Kontakt oss

Facebook ikon Twitter logo Print side

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Ski kommunes tiltak for å forhindre seksuelle overgrep mot barn i barnehagen

Felles retningslinjer, risikovurderinger og kompetanseheving blant ansatte er noen av tiltakene Ski kommune har gjennomført for å forhindre overgrep mot barn i kommunens barnehager.

I listen nedenfor presenteres flere av tiltakene som er iverksatt.

 • Det er utarbeidet felles retningslinjer som skal redusere faren for at seksuelle overgrep mot barn skal skje i barnehagen.
 • Alle barnehagene har risikovurdert barnehagen i forhold til mulighet for overgrep og laget interne prosedyrer.
 • Det er utarbeidet en prosedyre ved mistanke og melding om overgrep på barn utført av ansatte i Ski kommunale barnehager. Del 1 av denne planen handler om forebygging. Prosedyrene har vært på høring i alle barnehagene og derfor godt kjent og forebyggingsdelen er så smått tatt i bruk. Prosedyren er til behandling i kvalitetsutvalget og vil bli forelagt oppvekst og kulturutvalget som en orienteringssak når den er godkjent.
 • Det er bevilget én million kroner til å sikre innsyn til alle stellerom. Behovet for skiftning av dører/sikre innsyn i alle rom skal kartlegges og anbud skal innhentes. Arbeidet med å sikre innsyn i alle stellerom og eventuelt andre rom vil bli fullført så snart som mulig.
 • Alle nye barnehager og barnehager som rehabiliteres skal ha innsyn i alle rom der barn oppholder seg.
 • Det er kjøpt inn mobiltelefoner til alle avdelinger. Ingen ansatte får bruke private telefoner i arbeidstiden. Bilder skal tas med kommunens eget utstyr.
 • Kompetanseheving av ansatte: Det har vært fagdager for ansatte i barnehagen i forhold til barns seksualitet og seksuelle overgrep, og det vil avholdes ny fagdag i november. Dette for å øke personalet kompetanse i forhold til barns naturlige seksualitet og avdekke eventuelle seksuelle overgrep.
 • Gjennom kompetanseheving, retningslinjer, prosedyrer, kravet om innsyn i alle rom samt kravet om kun å bruke kommunens utstyr vil Ski kommune redusere muligheten for at overgrep skal kunne finne sted i barnehagene i Ski.

Barn på tur


Publisert: 21.04.2017 12:25
Sist endret: 22.11.2017 13:48
      IsDev: False
      IsProd: True
      Current: prod
      Is("test"): False
      UrlPrefix: /external/ssp/
      Url("client-grunt/prokom/inter-ver3/prod/prokom.css"): /external/ssp/client-grunt/prokom/inter-ver3/prod/prokom.css