lavere foreldrebetaling på grunnlag av lav inntekt i husstanden. Ordningen går ut på at ingen skal betale mer enn 6 prosent av inntekten sin for en plass i SFO. Fra 1. august 2018 gjelder det for husholdninger som har samlet inntekt som er lavere enn 513333 kroner. Inntekten må dokumenteres i søknad om redusert betaling.

Fra august 2018 gis det kryssmoderasjon mellom barnehage og SFO. Vær oppmerksom på at om du har barn i privat barnehage må man da melde fra til SFO om dette.

Les mer om dette på våre sider om priser og prisreduksjoner i SFO.  Her finner du også søknadsskjema for redusert foreldrebetaling, samt informasjon om søskenmodeasjon for barn som går i privat barnehage.


Publisert: 22.06.2018 12:25
Sist endret: 07.12.2018 10:58