Facebook ikon Twitter logo Print side

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Støtte til innkjøp av privat el-lastesykkel

Det er fremdeles mulighet for å søke om støtte til el-transportsykler! Her finner du søknadsskjemaet og mer informasjon om støtteordningen.

Nå kan du fylle ut og sende inn dette søknadsskjemaet til kommunen.

Transportsektoren den største direkte kilden til klimagassutslipp i Ski kommune. Omtrent 80 prosent av klimagassutslippene innenfor Ski kommunes grenser kommer fra transportsektoren. Lette kjøretøy som personbiler og varebiler påvirker klimagassutslippene mest.

TØI's reisevaneundersøkelse fra 2013/2014 viser at 45 prosent av alle bilreiser i Ski kommune er på under fem kilometer, noe som er en grei avstand å tilbakelegge med el-sykkel. El-sykkel har altså potensiale til å erstatte mange reiser med personbiler, og er derfor et godt tiltak for å redusere klimagassutslippene i Ski kommune.

Ski kommune inviterer derfor innbyggerne sine til å søke om tilskudd til privat innkjøp av el-sykler.

Søknaden må oppfylle noen oppsatte kriterier. Disse finner du litt lenger nede i teksten. 

Støtteordningen åpner mandag 16. april 2018, og er åpen så lenge det er midler igjen. Kommunen vil informere om det når muligheten for å søke om støtte lukkes.

Det er satt av totalt 460 000 kroner til støtteordningen. Støttesummen er 25 prosent og maksimalt 4000 kroner av innkjøpskostnad for el-sykkel, eller maksimalt 10 000 kroner for el-transportsykkel.

For å søke om støtte fyller man ut og sender inn skjemaet du finner link til lenger opp. Ski kommune vil svare på søknad innen 20 arbeidsdager fra det tidspunkt søknaden ankommer kommunen. Søknadene blir prioritert etter prinsippet «første fullstendige søknad til mølla». El-transportsykler vil prioriteres foran normal el-sykkel.

En el-transportsykkel defineres som modellene «Lastesykkel med to/tre/fire hjul» i Statens vegvesens rapport om lastesykkel og bylogistikk (rapporten "Min sykkel er lastet med" kan lastes ned her). El-sykkel med kasse, longtail og kort lastesykkel regnes ikke som el-transportsykkel, men kan få støtte som «vanlig el-sykkel».

De som får innvilget støtte har tre måneders frist til å benytte støtten. For å få utbetalt støtten må de som har fått innvilget støtte sende kvittering, registreringsbevis i et sykkelregister, bilde på rammenummer og kontonummer til postmottak@ski.kommune.no. Ski kommune vil betale ut støttebeløpet senest 10 dager etter at kommunen har fått inn disse opplysningene.

Søknaden må oppfylle følgende kriterier:

  • Søker må være over 15 år gammel, og folkeregistrert og bosatt i Ski kommune.
  • Det gis kun tilskudd til én elektrisk el-sykkel eller el-transportsykkel per husstand, som ikke har el-sykkel fra før som er nyere enn fem år. Støttesummen er 25 prosent og maksimalt 4 000 kroner av innkjøpskostnad for el-sykkel, eller maksimalt 10 000 kroner for el-transportsykkel.
  • Tiltaket gjelder kjøp av nye el-sykler ferdig monterte fra butikk. Det gis ikke tilskudd til kjøp av brukte sykler, byggesett eller kjøp gjennom privatperson.
  • El-sykkelen må registreres i Falck sykkelregister eller tilsvarende register for sykler. Dette må dokumenteres ved ferdigmelding sammen med bilde av rammenummeret på sykkelen. Dokumentasjon skal sendes inn til Ski kommune sammen med kvittering.
  • Kvitteringer og faktura må være spesifisert med varetype og mengde. Dokumentasjon av kostnader som ikke er i samsvar med norske lover og forskrifter kan ikke inngå i kostnadsgrunnlaget for beregning av tilskudd.
  • Du kan ikke bestille el-sykkelen, eller på noen annen måte starte med tiltaket, før du har mottatt tilsagn fra Ski kommune. Dersom du mottar annen offentlig støtte til tiltaket kan du ikke få støtte fra Ski kommune.
  • Det er også ønskelig at søkere kan besvare en spørreundersøkelse i oktober 2018.

Her finner du søknadsskjema for støtte til elsykkel.

elsykkel


Publisert: 03.05.2018 08:00
Sist endret: 07.12.2018 10:58