Kontakt oss

Facebook ikon Twitter logo Print side

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Fra 1. oktober fraktes restavfallet fra Skis innbyggere til Romerike

15. mai vedtok kommunestyret i Ski at Ski kommune opprettholder medlemskapet i Follo Ren IKS. For innbyggerne innebærer det en økning i renovasjonsgebyret neste år, blant annet fordi restavfallet fra Skis innbyggere fra oktober i år skal fraktes til Romerike.

Restavfallet fra Skis innbyggere skal fra 1. oktober 2017 og i ti år fremover tas hånd om av Romerike avfallsforedling IKS (ROAF), som Follo Ren IKS har inngått avtaler med.

Ski kommune har en lovpålagt forpliktelse til å tilby sine innbyggere gode renovasjonstjenester, og utfører dette gjennom eierskapet i sin renovasjonsleverandør Follo Ren IKS.

Follo Ren IKS har nå inngått avtale med Romerike avfallsforedling IKS (ROAF) om at alt restavfall skal leveres til deres sorteringsanlegg fra 1. oktober 2017 og i en periode på totalt ti år. Dette sorteringsanlegget ligger på Skedsmokorset.

Med fortsatt medlemskap i Follo Ren utgjør et standardabonnement i Ski 1690 kroner per abonnent per år. Som en følge av ny avtale om levering av restavfall til ROAF forventes gebyret å øke med inntil 200 kroner per innbygger.

I tillegg vil økte investeringer i gjenvinningsstasjoner føre til økte kostnader, som Follo Ren har estimert til cirka 200 kroner i året per abonnent. Sistnevnte er avhengig av at eierkommunene godkjenner en økning i lånerammen.

Et endelig tall på den totale gebyrøkningen i 2018 vil kommunen opplyse om senere, når investeringsspørsmålet er avklart.

Politikerne i Ski har også vedtatt at selskapsavtalen reforhandles, og at eierinnflytelsen skal reflektere kommunenes innbyggerantall.


Publisert: 18.05.2017 13:48
Sist endret: 22.11.2017 13:48
      IsDev: False
      IsProd: True
      Current: prod
      Is("test"): False
      UrlPrefix: /external/ssp/
      Url("client-grunt/prokom/inter-ver3/prod/prokom.css"): /external/ssp/client-grunt/prokom/inter-ver3/prod/prokom.css