Facebook ikon Twitter logo Print side

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Ski kommune kjøper bygningene på Ski sykehus

Ski kommune kjøper bygningsmassen på Ski sykehus. Flere kommunale helse- og omsorgsrelaterte tjenester samles i et mestringssenter og samarbeidet med Akershus universitetssykehus styrkes.

Ordfører Tuva Moflag og direktør Øystein Mæland

Formannskapet i Ski kommune ga i går kveld sitt klarsignal til at kommunen kjøper bygningsmassen på Ski sykehus for drøye 123 millioner kroner, og styrker med det samarbeidet mellom kommunale velferdstjenester og sykehusdriften til Akershus universitetssykehus.

– Jeg er glad for at vi skal styrke og utvikle helsetilbudet ved Ski sykehus i samarbeid med Ahus. Dette er en satsning jeg håper innbyggerne i Ski vil glede seg over, sier ordfører Tuva Moflag.

Flere tjenester flytter inn, ingen flytter ut
Ski sykehus blir et helsebygg til beste for brukerne hvor både Ski kommune og Akershus universitetssykehus vil ha et aktivt og godt helsetilbud. Kommunen flytter flere helsetjenester til stedet og Akershus universitetssykehus går fra å eie til å leie sine lokaler for fortsatt sykehusdrift i bygningene.

Kommunens flytting av tjenester til eiendommen vil foregå trinnvis, og det bevilges to millioner kroner til et forprosjekt som vil synliggjøre oppgraderingsbehovet for de enkelte trinnene.

Mestringssenter i første trinn
Kommunen satser på å utvikle helsefremmende og forebyggende tjenester som tar utgangspunkt i innbyggernes forutsetninger og behov. Et mestringssenteret vil inneholde en leilighet for trening, kartlegging, utprøving og demonstrasjon av hjelpemidler og velferdsteknologi, og fungere som møteplass mellom viktige samarbeidspartnere innen helsetjenester.

Mottaksavdeling og kontorbygg for arbeid med rus og psykisk helse
Mottaksavdelingen som i dag holder til på Langhus bo- og servicenter tar imot pasienter fra Ahus som har behov for tett oppfølging og høy medisinsk og rehabiliteringsfaglig kompetanse. Med dette kjøpet vil kommunen samlokalisere avdelingen med spesialisthelsetjenesten, Follo lokalmedisinske senter, kommunalt fastlegekontor, daglegevakten og mestringssenteret.

Kommunens arbeid med rus og psykisk helse er i dag lokalisert flere steder. Dette arbeidet vil med kjøpet av Ski sykehus samles i nærheten av nytt botilbud for rusavhengige som planlegges på Vardåsen, og i samme bygg som kommunalt akutt døgntilbud for rus og psykisk helse samt Ahus sitt akutteam.

Endelig politisk behandling av denne saken skjer i kommunestyremøtet den 27. september.


Publisert: 21.09.2017 19:35
Sist endret: 24.06.2019 13:44